ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Ημερομηνία: 10/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 6746
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλ:2541352613,2541041762


ΠΡΟΣ
Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς με αντικείμενο την παροχή ασφάλισης οχημάτων - μηχανημάτων


                                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κατόπιν της από 9/12/2019 Τεχνικής Έκθεσης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου (όπου περιγράφονται αναλυτικά οι καλύψεις της ασφάλισης και τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Τοπείρου) και του με αριθμό πρωτ.6732/9-12-2019 19REQ005991083 2019-12-09 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Τοπείρου ενδιαφέρεται να αναθέσει την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τοπείρου για ένα έτος, σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική επιχείρηση ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή και σε διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/85 και καλεί τις επιχειρήσεις που έχουν το ως άνω αντικείμενο, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο Τοπείρου, για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του.
Ο προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης θα βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς εξόδων: 10-6253.001,10-6252.001 και 70-6253.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Τοπείρου, οικονομικού έτους 2019 .Η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός έτους από 23/12/2019 έως 24/12/2020, καθώς και την ασφάλιση νέων οχημάτων ή μηχανημάτων έργου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ή διαγραφής αντίστοιχα.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου