Απόφαση ορισμού εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων 2019

            Α Π Ο Φ Α ΣΗ 324

ΘΕΜΑ: Απόφαση ορισμού εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων

            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

2. Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 «Περί Αρμοδιοτήτων Δημάρχου».

3. Την με αριθμό 22/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης.

4. Το από 4339/30-08-2019 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Τοπείρου.

5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τοπείρου.

6. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου

                                                                                                                        ΑΠΟΦΑΣΙ ΖΟΥΜΕ

Ορίζει με ρητή εντολή του, τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας του Δήμου Τοπείρου με θητεία έως 31/08/2023 και αναθέτει σε αυτούς χωρίς αμοιβή την εποπτεία και συντονισμό δράσεων όπως αναλύονται παρακάτω:

1. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κουτσομιχάλης Χαράλαμπος του Αντωνίου ορίζεται ως εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Τοπείρου με αρμοδιότητες σε θέματα που αφορούν την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Τοπείρου. Ειδικότερα θα παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία, και την οργάνωση της υπηρεσίας.

2. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζελεπάκης Θεόδωρος του Αναστασίου ορίζεται ως εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Τοπείρου με αρμοδιότητες σε θέματα που αφορούν την κτηνοτροφία.

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων Συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με το Δήμαρχο. Σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο αναπληρώνει ο Δήμαρχος, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο του Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στoυς ανωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

                                                                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                        

                                                                                                               ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου