Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 και την υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

1ο ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020 (Εισηγητής: Σιαμίδης Ιωάννης)

2ο ΘΕΜΑ:Διαδημοτική / Διαβαθμιδική σύμβαση άρθρου 99Ν 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Τοπείρου, του Δήμου Μύκης και του ΣΔΑΝΞ για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Αβάτου και Ολβίου» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου ή του νόμιμου αναπληρωτή του για την υπογραφή της καθώς και οποιαδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου.(Εισηγητής: Σιαμίδης Ιωάννης)                               

3οΘΕΜΑ:   Αποδοχή Χρηματοδότησης ποσού 20.000 ευρώ στο Δήμο Τοπείρου , από το Υπουργείο Εσωτερικών " Έκτακτη κατανομή στους Δήμους της Χώρας , προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19" ( Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 18209/13-3-2020) (Εισήγηση: Ψεμματάς Δημήτριος , Αντιδήμαρχος Οικονομικών)                                                                                                                                                   4o ΘΕΜΑ :3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (Εισήγηση: κ. Κιοσσές Ιωάννης).

 5oΘΕΜΑ :Έγκριση απολογισμού Έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Κουτσομιχάλης Χαράλαμπος, Πρόεδρος )

6o ΘΕΜΑ :Έγκριση απολογισμού Έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση:ΓιοβαννόπουλοςΆγγελος,Πρόεδρος)                                                                                                                                                                                                                                                         7o ΘΕΜΑ :Παράταση της μίσθωσης των εκτάσεων της Κοινότητας Ευλάλου Δήμου Τοπείρου στα αγροκτήματα : « ΔΕΚΑΡΧΟΥ, Π.ΟΛΒΙΟΥ, ΚΥΡΝΟΥ, ΟΡΦΑΝΟΥ » , για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο λόγω αδυναμίας διενέργειας της δημοπρασίας στο πλαίσιο των μέτρων για την διάδοση του κορονοϊού και σε συνδυασμό με την υπ΄αρ 16/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Δήμου Τοπείρου με τίτλο « Ματαίωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων της δημοτικής κοινότητας Ευλάλου Δήμου Τοπείρου στα αγροκτήματα : « ΔΕΚΑΡΧΟΥ, Π.ΟΛΒΙΟΥ, ΚΥΡΝΟΥ, ΟΡΦΑΝΟΥ (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς , για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com είτε τηλεφωνικά είτε με sms στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 6946908095 είτε στην γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου 2541352614/ 2541352613 , 6987321322

                                                                                            

                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.              

                                                                                         

                                                             ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου