ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΕΥΛΑΛΟ:12-05-2023                                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ            Αρ.πρωτ. 2540                    

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ                                               

            

                                               ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας προς τρίτους με σύμβαση παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος.

Έχοντας υπόψη:

  1. Το Ν.3852/2010
  2. Το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
  3. Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
  4. Το Ν. 2971/01 (285 Α’) και ιδίως τα άρθρα 2 όπως τροποποιήθηκε με τo άρθρο 24 του Ν. 4607/2019 (65 Α’) ,7, 13 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4607/2019 (65Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4688/2020 (101 Α’),και τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4787/2021 (44Α’),άρθρο 15 όπως τροποποιηθηκε με το άρθρο 35 του Ν.4607/2019.αρθρο 16 Α όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4607/2019, 31 καθώς και του άρθρου 42 του Ν. 4607/2019 (65 Α’).
    1. Την ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023 «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.» (ΦΕΚ 1432/Β/10-03-2023)

6) Την ΚΥΑ 58782 ΕΞ 2023 «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.» (ΦΕΚ 2531/Β/18-04-2023)

7) Το υπ’αριθ.12447/02-05-2023 έγγραφο του ΟΦΥΠΕΚΑ για την έκφραση σύμφωνης γνώμης για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις περιοχές Μαγγάνων -Ερασμίου Δήμου Τοπείρου ΠΕ Ξάνθης, συνοδευόμενο από την τεχνική έκθεση του Δήμου Τοπείρου που απεστάλη στον ΟΦΥΠΕΚΑ με το υπ.αριθ.πρωτ.1888/06-04-2023 έγγραφο του Δήμου Τοπείρου.

9) την υπ΄αριθ. 53/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή και καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Τοπείρου.

10) Το με αρ.πρωτ. 2065/18-04-2023 διαβιβαστικό του Δήμου Τοπείρου, της αριθ. 41/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «τιμές ανταλλάγματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας».

11) Το υπ’ αρ. 37744 ΑΠΑ 2023/24-04-2023   έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης με θέμα υποδείξεις για «Τιμές ανταλλάγματος για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας στο Δήμο Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης».

12) Το με αριθ. Πρωτ. 40952 ΑΠΑ 2023/10-05-2023 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης με το οποίο γίνονται υποδείξεις στο Δήμο Τοπείρου, σχετικά με το περιεχόμενο της διακήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου