Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχων

color topeiros

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ( 289 )


Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3979/2011.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ/Α’/87/2010) όπως τροποποήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
3. Την Αριθμ. 235/10345/08/09/2014 απόφαση Δημάρχου Τοπείρου περί ορισμού Αντιδημάρχων.
4. Την αριθ. Πρωτ.: 8452/31.8.2015 αίτηση παραίτησης της Αντιδημάρχου κ. Ειρήνης Θεοδωρακάκη του Δημητρίου.
5. Την Αριθμ. : 8454/31.8.2015 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Γιουβαντζίκ Κωνσταντίνου του Αβραάμ.

Αποφασίζουμε

1. Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 8452/31.8.2015 αίτηση παραίτησης της κ. Ειρήνης Θεοδωρακάκη του Δημητρίου από το αξίωμα της Αντιδημάρχου, ανακαλούμε την υπ’αριθ. 235/2014 απόφαση Δημάρχου Τοπείρου ως προς το κεφάλαιο Α1 και απαλλάσσουμε από 1.9.2015 την ανωτέρω από την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
2. Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 8454/31.8.2015 αίτηση παραίτησης του κ. Γιουβαντζίκ Κωνσταντίνου του Αβραάμ από το Αξίωμα του Αντιδημάρχου, ανακαλούμε την υπ’αριθ. 235/2014 απόφαση Δημάρχου Τοπείρου ως προς το κεφάλαιο Α2 και απαλλάσσουμε από 1.9.2015 τον ανωτέρω από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

 

 

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τοπείρου

AAAA

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου