Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2021

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020, τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020και υπ. αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε τακτική «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου,η οποία θα λάβει χώρα τηνΠαρασκευή 26 Μαρτίου 2021από ώρα 12.00 μ.μ. έως 14.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο:1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).                                                                  

ΘΕΜΑ 2ο:Απόδοση  Ά  Κατανομής για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2021 στο ΝΠΔΔ      Α/ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου, στο ΝΠΔΔ Β/ βαθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου , στις σχολικές εφορίες και απόδοση επιχορήγησης σε σχολικούς τροχονόμους β΄ εξαμήνου 2020 .(Εισήγηση: Ιωάννης  Κιοσσές).

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση έκθεσης απολογισμού εσόδων- εξόδων  Δ΄ τρίμηνο 2020.    (Εισήγηση: Ιωάννης  Κιοσσές).

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2020 των Σχολικών Εφοριών του Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

ΘΕΜΑ 5ο: Ενημέρωση Ετήσιου Απολογισμού 2020 και Προγραμματισμού για το 2021 της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ ( Ν. 4555/2018 αρ. 242) .(Εισήγηση: Δήμαρχος)

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αιτήματος για την παραχώρηση της πλατείας οικισμού Παλιού Ερασμίου από το ΥΠ.Α.Α.Τ στο Δήμο Τοπείρου για κοινωφελείς σκοπούς .(Εισήγηση: Δήμαρχος)

ΘΕΜΑ 7ο: Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου ΝΠΔΔ Κοινωνική Προστασία Φροντίδα Αλληλεγγύη (ΚΠΦΑ)(Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

ΘΕΜΑ 8ο:Ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών αυτών στην επιτροπή που πραγματεύεται θέματα του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20 «Ταχύπλοα ( ταχυκίνητα ) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής ( ΦΕΚ 444Β΄/ 26-04-1999) » (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και μελέτης εργοταξιακής σήμανσης στα πλαίσια του υποέργου «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης έτους 2020- 2021» του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ( ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» της ΣΑΕΠ 531 (Εισήγηση: Ιωάννης Σιαμίδης)

ΘΕΜΑ 10ο:Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2021. (Εισήγηση: Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης, Αντιδήμαρχος)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ΘΕΜΑ 11ο:Σύσταση Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την απόσυρση ή διαγραφή οχημάτων του Δήμου ( αρ. 199 παρ.6 Ν.3463/2006). (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)                                                                                                                                                                                                                                                   ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση σύναψης σύμβασης χρησιδανείου παραχώρησης έκτασης ΧΥΤΑ Ξάνθης, κατά χρήση, από τον Δήμο Τοπείρου στον ΣΔΑΝΞ (Εισήγηση: Δήμαρχος)                                                                

ΘΕΜΑ 13ο:Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τοπείρου στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες ( δύο Δημοτικών Συμβούλων τακτικού και αναπληρωματικού στην Επιτροπή Διαχείρισης των Ακτών 2021 και ένας υπεύθυνος υπάλληλος διαχείρισης του προγράμματος με τον αναπληρωματικό του για το έτος 2021) .(Εισήγηση: Δήμαρχος )

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com ο καθένας από τη δική του προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συμμετοχή σας καθώς και την θέση σας επί των θεμάτων σας επί των εντός του ανωτέρου χρόνου ήτοι 12:00 - 14:00.                      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ            ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου