ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΞΟΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

1.Την υπ.αριθ.58/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου

2.Την υπ.αριθ.119/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης.

3. Την υπ.αρ..81/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας Λαϊκής αγοράς

4. Την υπ.αριθ.04/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μοριοδότησης για την χορήγηση κατανομή θέσεων στην λαϊκή αγορά Τοξοτών.

Ο Δήμος Τοπείρου καλεί τους Ενδιαφερόμενους  παραγωγούς και Επαγγελματίες πωλητές λαϊκών Αγορών να υποβάλλουν Αίτηση, συνοδευόμενη με τα παρακάτω δικαιολογητικά,  για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει βάσει των Διατάξεων των άρθρων ,2,3, τουΥπ.Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-639/02.07.2014 (ΦΕΚ 1806/02.07.2014 τεύχος Β’)

Η μοριοδότηση των ενδιαφερομένων για την κατανομή των θέσεων θα γίνει σύμφωνα με :

1.Την παλαιότητα της άδειας .

2.Την Ηλικία του Δικαιούχου.

3.Το ποσοστό αναπηρίας.

4.Τον αριθμό των τέκνων και εξέταση περιπτώσεων μονογονεϊκών οικογενειών.

5.Τις ημέρες συμμετοχής στις υπόλοιπες Λαϊκές Αγορές.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 4264/2014(ΦΕΚ Α' 118). «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.

Ανακοινώνουμε ότι στην Λαϊκή Αγορά Τοξοτών υπάρχουν οι εξής κενές θέσεις : ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ:120

Α:Θέσεις:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Αποκλειστικά και μόνο για προϊόντα Πρωτογενούς Τομέα (για παραγωγούς και επαγγελματίες).

B:Θέσεις:48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,

72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93.94,95,

96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111

Αποκλειστικά και μόνο για προϊόντα Μεταποίησης (επαγγελματίες που δεν πωλούν αγροτικά προϊόντα) .

Γ: Θέσεις112,113,114,115,116,117,118,119,120

Αποκλειστικά και μόνο για προϊόντα Πρωτογενούς Τομέα (για παραγωγούς προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας).

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει, μαζί με την αίτηση να προσκομίσουν όποια από τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται:

  1. Φωτοτυπία θεωρημένης άδειας.
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας.
  3. Πιστοποιητικό από τις Υγειονομικές Επι­τροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε περίπτωση αναπηρίας.
  4. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Τοπείρου για τέλη χρήσης Λ. Αγοράς    
  5.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 13-03-2017 μέχρι και 24-03-2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 π.μ.-14:00 μ.μ. από το τμήμα τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης υπόψη κ. Λουκμακιά Αθανάσιο, Γρηγοριάδη Γεώργιο.

Υπόδειγμα Αίτησης μπορείτε να προμηθευτείτε από το site του Δήμου καθώς και από τμήμα τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Στις αιτήσεις πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να αναφέρονται τα είδη εμπορευμάτων προς πώληση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα  τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης υπόψη κ. Γρηγοριάδη Γεώργιο και Λουκμακιά Αθανάσιο στο τηλ: 25410/41677 τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο (πρόγραμμα Διαύγεια), στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου και θα αναρτηθεί στον πίνακα δημοσιεύσεων του  Δημαρχείου.                                             

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τοπείρου

AAAA

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου