Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 30η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα καιώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ) στο Νομικό Πρόσωπο (ΝΠΔΔ) του Δήμου «Κοινωνική Προστασία Φροντίδα και Αλληλεγγύη Δήμου Τοπείρου » Κ.Π.Φ.Α. Δήμου Τοπείρου λόγω λήξης της θητείας του και καθορισμός νέας θητείας.(Εισηγητής : Δήμαρχος)

2οΘΕΜΑ: Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ) στο Νομικό Πρόσωπο (ΝΠΔΔ) του Δήμου Τοπείρου « ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ» λόγω λήξης της θητείας του .(Εισηγητής: Δήμαρχος)

3οΘΕΜΑ:Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ) στο Νομικό Πρόσωπο (ΝΠΔΔ) του Δήμου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ» λόγω λήξης της θητείας του και καθορισμός νέας θητείας.(Εισηγητής: Δήμαρχος)

4ο ΘΕΜΑ: Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ) στο Νομικό Πρόσωπο (ΝΠΔΔ) του Δήμου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ» λόγω λήξης της θητείας του και καθορισμός νέας θητείας. (Εισηγητής : Δήμαρχος)

5ο ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τοπείρου στο Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων. (Εισηγητής :Δήμαρχος)

6ο ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό (Εισηγητής :Δήμαρχος)

7οΘΕΜΑ: Ορισμός αντιπροσώπου στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν.Ξάνθης, (Εισηγητής: Δήμαρχος)

8οΘΕΜΑ:Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην τριμελή επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών .(Εισηγητής: Δήμαρχος)

9οΘΕΜΑ:Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει ως μέλος στην επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του άρθρου 67 παρ 14 του ΠΔ.28/80 , (Εισηγητής :Δήμαρχος)

10ο ΘΕΜΑ:Ορισμός εκπροσώπων με τον αναπληρωτή τους στην επιτροπή για την άδεια εγκατάστασης ατόμων εκδιδομένων με αμοιβή . (Εισηγητής: Δήμαρχος)

11οΘΕΜΑ:Χορήγηση κινητής τηλεφωνίας στον Δήμαρχο και Αντιδημάρχους-καθορισμός ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων και εξουσιοδότηση Δημάρχου για σύνταξη συμβολαίου (Εισηγήτρια :Πάλλα Έλλη)

12οΘΕΜΑ:8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

13οΘΕΜΑ:Έγκριση δαπανών εθνικής εορτής 28ης Οκτωβρίου 2019 (Εισηγητής : Δήμαρχος)

14οΘΕΜΑ:Λήψη απόφασης για την νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου και τις συναλλαγές με τους τραπεζικούς οργανισμούς .(Εισηγητής :Δήμαρχος ).

15οΘΕΜΑ:Ορισμός του Δήμου Τοπείρου ως υπόλογου διαχειριστή για τα έργα του ΠΔΕ και ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για όλα τα έργα του ΠΔΕ και του αναπληρωτή του. (Εισηγήτρια: Δήμαρχος)

16οΘΕΜΑ: Απόδοση τρίτης κατανομής από τους ΚΑΠ έτος 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στα Νομικά Πρόσωπα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικές Εφορίες και αποζημίωση των Σχολικών Τροχονόμων για το Α΄ εξάμηνο 2019 . (Εισηγητής: Δήμαρχος)

17οΘΕΜΑ: Απόδοση κατανομής για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ΣΑΤΑ 2019 στα νομικά πρόσωπα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης . (Εισηγητής: Δήμαρχος)

18οΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών στις υπηρεσίες ύδρευσης και καθαριότητας στο Δήμο Τοπείρου .( Εισηγητής: Δήμαρχος)

19οΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου με την μισθώτρια εταιρία « Γ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ – Π. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο : « SOLARELECTRICENERGY» για τον υπολειπόμενο χρόνο της αρχικής διάρκειας της μίσθωσης, σύμφωνα με την 19/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

20οΘΕΜΑ:Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου « Ασφαλτόστρωση δρόμων Δήμου Τοπείρου» (Εισηγητής: Δήμαρχος)

21οΘΕΜΑ:Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Φ.Α. Δήμου Τοπείρου (Εισηγητής: Άγγελος Γιοβαννόπουλος)ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου