ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

                    

             

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 10 Ιουλίου 2019 επικράτησαν στην περιοχή μας ισχυρά καιρικά φαινόμενα, τα οποία συνοδεύονται από καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους στην περιοχή των Μαγγάνων ,Δασοχωρίου, Ερασμίου και Ευλάλου. Οι ζημιές στις καλλιέργειες ήταν εκτεταμένες και με την άμεση παρέμβαση του Δημάρχου Θωμά Μίχογλου τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ έσπευσαν στον τόπο των καταστροφών για την καταγραφή των κατεστραμμένων καλλιεργειών . Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος όρισε έξι ανταποκριτές και παρακαλούνται οι πληγέντες να σπεύσουν στο Δημαρχείο για την καταγραφή των ζημιών τους . Παράλληλα παρακαλούνται και όσοι έχουν υποστεί ζημίες από αγριογούρουνα να τις δηλώσουν στους ανταποκριτές.          

                              

               ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

             ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα στις 11 Ιουλίου 2019 ο Δήμος Τοπείρου διά του Δημάρχου   Θωμά Μίχογλου παρέλαβε ένα καλαθοφόρο όχημα ύψους 20 μέτρων μέσω του Προγράμματος « Φιλόδημος ΙΙ» που ποτέ στην ιστορία του δεν διέθετε . Το καλαθοφόρο αυτό είναι το μεγαλύτερο στην Βόρεια Ελλάδα και θα καλύψει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου Τοπείρου. Από σήμερα θα λυθεί ένα πρόβλημα που ταλάνιζε τους κατοίκους του Δήμου μας για πολλά χρόνια προκειμένου να εξασφαλίσουμε το υψηλό επίπεδο .Ο αγώνας είναι καθημερινός και δύσκολος και παρά το ελάχιστο προσωπικό ( ένας μόνιμος υπάλληλος – ηλεκτρολόγος) καταβάλει τεράστια προσπάθεια για να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο στο θέμα του ηλεκτροφωτισμού. Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας προς τους δημότες συνεχίζουμε για ένα καλύτερο αύριο.

            

            ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

          ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Δεύτερη Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 10ης Συνεδρίασης

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Πέμπτη 27 Ιουνίου και ώρα 14:00 έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου , που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 3271/ 26-06-2019 πρόσκληση , αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 , και ώρα 14:00 οπότε και αναβλήθηκε και πάλι λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 , και ώρα 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 3271/ 26-06-2019 ημερήσιας διάταξης.

Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 10ης έκτακτης συνεδρίασης

     Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Πέμπτη 27 Ιουνίου και ώρα 14:00 έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου , που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 3271/26-06-2019 πρόσκληση , αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 , και ώρα 14:00 , σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 3271/26-06-2019 ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση 10ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου( σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 και 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010) την 27η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη καιώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης ( ΟΠΔ - στοχοθεσία) έτους 2019 Δήμου Τοπείρου.( Σύμφωνα με τα υπ΄αριθμ.837/29-05-2019 και 912/10-06-2019 έγγραφα του Υπουργείο Εσωτερικών – Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειες των ΟΤΑ) (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

2οΘΕΜΑ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης ( ΟΠΔ -στοχοθεσία) έτους 2019 Ν.Π. Π.Π.Α.Π. Δήμου Τοπείρου.( Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.1113/20-06-2019 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών – Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειες των ΟΤΑ). (Εισηγητής: Χαράλαμπος Σπυριδόπουλος)

3οΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικής Χρήσεως 2018. (Εισηγητής: Χαράλαμπος Σπυριδόπουλος)

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα , λόγω έκτακτων περιπτώσεων σύμφωνα με το αρ. 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.        

ΔΕΛΤΙΟ Τ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΚΔΒΜ Εύλαλο, 21/06/2019

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του ΚΔΒΜ Δήμου   Τοπείρου.

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Τοπείρου, το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Τοπείρου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Τοπείρου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
2 3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50
3 3.3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50
4 3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
5 3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 25
6 3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
7 3.7 Ηλεκτρονική εφημερίδα 50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 27/6/2019 απευθυνθείτε:

Τηλ. : 2541352613

Ταχ. Διεύθυνση: Εύλαλο Δήμου Τοπείρου, 67200

Email: kentrokoinotitas@topeiros.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.             

Δεύτερη Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 9ης Συνεδρίασης

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Τρίτη 18 Ιουνίου και ώρα 14:00 έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου , που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 3102/ 14-06-2019 πρόσκληση , αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 , και ώρα 14:00 οπότε και αναβλήθηκε και πάλι λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 , και ώρα 13:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 3102/ 14-06-2019 ημερήσιας διάταξης.

Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 9ης έκτακτης συνεδρίασης

       Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Τρίτη 18 Ιουνίου και ώρα 14:00 έκτακτη Δημόσια συνεδρίαση του Δήμου Τοπείρου , που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 3102/ 14-06-2019 πρόσκληση , αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 , και ώρα 14:00 , σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 3102/14-06-2019 ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση 9ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου( σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 και 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010) την 18η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη καιώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της μελέτης "Μελέτη για την κατασκευή δύο (2) Μεταλλικών Κερκίδων" (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης)

2οΘΕΜΑ: 5η  αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

3οΘΕΜΑ:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων( Ν.4412/2016) (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)                                                                                                                                                                    

4ο ΘΕΜΑ: Απόδοση Β΄ κατανομής λειτουργικών δαπανών έτους 2019 Ν.Π. Α΄βάθμιας εκπαίδευσης, Ν.Π. Β΄βάθμιας εκπαίδευσης και σχολικές εφορίες Δήμου Τοπείρου ( Εισηγητής: Δήμαρχος)                                                                                

5οΘΕΜΑ: Σύνταξη και υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας τμήματος οικοπέδων σύμφωνα με τις υπ΄αρ 132/2018 και 11/2019 αποφάσεις Δήμου Τοπείρου. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

6οΘΕΜΑ: Έγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 του ΝΠΔΔ “Κ.Π.Φ.Α.’’ Δήμου Τοπείρου». (Εισηγητής: Άγγελος Γιοβαννόπουλος )

7οΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. “Π.Π.Α.Π.” Δήμου Τοπείρου (Εισηγητής: Χαράλαμπος Σπυριδόπουλος )

8οΘΕΜΑ: Αξιολόγηση αιτήσεων και εκλογή των υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης έτους 2019 του Δήμου Τοπείρου . (Εισηγήτρια : Καλπάκη Θεοδούλη)

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα , λόγω έκτακτων περιπτώσεων σύμφωνα με το αρ. 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

                                                                                       

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου