ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2020

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 14η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο:«Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης για την δημόσια σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης για την δημόσια σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 3ο: «Καθορισμός ημερομηνίας διαξαγωγής της διαδικασίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την δημόσια σύμβαση «Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμηση παιδικών χαρών Δήμου Τοπείρου».

ΘΕΜΑ 4ο: «Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ», κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή».  

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προυπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Π.» Δήμου Τοπείρου».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση2ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 του Νομικού Προσώπου «Κ.Π.Φ.Α.» Δήμου Τοπείρου».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση3ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 του Νομικού Προσώπου «Κ.Π.Φ.Α.» Δήμου Τοπείρου».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων και Απολογισμός– Ισολογισμός Έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Κ.Π.Φ.Α.» Δήμου Τοπείρου».

ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς σχετικά με την υποβολή πρότασης από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» για δωρεά προς την ΚΕΔΕ - Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης».ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου