Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχων

color topeiros

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ( 289 )


Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3979/2011.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ/Α’/87/2010) όπως τροποποήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
3. Την Αριθμ. 235/10345/08/09/2014 απόφαση Δημάρχου Τοπείρου περί ορισμού Αντιδημάρχων.
4. Την αριθ. Πρωτ.: 8452/31.8.2015 αίτηση παραίτησης της Αντιδημάρχου κ. Ειρήνης Θεοδωρακάκη του Δημητρίου.
5. Την Αριθμ. : 8454/31.8.2015 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Γιουβαντζίκ Κωνσταντίνου του Αβραάμ.

Αποφασίζουμε

1. Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 8452/31.8.2015 αίτηση παραίτησης της κ. Ειρήνης Θεοδωρακάκη του Δημητρίου από το αξίωμα της Αντιδημάρχου, ανακαλούμε την υπ’αριθ. 235/2014 απόφαση Δημάρχου Τοπείρου ως προς το κεφάλαιο Α1 και απαλλάσσουμε από 1.9.2015 την ανωτέρω από την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
2. Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 8454/31.8.2015 αίτηση παραίτησης του κ. Γιουβαντζίκ Κωνσταντίνου του Αβραάμ από το Αξίωμα του Αντιδημάρχου, ανακαλούμε την υπ’αριθ. 235/2014 απόφαση Δημάρχου Τοπείρου ως προς το κεφάλαιο Α2 και απαλλάσσουμε από 1.9.2015 τον ανωτέρω από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

 

 

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου