38η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2020

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 20 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ 1ο: «Εξουσιοδότηση και παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, ήτοι προς τον Δικηγόρο Ξάνθης κ. Παύλο Καραβέλη, όπως, κατά την δικάσιμο της 23ης Οκτωβρίου 2020 ή όποτε αυτή μετ΄ αναβολή ορισθεί, παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης (Διαδικασία Τακτική) και εκπροσωπήσει τα νόμιμα συμφέροντα του Δήμου μας».

***Επισημαίνεται ότι αναφορικά με την δια ζώσης σύγκλιση των συλλογικών οργάνων, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής Υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ.3 του άρθρου 14 της κοινής Υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32009/23-05-2020(Β’1988), ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.***                            

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων της δημοτικής Κοινότητας Ευλάλου Δήμου Τοπείρου στα αγροκτήματα ΔΕΚΑΡΧΟ,Π.ΟΛΒΙΟ,ΚΥΡΝΟ,ΟΡΦΑΝΟ

Δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων

37η Τακτική Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2020

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την  14η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:


ΘΕΜΑ 1ο:
«Τροποποίηση σύμβασης για την δημόσια σύμβαση «ACCESS FOR ALL»».

ΘΕΜΑ 2ο: «Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων της δημοτικής κοινότητας Ευλάλου Δήμου Τοπείρου στα αγροκτήματα Δεκάρχου, Π.Ολβίου, Κύρνου, Ορφανού».

ΘΕΜΑ 3ο: «Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού (αντισηπτικών gel) από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια αντιμετώπισης διασπορά του νέου κορωνοιού Covid-19». (Κ.Ε.Δ.Ε.)

***Επισημαίνεται ότι αναφορικά με την δια ζώσης σύγκλιση των συλλογικών οργάνων, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής Υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ.3 του άρθρου 14 της κοινής Υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32009/23-05-2020(Β’1988), ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.***                            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                      Εύλαλο, 08-10-2020

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ                                                   Αριθ. Πρωτ. : 4502

Δ/νση: Εύλαλο Ν. Ξάνθης - TK 67200

Τηλ : +30 2541352613

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Web : http://www.topeiros.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 1.073.686 τ.μ. των αριθ. 55α & 114α γεωτεμαχίων στην περιοχή αγροκτήματος Κοσσού της Κοινότητας Εξοχής Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού.

Εκτίθεται σε ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία με γραπτές προσφορές η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 1.073.686 τ.μ. των αριθ. 55α & 114α γεωτεμαχίων αγροκτήματος Κοσσού της Κοινότητας Εξοχής Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018 και την με αρ. 82/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου, µε ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 150,00€ ανά στρέμμα.

Ο Δήμος Τοπείρου έχει στην αποκλειστική, κυριότητα, νομή και κατοχή τα υπ. αριθ. 55α και 114α τεμάχια συνολικού εμβαδού 1.073,686 στρεμμάτων στην περιοχή του αγροκτήματος Κοσσού της Κοινότητας Εξοχής, σύμφωνα με τον εκούσιο αναδασμό έτους 1983-1986 που κυρώθηκε με την Γ / 10115 / 13-10-1988 απόφαση Νομάρχη Ξάνθης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 824 / Β / 11-11-1988. Στον πίνακα του εκούσιου αναδασμού τα παραπάνω τεμάχια χαρακτηρίζονται ως ιδιόκτητες εκτάσεις – χέρσα – κοινοτικά.

Το τεμάχιο 55α συνορεύει βόρεια με τα υπ. αριθ. 55Β και 56 τεμάχια και αγροτικό δρόμο, δυτικά με κοινόχρηστο χώρο – έργο αναδασμού, νότια με αγροτικό δρόμο και ανατολικά με το υπ. αριθ. 57 τεμάχιο και αγροτικό δρόμο. Το τεμάχιο 114α συνορεύει βόρεια με τα υπ. αριθ. 113 και 114Γ τεμάχια και αγροτικό δρόμο, δυτικά με αγροτικό δρόμο, νότια με τα υπ. αριθ. 114Β και 115 τεμάχια και ανατολικά με την περιοχή αγροκτήματος Ν. Αμισσού. Το συνολικό εμβαδό της παραπάνω έκτασης είναι 1.073.686 τ.μ. σύμφωνα με το προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Τοπείρου, στο Εύλαλο Ν. Ξάνθης, την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και από ώρα 12:00 έως 14:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (αρ.178/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου).

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν οποιαδήποτε α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί, δ) κοινοπραξίες εταιρειών, αρκεί να πληρούν τα κριτήρια της με αρ. πρωτ. 4501/08-10-2020 διακήρυξης (ΑΔΑ: ΩΩΓΖΩΗΨ-6Υ5).

Για την συμμετοχή στη δημοπρασία θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, επί ποινή αποκλεισμού, τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. 4501/08-10-2020 διακήρυξη (ΑΔΑ: ΩΩΓΖΩΗΨ-6Υ5).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των υπολοίπων δικαιολογητικών συμμετοχής και των όρων της διακήρυξης στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Τοπείρου (Δ/νση Εύλαλο Ν. Ξάνθης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου www.topeiros.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2541352613 και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΓΙΑ ΛΗΨΗ:

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Πρόσκληση 11ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 και την υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου,η οποία θα λάβει χώρα τηνΤετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020από ώρα 12.00 μ.μ. έως 12.30 μ.μ. με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ:Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τοπείρου και αναπληρωτή αυτού για τη συγκρότηση επιτροπής με θέμα τον «Χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων πολυσύχναστων ή μη» όπως ορίζεται στο Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166 Α’/31-08-20). (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com, είτε με sms στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 6946908095 είτε με FAXστην γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου 2541352618.                          

   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 5η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο«Έγκριση του πρακτικού 1/2020 απόφασης περί αιτήσεων δημοτών από την επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Τοπείρου». 

ΘΕΜΑ 2ο«Παροχή εξουσιοδότησης στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Τοπείρου, για παράσταση και εκπροσώπηση των νομίμων συμφερόντων του Δήμου Τοπείρου για το Νομικό Πρόσωπο, ενώπιον τουΜονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) κατά την δικάσιμο της 7ηςΟκτωβρίου 2020 ή όποτε αυτή μετ΄ αναβολή ορισθεί».

ΘΕΜΑ 3ο«Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Ύδρευσης Δήμου Τοπείρου».

***Επισημαίνεται ότι αναφορικά με την δια ζώσης σύγκλιση των συλλογικών οργάνων, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές  διατάξεις και ειδικότερα το  άρθρο 12 της κοινής Υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ.3 του άρθρου 14 της κοινής Υπουργικής απόφασης  αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32009/23-05-2020(Β’1988), ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.***         
                                         

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Εύλαλο, 1 Οκτωβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολική αντικατάσταση προβολέων στο γήπεδο Θαλασσιάς

Η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Τοπείρου, αποτελεί θέμα προτεραιότητας για τη Δημοτική Αρχή, γεγονός που διαφαίνεται από τα έργα και τις παρεμβάσεις που υλοποιεί και έχει δρομολογήσει.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η ολική αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών προβολέων στο γήπεδο του οικισμού Θαλασσιάς με φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας τύπου LED. Επιπλέον, στο γήπεδο τοποθετήθηκε νέος πυλώνας φωτισμού, αφού ο προηγούμενος είχε καταστραφεί στην πρόσφατη θεομηνία. Οι καινούριοι προβολείς τύπου LED φωτίζουν συνολικά το χώρο του γηπέδου, με αποτέλεσμα οι αθλούμενοι να προπονούνται σε καλύτερες συνθήκες, ενώ η τοποθέτησή τους ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα αθλητικών φορέων και πολιτών.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μίχογλου, έπειτα από την ολοκλήρωση των εργασιών, ανέφερε: «Η Δημοτική Αρχή, πιστή στις εξαγγελίες και τις υποσχέσεις της για αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των αθλητικών χώρων, αποδεικνύει με πράξεις το ενδιαφέρον της για τη βελτίωση των συνθηκών άθλησης των δημοτών και των σωματείων της περιοχής. Το επόμενο διάστημα αναμένουμε την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την ένταξη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του έργου για την διαμόρφωση του γηπέδου Αβάτου και την τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας προϋπολογισμού 400.000 ευρώ περίπου, για το οποίο ο Δήμος μας έχει εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, ενώ αναμένεται και η χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του γηπέδου Ερασμίου προϋπολογισμού 150.000 ευρώ περίπου».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

gipedo thalassias1

 

gipedo thalassias2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΕΡΓΟ:Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
CPV 34144431-8, 34134000-5
 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ :4142/23-09-2020
 
 
   ΑΔΑ:   ΩΡΝΒΩΗΨ-Π1Π
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Ο Δήμος Τοπειρου  προκηρύσσει  Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους-αποτελεσματικότητας, για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/10/2020 ΩΡΑ 15:00
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών όπως ορίζεται στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα : www.topeiros.gr.
- Πληροφορίες: Αρμόδιος  υπάλληλος : Σιαμίδης Ιωάννης , τηλέφωνο  25410-68471-72. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.600,00 ευρώ  για την ΟΜΑΔΑ Α & 820,00 ευρώ για την ΟΜΑΔΑ Β.
Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
                                                        
                                                                  ΕΥΛΑΛΟ   23-09-2020
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
 
 
ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ
 
 
 
 
 
Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ : 20PROC007361949
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (2) ΜΗΝΩΝ , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών

Ο Δήμαρχος Δήμου Τοπείρου

         Έχοντας υπόψη,

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /07-06-2010).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ.1 & 2 του Ν.4722/20 (ΦΕΚ 177/Α’ /15-09-2020).
 3. Τις διατάξεις της παρ.2 άρθρου 24 της Π.Ν.Π. 64/2020.
 4. Την υπ’ αριθμ. 83/4163/24-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΤ9ΩΗΨ-ΛΕΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , περί πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’) περί υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού (2) δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα ενός (1) ατόμου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών προς κάλυψη των αναγκών της Οικονομικής Υπηρεσίας ως εξής :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται   για   τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

Δύο (2) μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα)

3. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
 4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
 5. Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
 6. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΑΜΑ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τοπείρου, Ταχ. Δ/νση Εύλαλο Ξάνθης, μέσα σε προθεσμία τριών ( 3 ) εργασίμων ημερών και συγκεκριμένα από Δευτέρα 28-09-2020 έως Τετάρτη 30-09-2020 στoν αρμόδιoυπάλληλο Κιοσσέ Ιωάννη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερομένων καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου( http://www.topeiros.gr).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2020

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 24η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: «Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκμίσθωση εκτάσεων 1.073.686 τ.μ. των αριθ. 55α & 114α γεωτεμαχίων αγρoκτήματος Κοσσού Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού».

ΘΕΜΑ 2ο: «Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ».

ΘΕΜΑ 4ο: «Διαγραφή μέρους βεβαιωμένων οφειλών».

ΘΕΜΑ 5ο: «Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας συμβάσης έργου «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δήμου Τοπείρου» κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά με βάση την τιμή».

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου