Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 και την υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 10: Τροποποίηση Απόφασης του Δ.Σ. 22/2020 περί Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Αβάτου και Ολβίου» (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 20: Τροποποίηση Απόφασης του Δ.Σ. 40/2020 περί Διαδημοτικής / Διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τοπείρου, του Δήμου Μύκης και του ΣΔΑΝΞ για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Αβάτου και Ολβίου» (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 30:Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 40:Έγκριση ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ, του αγροτεμαχίου 639 του αναδασμού Αβάτου 2006 με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α, σε αγροτική οδό στην περιοχή αναδασμού Αβάτου που συμβάλει με την δημοτική οδό Αβάτου-Μαγγάνων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αβάτου του Δήμου Τοπείρου , προκειμένου να εκδοθεί οικοδομική άδεια κατασκευής περίφραξης. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 50:Έγκριση ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ, αγροτεμαχίου στην περιοχή Μικροχωρίου με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α, σε δημοτική οδό στην περιοχή Μικροχωρίου που συμβάλει με την δημοτική οδό Ευλάλου-Κεντητής στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ευλάλου του Δήμου Τοπείρου, προκειμένου να εκδοθεί οικοδομική άδεια ανέγερσης δύο κατοικιών.(Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 60:Έγκριση έκθεσης απολογισμού εσόδων- εξόδων  Δ΄ τρίμηνο 2019. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

ΘΕΜΑ 70: Έγκριση έκθεσης απολογισμού εσόδων- εξόδων  Α ΄ τρίμηνο 2020. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

ΘΕΜΑ 80:5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

ΘΕΜΑ 90:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων (Ν.4412/2016). (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

ΘΕΜΑ 100:   Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία µε τίτλο: Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιµων Θαλάσσιων Προορισμών» (Εισήγηση: Γρηγοριάδης Γεώργιος )

ΘΕΜΑ 110:Απόδοση Β’ Κατανομής για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2020 στο ΝΠΔΔ Α/ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου, στο ΝΠΔΔ Β/ βαθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου και στις σχολικές εφορίες.(Εισήγηση: Δήμαρχος )

ΘΕΜΑ 120:Έγκριση σύναψηςσύμβασης χρησιδανείου παραχώρησης έκτασης ΧΥΤΑ Ξάνθης, κατά χρήση, από τον Δήμο Τοπείρου στον ΣΔΑΝΞ(Εισήγηση: Δήμαρχος)

ΘΕΜΑ 130:Έγκριση σύναψηςσύμβασης διαδημοτικής Συνεργασίας των άρθρων 99 και 100, του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 225 του Ν. 3463/20096, μεταξύ ΣΔΑΝΞ - Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς , για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com είτε τηλεφωνικά είτε με sms στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 6946908095 είτε στην γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου 2541352614/ 2541352613 , 6987321322.

                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου