Προκήρυξη θέσεων στις Λαϊκές Αγορές Αβδήρων,Μύκης,Τοπείρου σε επαγγελματίες πωλητες Λαϊκών Αγορών σύμφωνα με την

Προκήρυξη θέσεων στις Λαϊκές Αγορές Αβδήρων,Μύκης,Τοπείρου σε επαγγελματίες πωλητες Λαϊκών Αγορών σύμφωνα με την (παρ.3 του άρθρου 59 του Ν.4497/17)

 

Προκήρυξη θέσεων στις Λαϊκές Αγορές

Ευχές για την Θρησκευτική Εορτή των Μουσουλμάνων Κουρμπάν Μπαϊράμ 2020

Ενόψει των εορτών της περιόδου του ΚΟΥΡΜΠΑΝ ΜΠΑΪΡΑΜ ευχόμαστε σε όλους τους συμπατριώτες μας μουσουλμάνους, στους επισκέπτες, στους εργαζόμενους και τους περαστικούς του Δήμου Τοπείρου, Χρόνια Πολλά…!!!

Η περίοδος του ΚΟΥΡΜΠΑΝ ΜΠΑΪΡΑΜ ελπίζω να γίνει μια ευκαιρία για περισσότερη αλληλοκατανόηση, αλληλοβοήθεια και αλληλοσεβασμό. Με την ειρηνική και δημιουργική μας συνύπαρξη, ας φτάσουμε τον Δήμο μας ψηλά, κάνοντάς τον τόπο μας, τόπο ευημερίας και προκοπής για όλους μας.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ…!!!

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, β) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και γ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 και την υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, τηςΔημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης , η οποία θα λάβει χώρα Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 από ώρα 12.00 μ.μ. έως 14.00 μ.μ. με το μοναδικό θέματα ημερήσιας διάταξης :

«Ενημέρωση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με τις αρμοδιότητες και τον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής. »

                                                                                                                                              

   Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς , για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου ατομικά ο καθένας να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com είτε με sms στο τηλέφωνο του Προέδρου της Επιτροπής Διαβούλευσης 6946908095 είτε με faxστο 2541352618.

                                                                                                                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΠΦΑ ΓΙΑ ΕΣΠΑ

Το Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνική Προστασία Φροντίδα Αλληλεγγύη του Δήμου Τοπείρου συμμετέχει και φέτος στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», θέλοντας να δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερες οικογένειες συμπολιτών μας να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους δωρεάν στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τοπείρου.

Ενημερώνουμε όλες τις μητέρες ή και κηδεμόνες που έχουν παιδιά από 2,5 χρονών έως την ένταξή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, πως η διαδικασία ένταξης στη δράση, για το σχολικό έτος Σεπτέμβριος 2020-Ιούλιος 2021 θα διαρκέσει από την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 έως και την Τετάρτη 05 Αυγούστου 2020.

Η διαδικασία συμμετοχής είναι τροποποιημένη για φέτος, για αυτό το λόγο καλούμε όλες τις δυνητικά ωφελούμενες μητέρες να ενημερωθούν σωστά και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οι ή αυτοαπασχολούμενες/οι) και οι άνεργες/οι. Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα) και η κατάσταση απασχόλησης.

Οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr ). Οι δυνητικά ωφελούμενες μητέρες ή και κηδεμόνες θα υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis net.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2541094367 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Παπαδόπουλος

Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 και την υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 10: Συναίνεση για την μεταφορά του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Δήμου Τοπείρου» προϋπολογισμού 1.935.340,00 € από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι¨ στο Πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και καθορισμός και εξουσιοδότηση Δημάρχου ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου ( π.χ. τροποποίηση δανειστικού συμβολαίου, πρόσθετων πράξεων, κτλ) . (Εισήγηση: Δήμαρχος )

ΘΕΜΑ 20: 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (Εισήγηση: Κιοσσές Ιωάννης )

ΘΕΜΑ 30:Αποδοχή επιχορήγησης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας σχολικής Επιτροπής για το έτος 2020.(Εισήγηση: Δήμαρχος )

ΘΕΜΑ 40: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων (Ν.4412/2016). (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς , για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου ατομικά ο καθένας να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.comείτε με sms στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 6946908095 είτε με faxστην γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου 2541352618.

                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                          

                                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Επαναλειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Τοπείρου

Ο Δήμος Τοπείρου ενημερώνει τους πολίτες ότι ξεκινά η λειτουργία των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τοπείρου. Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των μέτρων σύμφωνα με την  υπ΄αρ. 9440/25-06-2020 απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 και την υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 10: Αλλαγή χώρου συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου λόγω COVID-19 από το κεντρικό Δημαρχείο στο Εύλαλο Δήμου Τοπείρου στο Πνευματικό Κέντρο Ερασμίου. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

ΘΕΜΑ20:6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς , για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com είτε τηλεφωνικά είτε με sms στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 6946908095 είτε στην γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου 2541352614/ 2541352613 , 6987321322.

                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                          

                                                                                                                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

Ο Δήμος Τοπείρου, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ Β΄4841/29-12-2017) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ανακοινώνει την πραγματοποίηση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού μελέτης του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016, που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, την 23-06-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Τοπείρου προτίθεται να προβεί σε διεθνή ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Τοπείρου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 580.996,72 ευρώ με ΦΠΑ, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - ΟΠΣ:5027574.

                Hπαρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου: www.topeiros.gr.   

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Μίχογλου Θωμάς

Αναστολή λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 23 και 26 Ιουνίου

Ο Δήμος Τοπείρου ενημερώνει τους πολίτες ότι αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Ευλάλου την Τρίτη 23 Ιουνίου και η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Τοξοτών την Παρασκευή 26 Ιουνίου προκειμένου ο πληθυσμός της περιοχής να είναι ασφαλής.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εφαρμόζεται στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό και τον περιορισμό της διάδοσής του.

Σεβόμαστε και κατανοούμε τους παραγωγούς και εμπόρους αλλά πρέπει να αποφύγουμε τις μετακινήσεις και συγκεντρώσεις ατόμων, ειδικά όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση που αφορά την υπηρεσία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Πληροφορίες: Γρηγοριάδης Γεώργιος

Τηλέφωνο: 2541041941

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΑΓΓΑΝΩΝ - ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ CPV 75252000-7

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (του άρθρου 117 Ν.4412/16)

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 2020

ΠΑΡ 1. ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 2020

ΠΑΡ 2. ΤΕΥΔ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 2020

ΠΑΡ 3. Υπόδειγμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡ 4.Υπόδειγμα ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου