Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης 2018 Δημοτικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 13η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης).

2ο ΘΕΜΑ Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2019. (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης).

3ο ΘΕΜΑ Έγκριση υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη», στον άξονα προτεραιότητας 2, στην δράση «Επέκταση/ αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος» για το έργο «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δήμου Τοπείρου» και ανάληψης δέσμευσης για κάλυψη μη επιλέξιμων δαπανών από πόρους του Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης)

4οΘΕΜΑ Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισηγήτρια  Πάλλα Έλλη)

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων δημοσίων συμβάσεων. (Εισηγήτρια  Πάλλα Έλλη)
6οΘΕΜΑ: Έγκριση απολογιστικών στοιχείων εσόδων – εξόδων Β΄ και Γ΄ τριμήνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.(Εισηγήτρια  Πάλλα Έλλη)
7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης οικ. έτους 2019 Δήμου Τοπείρου.(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
8ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αναπροσαρμογής ή μη τελών ύδρευσης οικονομικού έτους 2019 Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής : κ .Δήμαρχος)
9ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αναπροσαρμογής ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 2019. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
10ο ΘΕΜΑ: Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2019 με σύμβαση ορισμένου χρόνου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.)
11ο ΘΕΜΑ: Έγκριση α) παραμονής του Δήμου Τοπείρου στον ΣΔΑΝΞ (κατ΄ άρθρο 245 παρ. 2 α΄ του Ν. 4555/2018) και της προσαρμογή του σε Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων «ΦΟΔΣΑ» της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και β) καθορισμού της νομικής μορφής, της χρονικής διάρκειας, της έδρας και των εκπροσώπων του Δήμου στο όργανο διοίκησης του «ΦΟΔΣΑ». Π.Ε. Ξάνθης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αρ. 225 παρ 3α Ν. 4555/2018. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
12οΘΕΜΑ Σύναψη Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας και Ορισμός Μελών Επιτροπής του αρ. 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ) για την εκτέλεση έργων. (Εισηγητής: Δήμαρχος )
13οΘΕΜΑ Μεταβολή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020. (Εισηγήτρια Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
14οΘΕΜΑΟικονομική ενίσχυση Δημότη για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
15οΘΕΜΑ Παραχώρηση της χρήσης της παλιάς Κοινότητας Αβάτου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αβάτου με την επωνυμία « Άβαντες» Δήμου Τοπείρου για στέγαση των δραστηριοτήτων του . (Εισηγητής: Δήμαρχος)

16οΘΕΜΑ Ορισμός δημοτικού συμβούλου του Δήμου Τοπείρου ως αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Αβδήρων. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου