Ο Δήμος Τοπείρου από το 1912 έως σήμερα

Διοικητικές Μεταβολές στην περιοχή του Δήμου Τοπείρου (1912-έως σήμερα). Πως από τις Κοινότητες δημιουργήθηκε τελικά ο Δήμος Τοπείρου.

Δ. Τοπείρου Ξάνθης

 

04/12/1997

Σύσταση του Δήμου με την απόσπαση του οικισμού Εύλαλον από την Κοινότητα Ευλάλου και τον ορισμό του ως έδρα του Δήμου

 

04/12/1997

Η Κοινότητα Μαγγάνων καταργείται και συνενούται με το Δήμο

 

04/12/1997

Η Κοινότητα Ευλάλου καταργείται και συνενούται με το Δήμο

 

04/12/1997

Η Κοινότητα Ερασμίου καταργείται και συνενούται με το Δήμο

 

04/12/1997

Η Κοινότητα Εξοχής καταργείται και συνενούται με το Δήμο

 

04/12/1997

Η Κοινότητα Γαλάνης καταργείται και συνενούται με το Δήμο

 

04/12/1997

Η Κοινότητα Αβάτου καταργείται και συνενούται με το Δήμο

 

04/12/1997

Η Κοινότητα Τοξοτών καταργείται και συνενούται με το Δήμο

 

04/12/1997

01/01/2011

Η Κοινότητα Ολβίου καταργείται και συνενούται με το Δήμο

Με τον νόμο του "Καλλικράτη" παραμένει ως Δήμος Τοπείρου με τα ίδια όρια.

 

Ιστορικά στοιχεία για τις διοικητικές μεταβολές
των κοινοτήτων πριν την συνένωση με τον Δήμο Τοπείρου

 

Κοινότητα Αβάτου  Ξάνθης

 

26/06/1958

Σύσταση της Κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αβατον από την Κοινότητα Ευλάλου και τον ορισμό του ως έδρα της Κοινότητας

 

04/12/1997

Η Κοινότητα καταργείται και συνενούται με το Δήμο Τοπείρου

 

Κοινότητα Γκιζέλας (Εξοχή) Ροδόπης

 

14/08/1924

Σύσταση της Κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκιζέλα

 

14/08/1924

Ο οικισμός Γεντικλέρ προσαρτάται στην Κοινότητα Γκιζέλας

 

14/08/1924

Ο οικισμός Μέλισσα προσαρτάται στην Κοινότητα Γκιζέλας

 

14/08/1924

Ο οικισμός Αλατζά-Κλισέ προσαρτάται στην Κοινότητα Γκιζέλας

 

14/08/1924

Ο οικισμός Κοσσός προσαρτάται στην Κοινότητα Γκιζέλας

 

14/08/1924

Ο οικισμός Βανιάνον προσαρτάται στην Κοινότητα Γκιζέλας

 

14/08/1924

Ο οικισμός Πρασινάδα προσαρτάται στην Κοινότητα Γκιζέλας

 

14/08/1924

Ο οικισμός Κυψέλη προσαρτάται στην Κοινότητα Γκιζέλας

 

27/12/1926

Ο οικισμός Βανιάνον αποσπάται από την Κοινότητα και προσαρτάται στην Κοινότητα Ευμοίρου

 

14/05/1928

Ο οικισμός Αλατζά-Κλισέ της Κοινότητας μετονομάζεται σε Αμισηνά

 

20/09/1928

Ο οικισμός Γεντικλέρ της Κοινότητας μετονομάζεται σε Δάφνη

 

07/09/1935

Ο οικισμός Βανιάνον αποσπάται από την Κοινότητα Ευμοίρου και προσαρτάται στην Κοινότητα

 

21/12/1944

Η Κοινότητα υπάγεται στο Νομό Ξάνθης

Κοινότητα Γκιζέλας (Εξοχή)  Ξάνθης

 

21/12/1944

Η Κοινότητα υπήχθη στο Νομό Ξάνθης από το Νομό Ροδόπης

 

10/10/1955

Ο οικισμός Γκιζέλα της Κοινότητας μετονομάζεται σε Εξοχή

 

10/10/1955

Η Κοινότητα μετονομάζεται σε Κοινότητα Εξοχής

Κοινότητα Εξοχής  Ξάνθης

 

10/10/1955

H Κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της Κοινότητας Γκιζέλας

 

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Γκιζέλα και προσάρτηση του στην Κοινότητα

 

17/03/1991

Ο οικισμός Πρασινάδα καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βανιάνον

 

04/12/1997

Η Κοινότητα καταργείται και συνενούται με το Δήμο Τοπείρου

 

Κοινότητα Ερασμίου Ξάνθης

 

16/02/1951

Σύσταση της Κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Εράσμιον από την Κοινότητα Ευλάλου και τον ορισμό του ως έδρα της Κοινότητας

 

16/02/1951

Ο οικισμός Ζηλωτής αποσπάται από την Κοινότητα Ευλάλου και προσαρτάται στην Κοινότητα

 

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόν Εράσμιον και προσάρτηση του στην Κοινότητα

 

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Εράσμιον και προσάρτηση του στην Κοινότητα

 

07/04/1951

Μεταφέρεται η έδρα της Κοινότητας από τον οικισμό Εράσμιον στον οικισμό Νέον Εράσμιον

 

07/04/1951

Ο οικισμός Εράσμιον καταργείται.

 

19/03/1961

Ο οικισμός Ζηλωτής καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέον Εράσμιον

 

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Δασοχώριον και προσάρτηση του στην Κοινότητα

 

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ραδιοσταθμός και προσάρτηση του στην Κοινότητα

 

04/12/1997

Η Κοινότητα καταργείται και συνενούται με το Δήμο Τοπείρου

 

Κοινότητα Ευλάλου   Ροδόπης

 

14/08/1924

Σύσταση της Κοινότητας με έδρα τον οικισμό Εύλαλον

 

14/08/1924

Ο οικισμός Εράσμιον προσαρτάται στην Κοινότητα Ευλάλου

 

14/08/1924

Ο οικισμός Μάγγανα προσαρτάται στην Κοινότητα Ευλάλου

 

14/08/1924

Ο οικισμός Κύρνος προσαρτάται στην Κοινότητα Ευλάλου

 

14/08/1924

Ο οικισμός Αβατον προσαρτάται στην Κοινότητα Ευλάλου

 

14/08/1924

Ο οικισμός Ορφανόν προσαρτάται στην Κοινότητα Ευλάλου

 

14/08/1924

Ο οικισμός Όλβιον προσαρτάται στην Κοινότητα Ευλάλου

 

14/08/1924

Ο οικισμός Ηλιόπετρα προσαρτάται στην Κοινότητα Ευλάλου

 

14/08/1924

Ο οικισμός Δέκαρχον προσαρτάται στην Κοινότητα Ευλάλου

 

14/08/1924

Ο οικισμός Κεντητή προσαρτάται στην Κοινότητα Ευλάλου

 

14/08/1924

Ο οικισμός Ζηλωτής προσαρτάται στην Κοινότητα Ευλάλου

 

14/08/1924

Ο οικισμός Κρεμαστή προσαρτάται στην Κοινότητα Ευλάλου

 

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Όλβιον (Προσφυγικός Συνοικισμός) και προσάρτηση του στην Κοινότητα

 

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Ζηλωτής (Προσφυγικός Συνοικισμός) και προσάρτηση του στην Κοινότητα

 

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Αβατον (Προσφυγικός Συνοικισμός) και προσάρτηση του στην Κοινότητα

 

02/09/1933

Ο οικισμός Μάγγανα αποσπάται από την Κοινότητα και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Μαγγάνων

 

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μικροχώριον και προσάρτηση του στην Κοινότητα

 

16/10/1940

Ο οικισμός Ζηλωτής (Προσφυγικός Συνοικισμός) καταργείται.

 

16/10/1940

Ο οικισμός Όλβιον (Προσφυγικός Συνοικισμός) καταργείται.

 

16/10/1940

Ο οικισμός Αβατον (Προσφυγικός Συνοικισμός) καταργείται.

 

21/12/1944

Η Κοινότητα υπάγεται στο Νομό Ξάνθης

Κοινότητα Ευλάλου  Ξάνθης

 

21/12/1944

Η Κοινότητα υπήχθη στο Νομό Ξάνθης από το Νομό Ροδόπης

 

16/02/1951

Ο οικισμός Εράσμιον αποσπάται από την Κοινότητα και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Ερασμίου

 

16/02/1951

Ο οικισμός Ζηλωτής αποσπάται από την Κοινότητα και προσαρτάται στην Κοινότητα Ερασμίου

 

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόν Όλβιον και προσάρτηση του στην Κοινότητα

 

26/06/1958

Ο οικισμός Αβατον αποσπάται από την Κοινότητα και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Αβάτου

 

17/03/1959

Ο οικισμός Όλβιον αποσπάται από την Κοινότητα και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Ολβίου

 

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ηλιοκέντημα και προσάρτηση του στην Κοινότητα

 

17/03/1991

Ο οικισμός Κεντητή καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ηλιοκέντημα

 

17/03/1991

Ο οικισμός Ηλιόπετρα καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ηλιοκέντημα

 

04/12/1997

Ο οικισμός Εύλαλον αποσπάται από την Κοινότητα και ορίζεται έδρα του Δήμου Τοπείρου

 

04/12/1997

Η Κοινότητα καταργείται και συνενούται με το Δήμο Τοπείρου

 

Κοινότητα Μαγγάνων  Ροδόπης

 

02/09/1933

Σύσταση της Κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάγγανα από την Κοινότητα Ευλάλου και τον ορισμό του ως έδρα της Κοινότητας

 

21/12/1944

Η Κοινότητα υπάγεται στο Νομό Ξάνθης

Κοινότητα Μαγγάνων Ξάνθης

 

21/12/1944

Η Κοινότητα υπήχθη στο Νομό Ξάνθης από το Νομό Ροδόπης

 

04/12/1997

Η Κοινότητα καταργείται και συνενούται με το Δήμο Τοπείρου

 

Κοινότητα Σαρνίτς (Κρωμνικό & μετέπειτα Γαλάνης)  Δράμας

 

20/11/1919

Σύσταση της Κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σαρνίτς

 

20/11/1919

Ο οικισμός Σαλτικλή προσαρτάται στην Κοινότητα Σαρνίτς

 

20/11/1919

Ο οικισμός Κουρουλάρ προσαρτάται στην Κοινότητα Σαρνίτς

 

20/11/1919

Ο οικισμός Τσακιρλή προσαρτάται στην Κοινότητα Σαρνίτς

 

20/11/1919

Ο οικισμός Αντάς προσαρτάται στην Κοινότητα Σαρνίτς

 

20/02/1920

Ο οικισμός Οξιλάρ προσαρτάται στην Κοινότητα Σαρνίτς

 

18/12/1920

Ο οικισμός Οξιλάρ καταργείται.

 

03/12/1923

Η Κοινότητα υπάγεται από την Επαρχία Δράμας του Νομού, στην Επαρχία Ξάνθης του Νομού Ροδόπης

Κοινότητα Σαρνίτς (Κρωμνικό)  Ροδόπης

 

03/12/1923

Η Κοινότητα υπάγεται στην Επαρχία Ξάνθης του Νομού, από την Επαρχία Δράμας του Νομού Δράμας

 

26/08/1924

Ο οικισμός Κουρουλάρ αποσπάται από την Κοινότητα και προσαρτάται στην Κοινότητα Σταυρουπόλεως

 

22/11/1926

Ο οικισμός Τσακιρλή της Κοινότητας μετονομάζεται σε Γαλάνη

 

14/05/1928

Ο οικισμός Σαλτικλή της Κοινότητας μετονομάζεται σε Ιμέρα

 

14/05/1928

Ο οικισμός Αντάς της Κοινότητας μετονομάζεται σε Λιβερά

 

20/09/1928

Ο οικισμός Σαρνίτς της Κοινότητας μετονομάζεται σε Κρωμνικόν

 

20/09/1928

Η Κοινότητα μετονομάζεται σε Κοινότητα Κρωμνικού

Κοινότητα Κρωμνικού (Πρώην Σαρνίτς)  Ροδόπης

 

20/09/1928

H Κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της Κοινότητας Σαρνίτς

 

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Λιβερά και προσάρτηση του στην Κοινότητα

 

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ανω Λιβερά και προσάρτηση του στην Κοινότητα

 

16/10/1940

Ο οικισμός Λιβερά καταργείται.

 

21/12/1944

Η Κοινότητα υπάγεται στο Νομό Ξάνθης

Κοινότητα Κρωμνικού (Πρώην Σαρνίτς)  Ξάνθης

 

21/12/1944

Η Κοινότητα υπήχθη στο Νομό Ξάνθης από το Νομό Ροδόπης

 

14/03/1971

Ο οικισμός Κάτω Λιβερά καταργείται.

 

14/03/1971

Ο οικισμός Ανω Λιβερά καταργείται.

 

24/09/1971

Μεταφέρεται η έδρα της Κοινότητας από τον οικισμό Κρωμνικόν στον οικισμό Γαλάνη

 

24/09/1971

Η Κοινότητα μετονομάζεται σε Κοινότητα Γαλάνης

Κοινότητα Γαλάνης (Πρώην Κρωμνικού) Ξάνθης

 

24/09/1971

H Κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της Κοινότητας Κρωμνικού

 

24/09/1971

Ο οικισμός Κρωμνικόν καταργείται.

 

04/12/1997

Η Κοινότητα καταργείται και συνεννούται με το Δήμο Τοπείρου

 

Κοινότητα Ολβίου  Ξάνθης

 

17/03/1959

Σύσταση της Κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Όλβιον από την Κοινότητα Ευλάλου και τον ορισμό του ως έδρα της Κοινότητας

 

04/12/1997

Η Κοινότητα καταργείται και συνεννούται με το Δήμο Τοπείρου

 

Κοινότητα Τοξοτών  Ροδόπης

 

14/08/1924

Σύσταση της Κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τοξόται

 

14/08/1924

Ο οικισμός Ποίμνη προσαρτάται στην Κοινότητα Τοξοτών

 

14/08/1924

Ο οικισμός Θαλασσιά προσαρτάται στην Κοινότητα Τοξοτών

 

14/08/1924

Ο οικισμός Κοσμητή προσαρτάται στην Κοινότητα Τοξοτών

 

14/08/1924

Ο οικισμός Τύμπανον προσαρτάται στην Κοινότητα Τοξοτών

 

14/08/1924

Ο οικισμός Σεμέλη προσαρτάται στην Κοινότητα Τοξοτών

 

14/08/1924

Ο οικισμός Αγέλη προσαρτάται στην Κοινότητα Τοξοτών

 

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Αγιος Αθανάσιος και προσάρτηση του στην Κοινότητα

 

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Τούζλα και προσάρτηση του στην Κοινότητα

 

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μέγα Τύμπανον και προσάρτηση του στην Κοινότητα

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου