Εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας στο Δήμο Τοπείρου

Με την υπ. αριθμ. οικ.58594/ΞΔΔΟ/2202/30-04-2014 (όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ 65293/ΞΔΔΟ/2489/13-05-2014) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ξάνθης καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας, κατά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές καθώς και των επαναληπτικών αυτών και των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014. Για τον Δήμο Τοπείρου είναι τα εξής:

 

192° Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου
Έδρα Εύλαλο
Στο Δημοτικό Σχολείο Ευλάλου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΣΑΛΗ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΣΟΥΚΡΙΕ. Επίσης θα ψηφίσουν και οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Αξ/κοι του Αστυνομικού Τμήματος Ευλάλου.

193°Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου
Έδρα Εύλαλο
Στο Μειονοτικό Σχολείο Ευλάλου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΑΪΝΤΕΝ μέχρι και Ω. Επίσης θα ψηφίσουν και οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του συνοικισμού Μικροχωρίου.

194° Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου
Έδρα Δέκαρχο
Στο Δημοτικό Σχολείο Δεκάρχου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΡΙΝΤΑ ΡΑΜΠΑΝ.

195° Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου
Έδρα Δέκαρχο
Στο Μειονοτικό Σχολείο Δεκάρχου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία ΡΟΙΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ μέχρι και Ω, όπως και όλοι οι κάτοικοι του Παλιού Ολβίου.

196° Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου
Έδρα Ηλιόπετρα
Στο Μειονοτικό Σχολείο Ηλιόπετρας, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΩΙΣΗΝ ΟΓΛΟΥ ΤΖΟΥΝΕΙΤ.

197° Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου
Έδρα Ηλιόπετρα
Στο Μειονοτικό Σχολείο Ηλιόπετρας, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία ΝΑΙΜ ΣΕΒΤΖΑΝ μέχρι και Ω.

198° Εκλογικό Τμήμα: Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου
Έδρα Κεντητή
Στο Μειονοτικό Σχολείο Κεντητής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού.

199° Εκλογικό Τμήμα: Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου
Έδρα Κρεμαστή
Στο Μειονοτικό Σχολείο Κρεμαστής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού.

200° Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου 
Έδρα Κύρνος
Στο Μειονοτικό Σχολείο Κύρνου, (Ανατολική είσοδος), θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΠΟΜΑΚΟΓΛΟΥ ΝΑΑΖΑΝ.

201° Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου
Έδρα Κύρνος
Στο Μειονοτικό Σχολείο Κύρνου, (Δυτικά είσοδος), θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία ΡΑΙΜ ΖΕΛΙΧΑ μέχρι και Ω.

202° Εκλογικό Τμήμα: Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου
Έδρα Ορφανό
Στο Μειονοτικό Σχολείο Ορφανού, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού.

203° Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Τοξοτών
Έδρα Τοξότες
Στο Δημοτικό Σχολείο Τοξοτών (Ανατολική είσοδος), θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΕΧΜΕΤΟΓΛΟΥ ΡΕΦΙΚΑ. Επίσης θα ψηφίσουν και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Αξ/κοι, Υπ/κοι και οπλίτες της 7015 Στρατιωτικής Μονάδας.

204° Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Τοξοτών
Έδρα Τοξότες
Στο Δημοτικό Σχολείο Τοξοτών (Δυτική είσοδος), θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΜΙΣΚΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ μέχρι και Ω. Επίσης θα ψηφίσουν και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Αξ/κοι, Υπ/κοι και οπλίτες των 7012, 7815 Στρατιωτικών Μονάδων.

205° Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών
Έδρα Άγιος Αθανάσιος
Στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αθανασίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού καθώς και οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Κοσμητής.

206° Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών
Έδρα Θαλασσιά
Στο Δημοτικό Σχολείο Θαλασσιάς, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού. Επίσης θα ψηφίσει και ο εγγεγραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημότης.

207° Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών
Έδρα Τύμπανο
Στο Δημοτικό Σχολείο Τύμπανου, (Δυτική είσοδος), θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΠΥΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

208° Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών
Έδρα Τύμπανο
Στο Δημοτικό Σχολείο Τύμπανου, (Δυτική είσοδος), θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία Ρ μέχρι και Ω, καθώς και οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των συνοικισμών Σέμελης και Ποίμνης.

209° Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Αβάτου
Έδρα Άβατο
Στο Δημοτικό Σχολείο Αβάτου (Δυτική είσοδος), θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΑΛΙΝΟΒΣΚΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.

210° Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Αβάτου
Έδρα Άβατο
Στο Δημοτικό Σχολείο Αβάτου (Ανατολική είσοδος), θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΜΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ μέχρι και Ω. Επίσης θα ψηφίσουν και οι δύο εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημότες.

211° Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Αβάτου
Έδρα Παλιό Άβατο
Στο Μειονοτικό Σχολείο Αβάτου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του συνοικισμού Παλιού Αβάτου.

212° Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Γαλάνης
Έδρα Γαλάνη
Στο Κατάστημα Δημ. Διαμ. Γαλάνης, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού. Επίσης θα ψηφίσει και ο εγγεγραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κοινοτικός εκλογέας.

213° Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής
Έδρα Εξοχή
Στο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

214° Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής 
Έδρα Εξοχή
Στο Κατάστημα Δημ. Διαμ. Εξοχής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Ρ μέχρι και Ω καθώς και οι κάτοικοι του συνοικισμού Κυψέλης. Επίσης θα ψηφίσουν και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Αξ/κοι, Υπ/κοι και οπλίτες των 7812, 7816 Στρατιωτικών Μονάδων καθώς και ο εγγεγραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημότης.

215° Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής
Έδρα Νέα Αμισσός
Στο Μειονοτικό Σχολείο Εξοχής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού καθώς και των συνοικισμών Βανιάνου και Κόσσου.

216° Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής
Έδρα Μέλισσα
Στο Μειονοτικό Σχολείο Μέλισσας, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού καθώς και του συνοικισμού Δάφνης.

217° Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Ερασμίου
Έδρα Εράσμιο
Στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

218° Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Ερασμίου
Έδρα Εράσμιο
Στο Νηπιαγωγείο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΚΑΛΛΙΓΑ ΔΑΝΑΗ μέχρι και ΠΑΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ.

219° Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Ερασμίου
Έδρα Εράσμιο
Στο Δημοτικό Σχολείο Ερασμίου (Ανατολική είσοδος), θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΠΑΡΑΣΧΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ μέχρι και Ω. Επίσης θα ψηφίσει και ο εγγεγραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημότης.

220° Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Ερασμίου
Έδρα Εράσμιο
Στο Δημοτικό Σχολείο Ερασμίου (Δυτική είσοδος), θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο των συνοικισμών Δασοχωρίου και Παλιού Ερασμίου.

221° Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων
Έδρα Μάγγανα
Στο Δημοτικό Σχολείο Μαγγάνων (Ανατολική είσοδος), θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

222° Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων
Έδρα Μάγγανα
Στο Δημοτικό Σχολείο Μαγγάνων (Δυτική είσοδος), θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ μέχρι και Ω.

223° Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Ολβίου
Έδρα Όλβιο
Στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ολβίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΛΟΥΚΜΑΚΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.

224° Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Ολβίου
Έδρα Όλβιο
Στο Γυμνάσιο Ν. Ολβίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μέχρι και Ω.ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: 2003 | 2006 | 2010 | 2014  -   Γραφείο Πληροφορικής & Διαφάνειας

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου