ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πληροφορίες: Γ.Γρηγοριάδης, Α.Λουκμακιάς
Τηλ: 2541041941,2541352607

Εύλαλο: 21 Φεβρουαρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Τοπείρου, ότι όσοι δεν είχαν ανανεώσει μέχρι τις 13-11-2017 την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014, και μετά τη δημοσίευση της με αριθμ. πρωτ. 12679/1-2-18 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 353 Α΄) σχετικά με το προβλεπόμενο παράβολο της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4497/2017, μπορούν να καταθέσουν στην υπηρεσία μας αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να θεωρήσουν αυτή έως τις 31 Μαρτίου 2018. (καταληκτική ημερομηνία). Τονίζουμε ότι σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως. Για τις υπόλοιπές άδειες που έχουν ανανεωθεί, η θεώρησή τους πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη τους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα συνοδεύουν τη σχετική αίτηση , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4497/2017, είναι τα παρακάτω:
1. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:

α) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21 του ν.4497/2017,
β) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν.4497/2017,
γ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα.
2. Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21 του ν.4497/2017.
3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36 του ν.4497/2017.
5. Πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (κατά περίπτωση).
6. Παράβολο δεκαπέντε (15,00€) ευρώ σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 12679/01-02-2018 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 353 B’ 07-02-2018).
7. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Επίσης απαιτείται:
8. Να μην υπάρχουν οφειλές προς στο Δήμο Τοπείρου σύμφωνα με το αρ. 285 ΚΔΚ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τοπείρου

AAAA

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου