N' Joy JUNIORS

Δηλώσεις Συμμετοχής

Κανονισμοί Τουρνουά

STAR CUP
ΜΑΖΟΡΕΤΕΣ

Live

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΓΓΑΝΩΝ

Σκαρίφημα Γηπέδου

Υποχρεώσεις Δ.Ε.Τ.Α.

Οι παλαιότερες
διοργανώσεις
στα Μάγγανα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ BEACH VOLLEY

Αρχική Σελίδα Δήμος Τοπείρου Ε.Ο.ΠΕ. - Τμήμα Beach Volley Ελληνική Ομοσπονδία ΠΕτοσφαίρισης ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 

TOYPNOYA ΕΒΓΑ JUNIORS

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ

Αλλαγές στην σύνθεση κάθε ομάδας δεν επιτρέπονται παρά μόνο για λόγους τραυματισμού ο οποίος και πρέπει να αποδεικνύεται με βεβαίωση κρατικού νοσοκομειακού φορέα ή ιατρού εγκεκριμένου για τον σκοπό αυτό από την ΕΟΠΕ.  Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή αυτή μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι την Τεχνική Σύσκεψη που προηγείται του κάθε Τουρνουά. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ομάδα χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο Τουρνουά.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ - ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΩ ΟΜΑΔΩΝ

Κάθε Τουρνουά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volleyball Εφήβων & Νεανίδων ΕΒΓΑ 2001 έχει συντελεστή 1.  Ανεξάρτητα τουρνουά Τοπικών Ενώσεων ή Επιτροπών πριμοδοτούνται με συντελεστή ανάλογο της συμμετοχής, ύστερα από σχετική απόφαση της Επιτροπής Beach Volley της ΕΟΠΕ.

Σε κάθε Τουρνουά θα καταρτίζεται Κυρίως Ταμπλώ (Main Draw) οκτώ (8) ομάδων.  Για την συμμετοχή ομάδων στο Κυρίως Ταμπλώ θα υπολογίζονται οι βαθμοί της κάθε ομάδας με βάση την ατομική βαθμολογία των αθλητών που την απαρτίζουν.

Με βάση την βαθμολογία αυτή:

- Ενας αριθμός ομάδων τοποθετείται απευθείας στο ταμπλώ

- Οι υπόλοιπες θέσεις καλύπτονται μετά από προκριματικό τουρνουά που πραγματοποιείται την προηγούμενη μέρα. Το αγωνιστικό σύστημα του Προκριματικού θα ανακοινώνεται στην Τεχνική Σύσκεψη και είναι ανάλογο του αριθμού συμμετεχόντων.

- Δύο (2) ομάδες μπορούν τοποθετηθούν απευθείας στο ταμπλώ με Κάρτα Ελευθέρας Εισόδου (Wild Card).  Οι ομάδες αυτές τοποθετούνται στις θέσεις 5 και 6 του Κυρίως Ταμπλώ με σειρά βαθμολογίας ή εάν έχουν τους ίδιους βαθμούς με κλήρωση.

- Η αναλογία των ανωτέρω θέσεων για κάθε Τουρνουά φαίνεται στους Πίνακες 1,2.

- Για την κατάταξη των αθλητών στο κυρίως ταμπλώ του 1ου Επίσημου Τουρνουά του Πρωταθλήματος, και μόνον για αυτό, θα ισχύσει η περσινή βαθμολογία.

ΣΗΜ: Στο Τελικό Τουρνουά δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι 8 πρώτες ομάδες Εφήβων και οι 8 πρώτες ομάδες Νεανίδων στη μέχρι τότε βαθμολογία.  Για τις ομάδες με την καλύτερη βαθμολογία που αναφέρονται παραπάνω, ισχύει ο περιορισμός να έχουν αγωνιστεί με την σύνθεση αυτή στα μισά τουλάχιστον (3) από τα προηγούμενα τουρνουά.  H ΕΟΠΕ δαιτηρεί το δικαίωμα για τη χορήγηση δύο (2) Καρτών Ελευθέρας Εισόδου (Wild Card) στο Τελικό αυτό Τουρνουά.   Η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων στο ταμπλώ, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για αγωνιστικούς λόγους.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Την γενική ευθύνη της εύρυθμης διεξαγωγής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volleyball Εφήβων & Νεανίδων ΕΒΓΑ, έχει η Επιτροπή  Beach Volley της ΕΟΠΕ και για τον σκοπό αυτό ορίζει έναν Tεχνικό Υπεύθυνο.  O Tεχνικός Υπεύθυνος του Τουρνουά είναι εκπρόσωπος της Επιτροπής Beach Volleyball έναντι όσων μετέχουν στους αγώνες με οποιαδήποτε ιδιότητα και έναντι τρίτων Φυσικών και Νομικών Προσώπων και είναι υπεύθυνος για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση και την αγωνιστική εξέλιξη των Τουρνουά.  Έχει την δυνατότητα να ορίζει τις ώρες των αγώνων και να αλλάζει το Πρόγραμμα όταν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος (τηλεοπτική μετάδοση, καιρικές συνθήκες).  Το σύστημα διεξαγωγής κάθε Τουρνουά θα είναι ταμπλό οκτώ (8) ομάδων.  Η απόκτηση του δικαιώματος συμμετοχής στο τελικό αυτό ταμπλό περιγράφεται στο άρθρο 1.4. της παρούσας Προκήρυξης.

 

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Στους αθλητές που συμμετέχουν στο Toυρνουά και είχαν την αγωνιστική περίοδο 2000-2001 Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας σε σωματείο βόλλεϋ ή άλλου αθλήματος, με έδρα εκτός του Νομού διεξαγωγής του Τουρνουά, ή με έδρα πόλη σε όμορο Νομό, που να απέχει περισσότερο από 100 χιλιόμετρα από τον τόπο διεξαγωγής του Τουρνουά, θα προσφέρεται η διαμονή και η διατροφή τους από την προηγούμενη ημέρα έναρξης του Τουρνουά και μέχρι την επόμενη ημέρα αποκλεισμού της ομάδας τους.

Κάθε άλλη περίπτωση θα αντιμετωπίζεται από την Επιτροπή Beach Volley και επιτόπου από τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Τουρνουά.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Σε ημέρα και ώρα που θα ορίζεται εγκαίρως από την ΕΟΠΕ, θα πραγματοποιείται Τεχνική Σύσκεψη για όλα τα τουρνουά (Προκριματικά και Κυρίως Ταμπλώ).  Οι ομάδες οφείλουν να πληροφορηθούν την ακριβή ημέρα και ώρα αυτής και η συμμετοχή σε αυτήν των αθλητών και αθλητριών του Τουρνουά είναι υποχρεωτική.  Σε περίπτωση μη συμμετοχής ομάδας στην Τεχνική Σύσκεψη, αυτή αποκλείεται από το Τουρνουά και την θέση της καταλαμβάνει η επόμενη από το Προκριματικό Τουρνουά. Η Τεχνική Σύσκεψη αναφέρεται στα ακόλουθα θέματα:

1. Οριστικός πίνακας συμμετοχών στο Τουρνουά

2. Τοποθέτηση των ομάδων στο Ταμπλώ (Seeding).

3. Ανακοίνωση του προγράμματος του Τουρνουά.

4. Θέματα διαιτησίας.

5. Άλλες ανακοινώσεις που αφορούν τη διοργάνωση.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Όλοι οι αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volleyball Εφήβων & Νεανίδων 2001 θα διεξαχθούν με σύστημα Συνεχούς Καταγραφής Πόντων (Rally Scoring System), όπου δεν υπάρχουν αλλαγές και κάθε φάση αποδίδει πόντο.

Οι αγώνες θα διεξάγονται στα δύο (2) νικηφόρα σετ. Τα δυο πρώτα σετ θα διεξάγονται στους είκοσι ένα (21) πόντους το κάθε ένα. Το τρίτο και καθοριστικό σετ θα διεξάγεται με το ίδιο σύστημα στους δεκαπέντε (15) πόντους.

Όλα τα σετ τελειώνουν με διαφορά δύο (2) πόντων χωρίς όριο (μετά το 21 και 15 αντίστοιχα).

Μετά από κάθε δέκα (10) συνολικά πόντους (στα δύο πρώτα σετ των 21 πόντων) και μετά από κάθε πέντε (5) συνολικά πόντους (στο σετ των 15 πόντων), οι ομάδες θα αλλάζουν γήπεδο.

Κατά την διάρκεια των αλλαγών των γηπέδων δεν θα γίνεται διακοπή στον αγώνα και οι Ομάδες πρέπει να αλλάζουν γήπεδο χωρίς καθυστέρηση.

Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα το για δύο (2) τάϊμ-αουτ σε κάθε σετ διάρκειας τριάντα δευτερολέπτων (30") το καθένα. Το τάϊμ-αουτ μπορεί να ζητηθεί από οποιονδήποτε από τους δυο αθλητές.

Μεταξύ των σετ υπάρχει διάλειμα ενός λεπτού (1').

Κάθε Τουρνουά θα διεξάγεται με το σύστημα του Διπλού Αποκλεισμού (Double Knock Out), όπου κάθε ομάδα αγωνίζεται μέχρι να συμπληρώσει δύο (2) ήττες.  Κάθε ομάδα μπορεί να δώσει μέχρι τέσσερις (4) αγώνες την ημέρα εκτός αν υπάρχει διαφορετική απόφαση του Τεχνικού Υπευθύνου για ειδικούς λόγους (καιρός, ανωτέρα βία και λοιπά). Κάθε αγώνας πρέπει να απέχει από τον επόμενο τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος μπορεί να αποφασίσει για διακοπή του προγράμματος, σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή του Τουρνουά.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Για κάθε επίλυση ένστασης για κακή εφαρμογή των Κανονισμών Παιδιάς, που υποβάλλεται κατά την διάρκεια των Τουρνουά και εφόσον ζητήθηκε έγκαιρα (μετά την συγκεκριμένη φάση από τον αθλητή που έχει οριστεί σαν αρχηγός), επιλαμβάνεται η Επιτροπή Εκδικάσεως Ενστάσεων. Η απόφαση της Επιτροπής είναι τελεσίδικη.

Κατά την συζήτηση της ένστασης μπορεί να παρευρίσκεται αθλητής της ενιστάμενης ομάδας. Η Επιτροπή έχει δικαίωμα να συμβουλευτεί οποιοδήποτε υλικό, εφόσον την διευκολύνει στο έργο της και οτιδήποτε άλλο κρίνει απαραίτητο για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας της Επιτροπής Εκδικάσεως Ενστάσεων, τότε ο Τεχνικός Υπεύθυνος μπορεί να αποφασίζει μόνος του. Για την συζήτηση της ένστασης είναι απαραίτητη προϋπόθεση η καταβολή χρηματικού παραβόλου 30.000 δρχ., το οποίο επιστρέφεται  στην ομάδα που το κατέβαλλε σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης.

ΕΠΑΘΛΑ

Σε κάθε αθλητή των τελικών αγώνων κάθε Τουρνουά, η ΕΟΠΕ απονέμει μετάλλια (χρυσό, ασημένιο για την 1η και 2η θέση κατάταξης αντίστοιχα κάθε ομάδας).

Στο Τελικό Τουρνουά, από το οποίο θα ανακηρυχθούν οι Πρωταθλήτριες ομάδες Ελλάδος Beach Volleyball 2001, (1η, 2η, 3η) στις Κατηγορίες Εφήβων και Νεανίδων, θα απονεμηθούν χρυσό, αργυρό και χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πέραν το όσων ισχύουν στο Κεφάλαιο 2 (Πειθαρχικό Δίκαιο) του Κανονισμού Παιδιάς, για την συγκεκριμένη διοργάνωση ισχύουν επίσης τα εξής:

Η πειθαρχική διαδικασία κατά την διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ασκείται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο, για κάθε πειθαρχικό παράπτωμα που έγινε κατά την διάρκεια των αγώνων ή διαπιστώθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή αναφέρθηκε από τον Διαιτητή του αγώνα ή καταγγέλθηκε εγγράφως από αθλητή που μετέχει στο Τουρνουά ή από άλλα υπεύθυνα για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης στελέχη.

Για κάθε περίπτωση παραπτωμάτων, μπορούν να επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:

α) Αποκλεισμός από ένα σετ.

β) Αποκλεισμός από έναν αγώνα.

γ) Αποκλεισμός από την συνέχεια του Τουρνουά αν κρίνεται ότι, λόγω της σοβαρότητας του παραπτώματος η απομάκρυνση του αθλητή θα συμβάλλει στην εύρυθμη διεξαγωγή των αγώνων.  Σε αυτή την περίπτωση η υπόθεση παραπέμπεται στην Δικαστική Επιτροπή Beach Volleyball της ΕΟΠΕ και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κανονισμού Beach Volleyball της ΕΟΠΕ.

Η Επιτροπή έχει δικαίωμα να συμβουλευτεί οποιοδήποτε υλικό εφόσον την διευκολύνει στο έργο της, όπως βίντεο τηλεόρασης, φωτογραφίες, μαρτυρίες αθλητών και οτιδήποτε άλλο κρίνει απαραίτητο για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Φθορά υλικού ή ενέργειες που θίγουν την εικόνα της διοργάνωσης ή προσβάλλουν την εικόνα ή το κύρος του χορηγού, αντιμετωπίζονται ή με αποβολή από την συνέχεια του Τουρνουά από τον Τεχνικό Υπεύθυνο, ή με αποβολή από την συνέχεια της Διοργάνωσης με απόφαση της ΕΟΠΕ.

Η θέση κατάταξης αθλητή που έχει αποβληθεί από Τουρνουά, είναι η ίδια με αυτήν των ομάδων που δεν έλαβαν μέρος.

Οι αθλητές που καταλαμβάνουν την 1η-2η θέση (πλην τελικού τουρνουά όπου συμπεριλαμβάνεται και η 3η), μετέχουν υποχρεωτικά στην διαδικασία απονομής των επάθλων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Τεχνικού Υπευθύνου και φορώντας την επίσημη φανέλα του Τουρνουά.  Σε περίπτωση άρνησής του να συμμετάσχει στη διαδικασία αυτή, παραπέμπεται στην Δικαστική Επιτροπή Beach Volley της ΕΟΠΕ.

Ο Α΄ Διαιτητής του αγώνα όταν διαπιστώσει ότι κάποια ομάδα αγωνίζεται με παθητικό τρόπο, δηλαδή οι αθλητές της δεν συμμετέχουν ενεργά στον αγώνα, κάνει παρατήρηση στους αθλητές της ομάδας αυτής. Σε περίπτωση επανάληψης της αγωνιστικής αυτής συμπεριφοράς, τότε ο Α΄ Διαιτητής θα κάνει δεύτερη προειδοποίηση. Σε περίπτωση νέας επανάληψης, ο αγώνας διακόπτεται σε βάρος της ομάδας αυτής, κατακυρώνεται στην αντίπαλο ομάδα με 2-0 σετ και 42-00 πόντους η ομάδα αποκλείεται από το Τουρνουά και από την συνέχεια του Πρωταθλήματος, και οι αθλητές παραπέμπονται στην Δικαστική Επιτροπή Beach Volley της ΕΟΠΕ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Α΄ Διαιτητής των αγώνων των Τουρνουά, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Τουρνουά, να γίνουν συστάσεις σε θεατές που παρενοχλούν τους αγωνιζόμενους και να μην συνεχίσει τον αγώνα εάν κρίνει ότι η παρενόχληση αυτή καθιστά αδύνατη την ομαλή διεξαγωγή του.

ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΚΟΝΤΡΟΛ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει σε διαδικασία Ελέγχου Ντόπινγκ (Doping Control) οποιονδήποτε αθλητή μετέχει σε Τουρνουά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volleyball Εφήβων - Νεανίδων. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται με βάση τις σχετικές διαδικασίες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (FIVB) και η επιλογή των αθλητών θα γίνεται με κλήρωση.

Αθλητής που κληρωθεί να υποβληθεί σε Ντόπινγκ Κοντρόλ και αρνηθεί την διαδικασία, τιμωρείται με αποκλεισμό από τα υπόλοιπα Τουρνουά, αφαίρεση επάθλου και παραπομπή στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΠΕ.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Η Επιτροπή Beach Volley της ΕΟΠΕ είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για θέματα που έχουν σχέση με αντιπροσωπευτικές της χώρας μας ομάδες σε διεθνείς διοργανώσεις.  Αθλητές που τιμωρήθηκαν κατά την διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος με αποβολή από ολόκληρο αγώνα, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές Ομάδες.

ΓΕΝΙΚΑ

Οι αθλητές που συμμετέχουν στα τουρνουά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volleyball ΕΒΓΑ, είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Beach Volleyball που εγκρίθηκε στην  Γενική Συνέλευση των Σωματείων της ΕΟΠΕ, και ο οποίος ενσωματώθηκε και συμπλήρωσε τον ήδη υπάρχοντα εγκεκριμένο Κανονισμό της ΕΟΠΕ.

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη, αρμόδια να αποφασίσει είναι η Επιτροπή Beach Volleyball και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΠΕ.

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Τ.Α. ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

______________________________________________________________________________

 | Αρχική Σελίδα | JUNIORS | STAR CUP | Παλιές διοργανώσεις | ΙΣΤΟΡΙΑ BEACH VOLLEY |

 

                 Υλοποίηση: Δ.Ε.Τ.Α. Δήμου Τοπείρου