Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων

Ο Δήμαρχος Τοπείρου Έχοντας υπ’ όψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 114, 115 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Νόμου 3274/2004, 116 και 117 του Π.Δ./τος 410/95 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2539/97. 2.  Την απογραφή του έτους 2001 από όπου προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Δήμου Τοπείρου είναι μεγαλύτερος των 10.000 κατοίκων. 3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.Αποφασίζουμε
 

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Τοπείρου για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 μέχρι 31-12-2007 τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ MΙΛΑΓΙΜ του ΜΟΥΜΙΝ  και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την υπογραφή βεβαιώσεων που αφορούν τα αγροτικά ακίνητα (οικόπεδα, κλήροι, αγροτεμάχια).
2. Την Τέλεση πολιτικών γάμων.
3. Την εποπτεία και τον έλεγχο της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού του Δήμου και γηπέδων.
4. Την επίβλεψη της συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας.

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Τοπείρου για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 μέχρι 31-12-2007 τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΜΛΕΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας
2. Την υπογραφή καταστάσεων μισθοδοσίας προσωπικού, ημερομισθίων και πάσης φύσεως αποδοχών μονίμου, εκτάκτου και εργατοτεχνικού προσωπικού και την υπογραφή αποφάσεων μεταβολών των Δημοτολογίων και την ευθύνη τέλεσης των πολιτικών γάμων.
3. Την θεώρηση βιβλίων του Δήμου, Σχολείων και άλλων διπλοτύπων που προβλέπεται από κείμενες διατάξεις και την υπογραφή βεβαιώσεων αγροτικών ακινήτων, αστικών ακινήτων και τις κάθε είδους βεβαιώσεις αγροτών και καλλιεργειών.
4. Την επίβλεψη λειτουργίας των υπηρεσιών εσόδων και του προσωπικού.
5. Την αναπλήρωση του Δημάρχου κατά το χρόνο της απουσίας του στα καθήκοντα που προβλέπονται από τον Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95) και την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Τοπείρου για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 μέχρι 31-12-2007 τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΠΥΡΟΣΤΙΑΝΗ ΦΩΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και τον έλεγχο της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου
2. Την εποπτεία και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας της εβδομαδιαίας (λαϊκής) αγοράς και την υπογραφή των σχετικών αδειών χρήσης αυτής.
3. Την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αδειών μουσικών οργάνων, αδειών τυχερών παιγνίων, αδειών ίδρυσης ποιμνιοστασίων, βουστασίων, μικροπωλητών κ.λ.π.
4. Την εποπτεία και τον έλεγχο αυθαιρέτων καταλήψεων δημοτικών, κοινοχρήστων κ.λ.π. οικοπεδικών και αγροτικών εκτάσεων.
5. Την επίβλεψη της λειτουργίας της άρδευσης.O   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου