Οργανωτική Δομή

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών

Σύμφωνα με την περίπτ. η της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3213/03 (ΦΕΚ 309 τεύχος Α’) Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης (Πόθεν Έσχες), των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν μεταξύ άλλων και οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, καθώς και οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, κοινοτήτων και δήμων και κοινοτήτων.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3213/03 (ΦΕΚ 309 τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε από την περιπτ. α της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.3242/2004 η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ορκωμοσία ή την ανάληψη των καθηκόντων τους και κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για τρία (3) χρόνια μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, το αργότερο την 30ή Ιουνίου κάθε έτους.

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται από τους ίδιους τους υπόχρεους στη Γ' Μονάδα της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3932/2011 (ΦΕΚ 49/10.03.2011 τεύχος Α').

Επίσης, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 61 του Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

 

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το έντυπο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενδέχεται η Αρχή να αλλάξει το έντυπο. Οι λογιστές σας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

 

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου