ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2017 ΤΟΥ ΝΠΔΔ Κ.Π.Φ.Α ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2017

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (Κ.Π.Φ.Α.)» ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. Πρωτ. 1021/31-10-2017 Ανακοίνωση ΣΟΧ 01/2017 ( ΑΔΑ: 6Ζ88ΟΛΤΧ-Α46 )

2. Την αριθμ. Πρωτ. 20862/01-11-2017 εγκριτική του ΑΣΕΠ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία, Φροντίδα και Αλληλεγγύη (Κ.Π.Φ.Α.)» Δήμου Τοπείρου, που εδρεύει στην Εξοχή, Δήμου Τοπείρου, Ν. Ξάνθης.
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1 2017 ΤΟΥ ΝΠΔΔ Κ.Π.Φ.Α ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2017 ΤΟΥ ΝΠΔΔ Κ Π Φ Α  ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ (5)

ΕΧΕΙΣ ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ; ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ…!!!

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

   Σε εφαρμογή του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α) και σύμφωνα με το άρθρο 52 σας γνωρίζουμε ότι προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 30.09.2017 προς τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και δύνανται να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20 €.

Οι οφειλές δύνανται να ρυθμίζονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον Δήμο, έως 30-11-2017.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στα τηλέφωνα: 25410 41677, 25413 52621.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας (30-11-2017) και για όσους οφειλέτες δεν υπαχθούν στην ανωτέρω ρύθμιση ή εκπέσουν αυτής, ο Δήμος Τοπείρου θα βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να προβεί σε διακοπές παροχής ύδρευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης.

Τη θλίψη του για τον θάνατο του ιδρυτή της Χαρτοποιίας «DIANA», κ. Παναγιώτη Ζερίτη εκφράζει ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου, στο συλλυπητήριο μήνυμά του.»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Τη θλίψη του για τον θάνατο του ιδρυτή της Χαρτοποιίας «DIANA»,  κ. Παναγιώτη Ζερίτη εκφράζει ο Δήμαρχος Τοπείρου  κ. Θωμάς Μίχογλου, στο συλλυπητήριο μήνυμά του.» 

Ολόκληρη η δήλωση του Δημάρχου Τοπείρου έχει ως εξής:

«Ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες από την δεκαετία του 1980 τόσο για τον Δήμο Τοπείρου όσο και για όλον τον Ν. Ξάνθης, έφυγε για το μεγάλο «ταξίδι»…

Το όνομα του ιδρυτή της Χαρτοποιίας «DIANA»,  Παναγιώτη Ζερίτη συνδέθηκε με την ιστορία του Δήμου Τοπείρου και του Νομού Ξάνθης, επί σχεδόν τέσσερεις δεκαετίες. Έδωσε δουλειά σε πάνω από 500 εργαζόμενους ετησίως και άλλους τόσους εξωτερικούς συνεργάτες.

Πάντα ήταν στην «πρώτη γραμμή» προκειμένου να σταθεί αρωγός αλλά και χορηγός σε δράσεις πολλών φορέων και συλλόγων του Ν. Ξάνθης. 

Το έργο που προσέφερε στην περιοχή είναι αναμφίβολα πολύ σημαντικό.

Στην οικογένεια του εκλιπόντος εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Σας είμαστε ευγνώμονες, Καλό Ταξίδι Φίλε…… ».

Γραφείο Τύπου

Δήμου Τοπείρου

28η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Δευτέρα στις 9 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο «Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο, καθορισμό της αμοιβής του και έγκριση και διάθεση πίστωσης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

27η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Δευτέρα στις 9 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο «Εξουσιοδότηση προς Δήμαρχο Τοπείρου για δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής για λογαριασμό του Δήμου, ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 9η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα καιώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1οΘΕΜΑ: Έγκριση 11ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους  2017. (Εισήγηση κ. Πάλλα Έλλη)

2οΘΕΜΑ: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένου εξειδικευμένης γνώσης (Άρθρο 72-π1ιε Ν.3852/2010 – Άρθρο 281 παρ. 3Ν. 3463/2006). (Εισήγηση κ. Πάλλα Έλλη)

3οΘΕΜΑ: Μεταφοράταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Τοπείρου στην Τράπεζα Ελλάδος. (Εισήγηση κ Πάλλα Έλλη )

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης ασφαλτόστρωσης δρόμων Δήμου Τοπείρου, προϋπολογισμού 185.000 ευρώ και υπόδειξη τρόπου διεξαγωγής. (Εισήγηση κ. Δήμαρχος)

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης υπηρεσιών.(Εισήγηση κ. Σιαμίδης Ιωάννης)

6ο ΘΕΜΑ: Παραχώρηση αίθουσας του Πολιτιστικού Συλλόγου Κύρνου στο Κέντρο Στήριξης Παιδιών Μουσουλμανικής Μειονότητας (ΚΕΣΠΕΜ). (Εισήγηση κ . Χαλήτ Ογλού Μουμίν, Αντιδήμαρχος )

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Δευτέρα στις 02 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:Ανάθεση του μικρού έργου «Διαμόρφωση-Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Θαλασσιάς».

ΘΕΜΑ 2οΈγκριση και διάθεση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 3ο :Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ 312 (Β)/2017 ένταλμα προπληρωμής.

ΘΕΜΑ 4ο: Εξουσιοδότηση και παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο νομικό σύμβουλο του Δήμου Τοπείρου Δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Ξάνθης κο Παύλο Καραβέλη, όπως παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (Μεταβατικό Ξάνθης) κατά τη δικάσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2017 και εκπροσωπήσει τα νόμιμα συμφέροντα του Δήμου σε επανασυζήτηση της από 17-12-2009 (αρ.κατ. 639/17-12-2009) αγωγής του Δήμου Τοπείρου Χρήστου Στέρη του Κωνσταντίνου κατά του Δήμου, με αντικείμενο μισθολογικές διαφορές και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 27η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη καιώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1οΘΕΜΑ: Έγκριση 10ης  αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους  2017. (Εισήγηση κ Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

2οΘΕΜΑ: Έγκριση και επέκταση ΦΟΠ στη Μέλισσα και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. (Εισήγηση κ Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

3οΘΕΜΑ: Αποδοχή  Γ΄ κατανομής  λειτουργικών δαπανών σχολείων   έτους 2017 και απόδοση στα  Ν.Π  Α΄βάθμιας, Β΄βάθμιας εκπαίδευσης ,σχολικές εφορίες Δήμου Τοπείρου και σχολικούς τροχονόμους. (Εισήγηση κ Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

4οΘΕΜΑ:Έγκριση παραλαβής  του αντικειμένου της υπ΄αριθμ. πρωτ.5430/5-7-17 σύμβασης παροχής υπηρεσιών  «Εργασίες διαμόρφωσης ζώνης πυρασφάλειας και δασοπροστασίας» (Εισήγηση κ Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

5οΘΕΜΑ:Έγκριση παραλαβής  του αντικειμένου της υπ΄αριθμ. πρωτ.5429/5-7-17 σύμβασης παροχής υπηρεσιών  «Διαμόρφωση παραλιακής ζώνης Δήμου Τοπείρου» . (Εισήγηση κ Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

6οΘΕΜΑ :Έγκριση παραλαβής  του αντικειμένου της υπ΄αριθμ. πρωτ.5366/4-7-17 σύμβασης παροχής υπηρεσιών  «Ετήσιος έλεγχος παρακολούθησης πόσιμου ύδατος»(Εισήγηση κ Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

7οΘΕΜΑ:. Έγκριση παραλαβής  του αντικειμένου της υπ΄αριθμ. πρωτ.3195/12-5-16 σύμβασης παροχής υπηρεσιών  «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας». (Εισήγηση κ Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

8οΘΕΜΑ:. Έγκριση παραλαβής  του αντικειμένου της υπ΄αριθμ. πρωτ.4443/1-6-17 σύμβασης παροχής υπηρεσιών  «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Ερασμίου - Μαγγάνω» (Εισήγηση κ Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

9οΘΕΜΑ:Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμό 100/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το υπ΄αριθ.5 Πρακτικό - Απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. ( Εισήγηση : κ. Κιοσσές Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Ύδρευσης- Αποχέτευσης του Δήμου Τοπείρου)

10οΘΕΜΑ:Καθορισμός αριθμού θέσεων και ειδικοτήτων πρακτικής άσκησης μαθητών – σπουδαστών στον Δήμο Τοπείρου . ( Εισήγηση : κ. Κιοσσές Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Ύδρευσης- Αποχέτευσης του Δήμου Τοπείρου)

11οΘΕΜΑ:Αίτηση για δωρεάν παραχώρηση στο Δήμο Τοπείρου, κατά χρήση ακινήτου για κοινωφελή σκοπό (Εισήγηση: κ. ο Στέρης Χρήστος, υπάλληλος του γραφείου αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου Τοπείρου)

12οΘΕΜΑ:Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία , Φροντίδα και Αλληλεγγύη Κ.Π.Φ.Α.» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: κ. Γιοβανόπουλος Άγγελος, Πρόεδρος)

13οΘΕΜΑ:Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός – Παιδεία – Αθλητισμός – Περιβάλλον Π.Π.Α.Π.» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: κ. Σπυριδόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος)

14οΘΕΜΑ:Προγραμματική Σύμβαση διαδημοτικής – διαβαθμικής συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου « Εφαρμογή Σχεδίου διευθέτησης και συμπλήρωσης υποδομών ΧΥΤΑ Ν. Ξάνθης» (Εισήγηση κ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

15οΘΕΜΑ:Ανάκληση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τοπείρου για την εκποίηση δημοτικών εκτάσεων στην περιοχή Βανιάνου. (Εισήγηση: κ. Δήμαρχος )

16οΘΕΜΑ:Ανάκληση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην περιοχή Βανιάνου. (Εισήγηση: κ. Δήμαρχος )

17οΘΕΜΑ:Έγκριση κάλυψης εξόδων διερμηνείας στο πλαίσιο του workshopγια την ένταξη του ποταμού Νέστου στο Πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα ( ΜΑΒ/UNESCO). (Εισήγηση: κ. Δήμαρχος )

18οΘΕΜΑ:Συμμετοχή του Δήμου Τοπείρου στην « Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»   (Εισήγηση κ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

19οΘΕΜΑ:Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου . (Εισήγηση κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος)

20οΘΕΜΑ: Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της τετραμελούς επιτροπής παρακολούθησης των εργασιών της σύμβασης διαβαθμικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και του ΣΔΑΝΞ , σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 108/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: κ. Δήμαρχος )

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜO

      Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στον οικισμό Εύλαλο την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για μερική ανάκληση της υπ΄αριθμό 100/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τοπείρου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Υποκατηγορίες

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τοπείρου

AAAA

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου