ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ του Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ‘’Κ.Π.Φ.Α’’ Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ του Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ‘’Κ.Π.Φ.Α’’ Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ».

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ ‘’Κ.Π.Φ.Α.’’ Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τον Ν. 4412/2016 ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών''.
  2. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την Α.Α.Υ. Α-82 (ΑΔΑ: ΨΓΛΓΟΛΤΧ-ΞΥΞ), ποσού 8.000,00 ευρώ.
  3. Την ανάγκη για παροχή υπηρεσιών ετήσιας τήρησης Διπλογραφικού του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Φ.Α. Δήμου Τοπείρου σύμφωνα με την αρ. 370/29-3-2019 μελέτη.

Σας προσκαλεί να καταθέσετε την προσφορά σας μέχρι 03/04/2019 στο ΝΠΔΔ ‘’Κ.Π.Φ.Α.’’ Δήμου Τοπείρου, Δ/νση ΕΞΟΧΗ Ν. ΞΑΝΘΗΣ και τηλ 2541094344, κ. Σ. Λερίδου.

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φορολογική ενημερότητα

β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

γ. Εγγραφή στο Εμπορικό επιμελητήριο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου