Οργανωτική Δομή

Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για θέματα προϋπολογισμού και οικονομικών του Δήμου.

Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες
Οι αρμοδιότητές της:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..

 

Οικονομική Επιτροπή 2014-2019

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ ( ΔΗΜΑΡΧΟΣ )

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΔΗΜΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1 .ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
2 .ΚΟΥΣΤΟΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4.ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
5.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6.ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΔΗΜΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
1.ΚΙΑΤΙΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2.ΚΟΥΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
3.ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4.ΚΗΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
5.ΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

 

Οικονομική επιτροπή έως 2013

Πρόεδρος: Χατζηευαγγέλου Στυλιανός (Δήμαρχος)
Αντιπρόεδρος: Μίχογλου Θωμάς
Τακτικά Μέλη:
Δαλάτσης Κων/νος
Πυροστιάνης Φώτης
Ντίνας Γεώργιος
Χασάν Ογλού Ραμαδάν
Μωραϊτης Στυλιανός
Αναπληρωματικά Μέλη:
Κοτόπουλος Χρυσόστομος
Νιαζήφ Ογλού Νιαζήφ
Τζελεπάκης Θεόδωρος
Γιοβανόπουλος Άγγεος
Κουραμίδης Στέργιος

Διαβάστε: Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής (2013) 

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου