ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΥΛΑΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Ενημερώνουμε τους πωλητές λαϊκής αγοράς, ότι με την αριθ.454 /2022 απόφαση Δημάρχου Τοπειρου (ΑΔΑ:ΩΖΩ2ΩΗΨ-ΡΡΖ ), συγκροτήθηκε πενταμελής επιτροπή για τη βελτίωση και χορήγηση θέσεων στη Λαϊκή αγορά Ευλάλου του Δήμου Τοπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, από 01-11-2022 ξεκινά η διαδικασία βελτίωσης θέσης για τους πωλητές που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας τους στη λαϊκή αγορά Ευλάλου του Δήμου Τοπείρου και κατέχουν θέση που τους έχει αποδοθεί με διοικητική πράξη.

Όσοι πωλητές έχουν θέση στη λαϊκή αγορά Ευλάλου με διοικητική πράξη και επιθυμούν τη βελτίωση αυτής, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον καταθέτοντας αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Τοπείρου (ΕΥΛΑΛΟ – ΞΑΝΘΗΣ), το αργότερο έως τη Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022.

Τονίζουμε ότι, όσοι πωλητές εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία βελτίωσης αυτομάτως η θέση την οποία κατείχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή καθίσταται κενή και συμπεριλαμβάνεται στη διαδικασία βελτίωσης θέσης. Με το πέρας της διαδικασίας ο πωλητής είτε επανέρχεται στην αρχική θέση που κατείχε, εφόσον η θέση του δεν έχει επιλεγεί από άλλο πωλητή, είτε σε όποια θέση του αποδοθεί μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης από την επιτροπή.

Κριτήρια αξιολόγησης των πωλητών είναι: (α) η παλαιότητα της άδειας (5 μόρια ανά έτος παλαιότητας) και (β) η φορολογική ενημερότητα (30 μόρια).

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των πωλητών στη διαδικασία βελτίωσης θέσης είναι:

(α) να είναι κάτοχοι άδειας λαϊκής αγοράς σε ισχύ, σύμφωνα με την οποία δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά Ευλάλου Δήμου Τοπείρου, σε θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη.

(β) να μη έχουν τεθεί σε αναστολή κατοχής συγκεκριμένης θέσης στη λαϊκή αγορά Ευλάλου, λόγω οφειλών του προβλεπόμενου τέλους για τη θέση,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.4849/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το αργότερο έως τη Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022, στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Τοπείρου (Ευλαλο Ξάνθης), σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προσκομίζοντας στην υπηρεσία:

την εν ισχύ άδεια λαϊκής αγοράς που κατέχουν, σύμφωνα με την οποία δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά του Δήμου Τοπειρου, σε θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη. Σε περίπτωση που από την ανωτέρω άδεια του πωλητή δεν προκύπτει το έτος απόκτησης της άδειας, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει αντίγραφο της απόφασης χορήγησης της άδειας.
Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας του άρθρου 12 του ν.4174/2013. Οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι φορολογικά ενήμεροι μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα προσκόμισης της βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας, έως την ημέρα ανάρτησης του οριστικού πίνακα καταγραφής των πωλητών.
Η επαλήθευση των στοιχείων ταυτοπροσωπίας των πωλητών, θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΔΡΑΜΠΙΔΗΣΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου