ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                      Εύλαλο, 08-10-2020

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ                                                   Αριθ. Πρωτ. : 4502

Δ/νση: Εύλαλο Ν. Ξάνθης - TK 67200

Τηλ : +30 2541352613

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Web : http://www.topeiros.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 1.073.686 τ.μ. των αριθ. 55α & 114α γεωτεμαχίων στην περιοχή αγροκτήματος Κοσσού της Κοινότητας Εξοχής Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού.

Εκτίθεται σε ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία με γραπτές προσφορές η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 1.073.686 τ.μ. των αριθ. 55α & 114α γεωτεμαχίων αγροκτήματος Κοσσού της Κοινότητας Εξοχής Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018 και την με αρ. 82/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου, µε ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 150,00€ ανά στρέμμα.

Ο Δήμος Τοπείρου έχει στην αποκλειστική, κυριότητα, νομή και κατοχή τα υπ. αριθ. 55α και 114α τεμάχια συνολικού εμβαδού 1.073,686 στρεμμάτων στην περιοχή του αγροκτήματος Κοσσού της Κοινότητας Εξοχής, σύμφωνα με τον εκούσιο αναδασμό έτους 1983-1986 που κυρώθηκε με την Γ / 10115 / 13-10-1988 απόφαση Νομάρχη Ξάνθης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 824 / Β / 11-11-1988. Στον πίνακα του εκούσιου αναδασμού τα παραπάνω τεμάχια χαρακτηρίζονται ως ιδιόκτητες εκτάσεις – χέρσα – κοινοτικά.

Το τεμάχιο 55α συνορεύει βόρεια με τα υπ. αριθ. 55Β και 56 τεμάχια και αγροτικό δρόμο, δυτικά με κοινόχρηστο χώρο – έργο αναδασμού, νότια με αγροτικό δρόμο και ανατολικά με το υπ. αριθ. 57 τεμάχιο και αγροτικό δρόμο. Το τεμάχιο 114α συνορεύει βόρεια με τα υπ. αριθ. 113 και 114Γ τεμάχια και αγροτικό δρόμο, δυτικά με αγροτικό δρόμο, νότια με τα υπ. αριθ. 114Β και 115 τεμάχια και ανατολικά με την περιοχή αγροκτήματος Ν. Αμισσού. Το συνολικό εμβαδό της παραπάνω έκτασης είναι 1.073.686 τ.μ. σύμφωνα με το προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Τοπείρου, στο Εύλαλο Ν. Ξάνθης, την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και από ώρα 12:00 έως 14:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (αρ.178/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου).

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν οποιαδήποτε α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί, δ) κοινοπραξίες εταιρειών, αρκεί να πληρούν τα κριτήρια της με αρ. πρωτ. 4501/08-10-2020 διακήρυξης (ΑΔΑ: ΩΩΓΖΩΗΨ-6Υ5).

Για την συμμετοχή στη δημοπρασία θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, επί ποινή αποκλεισμού, τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. 4501/08-10-2020 διακήρυξη (ΑΔΑ: ΩΩΓΖΩΗΨ-6Υ5).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των υπολοίπων δικαιολογητικών συμμετοχής και των όρων της διακήρυξης στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Τοπείρου (Δ/νση Εύλαλο Ν. Ξάνθης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου www.topeiros.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2541352613 και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΓΙΑ ΛΗΨΗ:

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου