ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Τοπείρου προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή-χορηγητή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015» προϋπολογισμού 196.865,80 € με ΦΠΑ 23, για τις ανάγκες του Δήμου Τοπείρου και των νομικών του προσώπων και με κριτήριο κατακύρωσης μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό κατά λίτρο επί τοις εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής πώλησης του είδους λιανικής (χωρίς Φ.Π.Α.) την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων (http://www.fuelprices.gr). Μπορούν να κατατεθούν προσφορές για το σύνολο της δαπάνης για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Το πρατήριο για τα καύσιμα κίνησης θα βρίσκεται σε οδική απόσταση 5 χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου Τοπείρου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες προμηθευτών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23/3/2015.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/4/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα: 14:00.

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο 2% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τα εκάστοτε προσφερόμενα είδη.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί με την 16/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου και η παράδοση θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 2449/18-03-2015 διακήρυξη.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης, βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο και στα τηλέφωνα 2541068472 και 2541352601.

ΕΥΛΑΛΟ 18/03/2015

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

 

Για να κατεβάσετε σε μορφή PDF τα στοιχεία αναλυτικά πατήστε : 

Διακήρυξη

Ενδεικτικό τιμολόγιο

 

Ενδεικτικός προυπολογισμός

Περίληψη

Αναλυτική προσφορά 2015

Συγγραφή υποχρεώσεων

Στοιχεία ζητούμενης κατανάλωσης 2015

Τεχνικές προδιαγραφές καυσίμων 2015

Τεχνική έκθεση καυσίμων 2015

 

 

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ακόμα μία δημοπρασία δημοτικών χωραφιών στο Δέκαρχο - Όλβιο του Δήμου Τοπείρου.

Παρουσία του Δημάρχου κ. Θωμά Μίχογλου, ο οποίος μίλησε στους δημότες, διενεργήθηκε η δημοπρασία των υπολοίπων δημοτικών χωραφιών στο Δέκαρχο- Όλβιο. Η Επιτροπή Διενέργειας της δημοπρασίας απαρτιζόταν από την Αντιδήμαρχο κα. Θεοδωρακάκη Ειρήνη, τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. Παπαδόπουλο Μπούλη, κ. Κουτσομιχάλη Χαράλαμπο, καθώς και τον Δημοτικό υπάλληλο κ. Στέρη Χρήστο. Η δημοπρασία ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της ίδιας μέρας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

CIMG7636 f CIMG7629 f

CIMG7638 f CIMG7639 f

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2015

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Εύλαλο, τη Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 12.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

1.    Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2.    Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.).


                                                           

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


                                                        

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

 

Πρωτοφανείς καταστροφές στον Δήμο Τοπείρου από την σφοδρή κακοκαιρία. Ο Δήμαρχος δήλωσε στα ΜΜΕ ότι ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινα θύματα.

Η σφοδρή κακοκαιρία δημιούργησε τεράστια προβλήματα στον Δήμο Τοπείρου και η πρώτη προτεραιότητα της Δημοτικής αρχής επικεντρώθηκε πρώτα στην αντιμετώπιση των φαινομένων που αφορούσαν τους δημότες ( οικίες – καταστήματα ) προκειμένου να ανακουφιστούν οι εκατοντάδες πληγέντες πολίτες. Κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές κυρίως ηλικιωμένοι και ανάπηροι που δεν μπορούσαν να βγουν έξω από τα πλημυρισμένα σπίτια τους. Πολλές οικογένειες αντιμετώπισαν άμεσο πρόβλημα διαβίωσης, καθώς πολλές οικίες πλημύρισαν και καταστράφηκαν έπιπλα και ρουχισμός. Καταστήματα υπέστησαν ζημιές, πολλοί στάβλοι και μαντριά υπέστησαν καταστροφές και πνίγηκαν αιγοπρόβατα. Οι ζημιές στα χωράφια είναι ανυπολόγιστες καθώς πολλές περιοχές μετατράπηκαν σε μικρές λίμνες. Ο Δήμος έχει περιέλθει σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης πολιτικής προστασίας με την Αριθμ. πρωτ. 1584/10.3.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιάννη Πανούση κατόπιν ενεργειών του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας-Θράκης.

CIMG7469 F CIMG7474 F

CIMG7475 f CIMG7480

Ο Δήμαρχος Θωμάς Μίχογλου από την Παρασκευή βρισκόταν στις περιοχές που επλήγησαν και προσπαθούσε να επιλύσει τα άμεσα προβλήματα. Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων το προσωπικό του Δήμου με την Τεχνική υπηρεσία με την βοήθεια μηχανημάτων από την Περιφέρεια και τον Στρατό αλλά και ιδιωτών, έδωσαν κυριολεκτικά μάχη για την αντιμετώπιση των πλημυρών. Εκσκαφείς και μπουλντόζες άνοιγαν τα βουλωμένα ρέματα και δημιουργούσαν νέα για να διοχετευτεί η τεράστια ποσότητα νερού από την συνεχόμενη βροχόπτωση που κράτησε 60 ώρες σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία.

CIMG7488 CIMG7491

CIMG7494 CIMG7495

CIMG7497 F CIMG7498

Ο Δήμαρχος εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες τους σε όλους όσους βοήθησαν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από την κακοκαιρία στο Δήμο Τοπείρου.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2015

Σας καλούμε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Πέμπτη στις 12 Μαρτίου 2015 και ώρα 20:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων - προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
2. Έγκριση ανάθεσης Μελέτης Αποτύπωσης Δημοτικών Εκτάσεων Δήμου Τοπείρου Δ.Κ. Ευλάλου, ήτοι Κύρνου, Ορφανού, Μικροχωρίου, Κεντητής, Ηλιόπετρας και Δεκάρχου.

 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Τρίτη στις 10 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων του κάτωθι μοναδικού θέματος:

1. Έργα αντιμετώπισης έντονων βροχοπτώσεων σε Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

 

Πρόσκληση 5ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2015

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 12/03/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
2. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 125/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την άδεια διέλευσης αγωγού ΤΑP από τα όρια δικαιοδοσίας του Δήμου Τοπείρου.
4. Έγκριση δαπανών εθνικής εορτής 25ης Μαρτίου 2015.
5. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2015 με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
6. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας έτους 2015.

Η συνεδρίαση κρίνεται ως έκτακτη λόγω πιεστικών καταληκτικών ημερομηνιών.

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης της κτηνοτροφικής ζώνης Κρεμαστής για την δημιουργία σταυλικών εγκαταστάσεων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης που περιγράφεται παρακάτω:

Αγρόκτημα  ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ- έκταση 8  στρέμματα αριθ.τεμ.11.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι είκοσι πέντε (25) έτη με δυνατότητα παράτασης άλλα δέκα (10) έτη.
    
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10)ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί : στο γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου στις 26 Μαρτίου  2015 και ώρα από 09,00 π.µ έως 10,00 π.µ, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής δημοπρασιών. Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας, αυτή θα γίνει μετά πέντε ημέρες στον ίδιο τόπο και χρόνο.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο  μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των :

-10,00 ευρώ /στρ. Ετησίως.

Το μίσθωμα των ετών των επόμενων του δευτέρου έτους , θα αναπροσαρμόζεται ετησίως πέντε επί τοις εκατό (5%) επί της μισθωτικής αξίας του ακινήτου του εκάστοτε προηγούμενου έτους.

Αντίγραφο του τεύχους διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερομένους μέχρι την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης.  
Πληροφορίες: Στέρης Χρήστος                                                                                      
Τηλέφωνο :2541041916  
                                                                                                                                       
                                                                                                                                      

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                                   
ΜΙΧΟΓΛΟΥ  ΘΩΜΑΣ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου, Αγροκτήματα ΟΡΦΑΝΟΥ-ΚΥΡΝΟΥ-ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΕΝΤΗΤΗΣ-ΔΕΚΑΡΧΟΥ-Π.ΟΛΒΙΟΥ του Δήμου Τοπείρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Προκηρύσσει δημοπρασία  για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων που περιγράφεται παρακάτω:

Αγροκτήμα  ΟΡΦΑΝΟΥ - έκταση 160 στρέμματα

Αγροκτήμα ΚΥΡΝΟΥ - έκταση 168  στρέμματα

Αγροκτήμα  ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ - έκταση 136 στρέμματα

Αγροκτήμα ΚΕΝΤΗΤΗΣ - έκταση 485 στρέμματα

Αγροκτήμα ΔΕΚΑΡΧΟΥ - έκταση 480 στρέμματα

Αγροκτήμα Π.ΟΛΒΙΟΥ - έκταση 42,57 στρέμματα

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη.

Είδος: Καλλιεργήσιμη γη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10)ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί:

1. για το αγρόκτημα Π.ΟΛΒΙΟΥ στο γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου στις 23 Μαρτίου  2015 και ώρα από 09,00 π.µ έως 10,00 π.µ,
2. για το αγρόκτημα ΔΕΚΑΡΧΟΥ στην αίθουσα  του ΚΑΠΗ ΔΕΚΑΡΧΟΥ στις 23 Μαρτίου 2015 και ώρα από  11,00 π.µ έως 13,00 µ.µ ,
3. για τα αγροκτήματα ΚΕΝΤΗΤΗΣ-ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης 24 Μαρτίου 2015 και ώρα από 10,00 π.µ έως 12,00 µ.µ, 
4. για τα αγροκτήµατα ΚΥΡΝΟΥ-ΟΡΦΑΝΟΥ στην αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΥΡΝΟΥ στις 26 Μαρτίου 2015 και ώρα από 10,00 π.µ έως 12,00 µ.µ, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής δηµοπρασιών.

Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας ,αυτή θα γίνει μετά πέντε ημέρες στον ίδιο τόπο και χρόνο.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο  μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των:

- 10,00 ευρώ /στρ. Ετησίως για τα αγροκτήματα ΟΡΦΑΝΟΥ,ΚΥΡΝΟΥ,ΚΕΝΤΗΤΗΣ, ΔΕΚΑΡΧΟΥ, ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ.                                                                                          
- 20,00 ευρώ /στρ. Ετησίως για το αγρόκτημα Π.ΟΛΒΙΟΥ
 
Αντίγραφο του τεύχους διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερομένους μέχρι την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης.  .
Πληροφορίες: Στέρης Χρήστος                                                                                      
Τηλέφωνο :2541041916  
                                                                                                                                        

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                              
ΜΙΧΟΓΛΟΥ  ΘΩΜΑΣ

 

Στέγαση και Επανένταξη των ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Συντονιστής Εταίρος) και η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη - παράρτημα Καβάλας είναι οι Δικαιούχοι του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» που χρηματοδοτείται από πόρους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους του άρθρου 29 του Ν. 4052/12.

Η ονομασία του συγκεκριμένου έργου στην περιφέρειά μας είναι: «Στέγαση και Επανένταξη των ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης»

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η μετάβαση των ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας ή/και οικογενειών ή/και ατόμων που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, σε επαρκή κατοικία µε κάλυψη ενοικίου, λογαριασμών ∆ΕΚΟ, αγοράς αγαθών κάλυψης βιοτικών αναγκών, καθώς και η εργασιακή (επ)ένταξη των ατόμων αυτών.
Για το λόγο αυτό όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 στο Κέντρο Προστασίας Παιδιού στην Καβάλα Τέρμα Ιοκάστης 65404 Καβάλα (τηλ 2513500500) και στο Κέντρο Προστασίας Παιδιού στη Δράμα Ιπποκράτους 45, 66100 Δράμα (τηλ. 2521022620)

 

Για να κατεβάσετε σε μορφή PDF την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ : πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε σε μορφή PDF την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ : πατήστε εδώ                 

 

                   

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου