Οργανωτική Δομή

Αντιδήμαρχοι και αρμοδιότητες


ΘΗΤΕΙΑ: 1/1/2011 - 31/12/2012

1. Δαλάτσης Κωνσταντίνος:
• Εποπτεία Προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών, Υπεύθυνο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Διαφάνειας
• Λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών
• Υπογραφή καταστάσεων μισθοδοσίας προσωπικού, ημερομισθίων και πάσης φύσεως αποδοχών μονίμου, εκτάκτου και εργατοτεχνικού προσωπικού και την υπογραφή αποφάσεων μεταβολών των Δημοτολογίων
• Θεώρηση βιβλίων του Δήμου, Σχολείων και άλλων διπλοτύπων που προβλέπεται από κείμενες διατάξεις και την υπογραφή βεβαιώσεων αγροτικών ακινήτων, αστικών ακινήτων και της κάθε είδους βεβαιώσεις αγροτών και καλλιεργειών
• Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου
• Θέματα αλλοδαπών (άδειες παραμονής κλπ.)
• Εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών κτιρίων και του Δημαρχιακού μεγάρου
• Λειτουργία Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης
• Εποπτεία επί του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων
• Εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης και προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας
• Ρύθμιση ζητημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2. Αποστολίδης Νικόλαος:
• Συντονισμός και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς
• Εποπτεία Προσωπικού και λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας
• Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων
• Καθαριότητα λαϊκών αγορών
• Περισυλλογή εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων
• Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αδειών μουσικών οργάνων, αδειών τυχερών παιγνίων, αδειών ίδρυσης ποιμνιοστασίων, μικροπωλητών κλπ.
• Άδειες πλανόδιου – υπαίθριου εμπορίου
• Λειτουργία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις κλπ.)
• Υπογραφή των αδειών χρήσης για τη λειτουργία της εβδομαδιαίας Λαϊκής Αγοράς
• Εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας

3. Νιαζήφ Ογλού Νιαζήφ:
• Συντήρηση των δικτύων Ηλεκτροφωτισμού
• Τοποθέτηση – έλεγχος και συντήρηση πινακίδων Κ.Ο.Κ.
• Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των Αυτ/των του Δήμου
• Συντήρηση παιδικών χαρών
• Προστασία και ανάπτυξη Φυτικής, Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας
• Διαχείριση βοσκοτόπων
• Εποπτεία και έλεγχο αυθαιρέτων καταλήψεων Δημοτικών, Κοινοχρήστων κλπ. οικοπεδικών και αγροτικών εκτάσεων.
• Επίβλεψη λειτουργίας Άρδευσης
• Συντήρηση Εγγειοβελτιωτικών έργων
• Επίβλεψη της συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δαλάτσης Κωνσταντίνος, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τους Αντιδημάρχους κ. Αποστολίδη Νικόλαο και κ. Νιαζήφ Ογλού Νιαζήφ.
Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των Εργαζομένων στο Εξωτερικό.
ΣΤ. Επίσης, σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάμων που γίνεται στο Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.

 

Σημείωση: Από 1/1/2011 έως 1/1/2012 θήτευσαν ως αντιδήμαρχοι οι Τσιλιγγίρης Δήμος και Καζάκος Γεώργιος, οι οποίοι μετά από αιτήσεις παραίτησης αντικαταστάθηκαν από τους Δαλάτση Κωνσταντίνο και Αποστολίδη Νικόλαο αντίστοιχα, για την υπόλοιπη περίοδο (1/1/2012 έως 31/12/2012).

Διαβάστε τις αποφάσεις 1/2011 και 3/2012 του Δημάρχου Τοπείρου για τον ορισμό των Αντιδημάρχων για την περίοδο 1/1/2011 έως 31/12/2012.

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου