ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Εύλαλο :10-06-2020  

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ        Αριθ.Πρωτ.2274

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ                                                               

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. το Ν.3852/2010
 2. το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
 3. το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
 4. Το Ν. 2971/01 (285 Α’) και ιδίως τα άρθρα 2 όπως τροποποιήθηκε με τo άρθρο 24 του Ν. 4607/2019 (65 Α’) ,7, 13 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4607/2019 (65Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4688/2020 (101 Α’), άρθρο 16Α όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4607/2019, 31 καθώς και του άρθρου 42 του Ν. 4607/2019 (65 Α’).
  1. Την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.» (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020)
  2. Τις διατάξεις τις ΚΥΑ αριθ.56468 ΕΞ 2020/5-6-2020 Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος &Ενέργειας (ΦΕΚ 2198/β/5-6-2020)<<Τροποποίηση της υπ’αριθ..7458ΕΞ 2020/15-5-2020(1864 Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί καθορισμού όρων ,προϋποθέσεων ,τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας ,μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.
  3. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του Ν.4690/2020 «Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2020,η της εκάστοτε σχετικής ισχυουσας ΚΥΑ για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας».
 5. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Οικονομικών –Ανάπτυξης Οικονομικών - Ανάπτυξης καιΕπενδύσεων- Προστασίας του Πολίτη – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη, παραλίες στο σύνολο της επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του κωρονοϊού Covid-19.
 6. Το Π.Δ. 142 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄181/23-11-2017)
  1. την υπ΄αριθ. 42/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή (Άρθρο 10 παρ.4.α. ΦΕΚ 53 τ.Α’/2020) και καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Τοπείρου.
  2. το με αρ.πρωτ. 2049/27-5-2020   διαβιβαστικό του Δήμου Τοπείρου της αριθ. 35/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «τιμές ανταλλάγματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας».
  3. το υπ’ αρ.   37367 ΑΠΑ 2020/29-5-2020   έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης με θέμα «Τιμές ανταλλάγματος για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας στο ΔήμοΤοπείρου Π.Ε. Ξάνθης για το έτος 2020».
 1. το με αρ.πρωτ. 2090/1-6-2020   διαβιβαστικό του Δήμου Τοπείρου της αριθ. 35/2020 απόφασης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «τιμές ανταλλάγματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας».
 2. το υπ’ αρ.   38788 ΑΠΑ 2020/2-6-2020   έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης με θέμα «Τιμές ανταλλάγματος για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας στο ΔήμοΤοπείρου Π.Ε. Ξάνθης για το έτος 2020».
 3. το με αριθ. πρωτ. 39543ΑΠΑ 2020/09-06-2020 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης με το οποίο γίνονται υποδείξεις στο Δήμο Τοπείρου, σχετικά με το περιεχόμενο της προκήρυξης.

                                               ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύμβαση παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020),όπως τροποποιήθηκε,όπως περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας.

1) Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύμβαση παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος & ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύμβαση παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020),όπως τροποποιήθηκε και το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζονται ως εξής:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου