Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση τον σχολικών κλήρων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση τον σχολικών κλήρων  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Δ.Τοπειρου, προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των σχολικών αγρών όπως περιγράφεται παρακάτω:

 

ΕΞΟΧΗ:

ΘΕΣΗ ΣΤΡΕΜ.
ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ Ν.ΑΜΙΣΟΥ 34
ΑΛΛΙ ΠΟΤΑΜΙ Ν.ΑΜΙΣΟΥ 28,742

ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ:

ΘΕΣΗ ΣΤΡΕΜ.
ΤΕΠΕΣ 2,5
ΚΑΦΕΛΙ 3
ΑΡ.ΤΕΜ 36(ΠΡΩΗΝ ΝΟ 4) 10
ΑΡ.ΤΕΜ 59(ΠΡΩΗΝ ΝΟ 17) 16,5

ΤΟΞΟΤΩΝ:

ΘΕΣΗ ΣΤΡΕΜ.
ΕΝΑ ΘΑΛΑΣΙΑ 4
ΤΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 13

ΔΕΚΑΡΧΟΥ:

ΘΕΣΗ ΣΤΡΕΜ.
ΜΑΓΓΑΝΑ 12,5
ΔΕΚΑΡΧΟ 3,6

Ν.ΟΛΒΙΟΥ:

ΘΕΣΗ ΣΤΡΕΜ.
ΜΠΑΞΕΣ 7,5
ΚΑΠΝΟΧΩΡΑΦΑ 7
ΤΟΥΝΕΛΙ 2
ΚΡΕΜΑΣΤΗ 25

 

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη.
Είδος: Καλλιεργήσιμη γη .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί :

α) Την 23η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ έως 14:00 μ.μ στο γραφείο στης Σχολικής Επιτροπής ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν.ΕΡΑΣΜΙΟΥ του Δήμου Τοπείρου για το σχολικό κλήρο ΕΞΟΧΗΣ και ΔΕΚΑΡΧΟΥ.

β) Την 26η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ έως 14:00 μ.μ στο γραφείο στης Σχολικής Επιτροπής ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν.ΕΡΑΣΜΙΟΥ του Δήμου Τοπείρου για το σχολικό κλήρο ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΔΕΚΑΡΧΟΥ.

γ) Την 27η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ έως 14:00 μ.μ στο γραφείο στης Σχολικής Επιτροπής ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν.ΕΡΑΣΜΙΟΥ του Δήμου Τοπείρου για το σχολικό κλήρο ΝΕΟΥ ΟΛΒΙΟΥ.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των :
- 10,00 euro /στρ. ετησίως για τα Ξερικά
- 30,00 euro /στρ. ετησίως για τα Ποτιστικά
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν :

Α) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή βεβαίωση σύστασης παρακαταθήκης ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου προς το (1/10) του οριζομένου στην διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος ενός (1) έτους της συνολικής έκτασης , η οποία αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη όμοια, ποσού ίσου με το ανώτερο ποσοστό, επί του μισθώματος όμως που θα επιτευχθεί κατά την δημοπρασία για ένα έτος.

Β) Βεβαίωση του Δήμου (τμήμα εσόδων) ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένος προς αυτόν και προς οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο του Δήμου από οποιοδήποτε αιτία .

Γ) Βεβαίωση του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Θαλασσιάς-Κρεμαστής (ΤΟΕΒ), ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένος προς αυτόν από οποιαδήποτε αιτία.

Δ) Βεβαίωση του Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι ο συμμετέχων είναι Δημότης και Κάτοικος του Δήμου

Ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα
Για τον εγγυητή:
Α) Βεβαίωση του Δήμου (τμήμα εσόδων ) ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένος προς αυτόν και προς οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο του Δήμου από οποιοδήποτε αιτία.
Β) Βεβαίωση του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Θαλασσιάς-Κρεμαστής (ΤΟΕΒ), ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένος προς αυτόν από οποιαδήποτε αιτία.
Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Όποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς την Σχολική Επιτροπή Α΄/ΘΜΙΑΣ δεν μπορεί να πάρει μέρος στην δημοπρασία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Α΄/ΘΜΙΑΣ Δ.Τοπείρου τηλέφωνο 2541061202 και το γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Τοπείρου τηλέφωνο 2541041916 κ.ΣΤΕΡΗ ΧΡΗΣΤΟ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Α΄/ΘΜΙΑΣ Δ.ΤΟΠΕΙΤΟΥ

ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Για να κατεβάσετε την αναλυτική διακήρυξη σε μορφή PDF πατήστε : εδώ

 

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου