ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΔΑ: Ψ2Σ9ΩΗΨ-92Ψ
Διεύθυνση :Ευλαλο 67200 Έυλαλο 09 / 06 / 2020
Τμήμα : Τεχνικών Υπηρεσιών Αρ. Πρωτ.: 2265
Πληροφορίες: κος Σιαμίδης Ι.
Τηλέφωνο: 25410 68471-72
Fax 25410-68471


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 66, 117, 120-122, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με την 41/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», σύμφωνα με την αρ. 7/2020 μελέτη της Υπηρεσίας. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν ένα ή περισσότερα τμήματα όπως περιγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης.
CPV: 44113700-2

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 59.904,40 € με ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τη ΣΑΤΑ του Δήμου και θα βαρύνει τους ΚΑ 30.6662.004 του οικονομικού έτους 2020. Με την με αριθμ. 141/29-04-2020 απόφαση Οικονομικής Υπηρεσίας εγκρίθηκε δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την ανωτέρω προμήθεια.

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται ελεύθερα με πλήρη και άμεση πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.topeiros.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης αντιτίμου. Για την σχετική διακήρυξη, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Εύλαλο Ξάνθης, 67200, αρμόδιος υπάλληλος κος Σιαμίδης Ιωάννης (τηλ :2541068471-72, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Ο διαγωνισμός θα στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου με καταληκτική ημερομηνία την ημέρα Τρίτη 23/06/2020 μέχρι τις 10.30πμ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών). Τα έξοδα της παρούσας δημοσίευσης του διαγωνισμού ή του τυχόν επαναληπτικού βαρύνουν τον οριστικό ανάδοχο της προμήθειας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ


ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

 

Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ : 20PROC006836914

http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e1s2

ΤΕΥΔ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου