ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
Γεώργιος Τσιουρλής
και Παύλος Κωνσταντινίδης