«Προμήθεια Καυσίμων Δήμου Τοπείρου 2017»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2.α, προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω άγονου διαγωνισμού την δημόσια σύμβαση «Προμήθεια Καυσίμων Δήμου Τοπείρου 2017» που αφορά τον Δήμο Τοπείρου και τα νομικά του πρόσωπα, ενδεικτικού προϋπολογισμού 144.140,49 ευρώ με τον ΦΠΑ σύμφωνα με του όρους της με αριθμό 443/17-01-2017 σχετικής διακήρυξης και της υπ’ αριθμό 05/2016 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.

Για την υποβολή των προσφορών ισχύουν οι διατάξεις του N.4412/16 για την προμήθειες.

Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται εγγυητική συμμετοχής ύψους 2% επί του προϋπολογισμού μελέτης χωρίς τον Φ.Π.Α, για το ποσό που αντιστοιχεί στα υπό προμήθεια είδη για τα οποία υποβάλει προσφορά ο συμμετέχων, καθώς, και νομιμοποιητικά έγγραφα του συμμετέχοντα (άδεια λειτουργίας πρατηρίου).

Οι προφορές αφορούν τα παρακάτω είδη:

Πετρέλαιο κίνησης: 58.738,80 λίτρα, ενδεικτικού κόστους 51.807,62 € (CPV 09134220-5)

Βενζίνη αμόλυβδη: 6.890,00 λίτρα, ενδεικτικού κόστους 7.847,71 € (CPV 09132100-4)

Πετρέλαιο θέρμανσης: 79.700,00 λίτρα, ενδεικτικού κόστους 56.587,00 € (CPV 09135100-5)

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της προμήθειας ή κάθε ομάδα ξεχωριστά όπως φαίνεται στον συνημμένο ενδεικτικό προϋπολογισμό και για το σύνολο της ποσότητας κάθε ομάδας.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 24/02/2017 και ώρα 10:00 πμ.

Επιπλέον καλείστε να υποβάλετε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που περιλαμβάνουν α. ποινικό μητρώο, β. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και γ. πιστοποιητικό μη πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχείρισης.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Θωμάς Μίχογλου 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΔΩΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τοπείρου

AAAA

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου