Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2021

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020, τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020και υπ. αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε τακτική «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου,η οποία θα λάβει χώρα την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο:1η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2021. (Εισήγηση: Ιωάννης Σιαμίδης).                                                                                                                                                                                                                       

ΘΕΜΑ 2ο:7ηΑναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).                                                                                                                                                                                                                        

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή επιχορήγησης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων για το έτος 2021. (Εισήγηση: Δήμαρχος).                                                                                                                                                                                                                       

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση μείωσης ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών λόγω COVID-19(Εισήγηση: Γεώργιος Γρηγοριάδης).                                                                                                                                                                                                                   

ΘΕΜΑ 5ο: Απαλλαγή των σχολικών κυλικείων από την υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2021 σύμφωνα με τις εκδοθείσες1025/11-02-2021(Β΄538),1063/24-03-2021(Β΄1156),1101/28-04-2021(Β΄1761),1114/25 05-2021(Β΄2149) και 1139/25-06-2021(Β΄2738) αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών. (Εισήγηση: Άγγελος Γιοβαννόπουλος , Πρόεδρος Β/ θμιας Σχολικής Επιτροπής).                                                                                                                                                                                                                       

ΘΕΜΑ 6ο:Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τοπείρου και αναπληρωτή αυτού για τη συγκρότηση επιτροπής με θέμα τον «Χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων πολυσύχναστων ή μη» όπως ορίζεται στο Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166 Α’/31-08-20). (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).                                                                                                                                                                                                                       

ΘΕΜΑ 7ο:Παραχώρηση χρήσης του παλαιού ανακαινισμένου Δημοτικού Σχολείου Τοξοτών στον Πολιτιστικό Φυσιολατρικό Σύλλογο Τοξοτών προκειμένου να στεγαστεί η προγραμματισμένη έκθεση φωτογραφίας από 8 έως 13 Αυγούστου 2021. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).  

ΘΕΜΑ 8ο: Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του οικισμού Θαλασσιάς στον Αθλητικό Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο «Βασίλισσα της Θράκης 2012» για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 (αρχής γενομένης από 10-10-2021 και μέχρι λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022). (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ΄αρ. 3162/05-08-2020 αίτηση της εταιρίας, ΛΟΣΙΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΜΕΠΕ περί ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ, εγκατάστασης που λειτουργεί στα αγροτεμάχια 644 και 645 του αναδασμού Αβάτου 2006 με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Α, σε αγροτική οδό στην περιοχή αναδασμού Αβάτου που συμβάλει με την Επαρχιακή οδό αρ. 7 στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αβάτου του Δήμου Τοπείρου , προκειμένου να εκδοθεί έγκριση εγκατάστασης για την προσθήκη νέας δραστηριότητας. (Εισήγηση: Ιωάννης Σιαμίδης).                                                                                                                                                                                                                        

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση της υπ΄αρ. 2256/16-04-2021 αίτηση του ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου, κ. Κοτόπουλου Ηλία περί ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ, του αγροτεμαχίου 207Β του αναδασμού Αβάτου 2006 με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α, σε αγροτική οδό στην περιοχή αναδασμού Αβάτου που συμβάλει με την δημοτική οδό Αβάτου-Μαγγάνων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αβάτου του Δήμου Τοπείρου, προκειμένου να εκδοθεί άδεια δόμησης για την ανέγερση ισόγεια αγροτικής αποθήκης. (Εισήγηση: Ιωάννης Σιαμίδης).                                                                                                                                                                                                                       

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ΄αρ. 2597/11-05-2021 αίτηση της εταιρίας BIOGASBLUEENERGY Ι.Κ.Ε περί ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ, του αγροτεμαχίου 259-260 του αναδασμού αγροκτήματος Αμισσού 1981-84 με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α, σε αγροτική οδό στην περιοχή αγροκτήματος Αμισσού 1981-84 που συμβάλει με την δημοτική οδό Αμισσός - δημοτική οδός Λεύκης-Εξοχής (βορειοανατολική έξοδος του οικισμού), στο Δημοτικό Διαμέρισμα Εξοχής του Δήμου Τοπείρου , προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση και εγκατάσταση μονάδας παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 500 KWe(Εισήγηση: Ιωάννης Σιαμίδης).    

ΘΕΜΑ 12ο: Υποβολή αιτήματος παράτασης παραχώρησης χρήσης του χώρου «Κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών του Ανατολικού Δασοκτήματος Νέστου της Τ.Κ. Ερασμίου μετά του περιβάλλοντος χώρου δασικής αναψυχής και λοιπών υφιστάμενωνυποδομών»(Εισήγηση:Δήμαρχος).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com ο καθένας από τη δική του προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συμμετοχή σας καθώς και την θέση σας επί των θεμάτων σας επί των εντός του ανωτέρου χρόνου ήτοι 12:00 - 13:00.                                                                              

                                                                          

                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                  

                                                                                                       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ                                                                                                                                                   ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου