ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΞΟΤΩΝ  Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Α ν α μ ν η σ τ ι κ έ ς   Φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς

ΓΕΝΙΚΑ O ΤΟΠΕΙΡΟΣ

Σύντομη Ιστορία

Οικολογικά χαρ/κά

Βλάστηση

Πανίδα & Χλωρίδα

Ανθρώπ. δυναμικό

 

ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Η αρχιτεκτονική

Όξιλαρ

  Τούζλα 

Ίμερα

  Σεμέλη

Αγέλη

  Βανιάνο

Πρασινάδα

 

Σχεδίαση Σελίδων:

© 2000

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
  ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
118.jpg (28267 bytes) 117.jpg (20542 bytes) 103.jpg (18366 bytes) 095.jpg (17268 bytes)
086.jpg (25818 bytes) 075.jpg (21692 bytes) 083.jpg (26047 bytes) 079.jpg (30012 bytes)
045.jpg (24527 bytes) 044.jpg (26436 bytes) 069.jpg (17010 bytes) 009.jpg (20109 bytes)
063.jpg (22336 bytes) 064.jpg (17337 bytes) 046.jpg (23325 bytes) 020.jpg (22092 bytes)
040.jpg (21814 bytes) 037.jpg (22622 bytes) 033.jpg (19166 bytes) 028.jpg (16651 bytes)
027.jpg (14651 bytes) 026.jpg (14508 bytes) 058.jpg (22390 bytes)  
084.jpg (47273 bytes) 078.jpg (31416 bytes) 007.jpg (31140 bytes)