ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΑΣΜΕΙΑ 2015

DSC 5174 f Sm

Η Πολιτιστική Στέγη Ερασμίου «Γ. Βιζυηνός» με την υποστήριξη του Δήμου Τοπείρου, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία τις 4ήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις Εράσμεια 2015.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου τελέσθηκε Μέγας Εσπερινός στο παρεκκλήσι του Αγίου Φανουρίου στην παραλία Ερασμίου, χοροστατούντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμονα και ακολούθησε δεξίωση στα ΚΑΠΗ Ερασμίου.

Την Πέμπτη 27 Αυγούστου διοργανώθηκε θεατρική παράσταση « Τα καινούργια ρούχα του Βασιλιά » σε σκηνοθεσία του Κώστα Λειβαδίτη από το Θέατρο ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ.

ERASMIA 2015 THEATRO2 F Sm

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου τελέσθηκε λειτουργία και περιφορά της εικόνας του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου με συνοδεία της φιλαρμονικής χοροστατούντος του Πανοσιολογιοτάτου Αρχιμανδρίτη κ. κ. Σοφρόνιου Γκουτζίνη, Πρωτοσύγκελου Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου, και παρουσία του Δημάρχου Τοπείρου κ. Θωμά Μίχογλου, της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ελένης Πολυχρονιάδου, του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Ερασμίου κ. Τερζή Αθανάσιου, της Προέδρου της Βθμιας εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου κ. Καρκαλιάνης Αναστασίας, του Προέδρου του ΝΠΔΔ Ερασμίου κ. Γιοβανόπουλου Άγγελου και του Αντιπροέδρου των ΚΑΠΗ κ. Κιατίπη Νικόλαου. Ο Αρχιμανδρίτης κ. Σοφρόνιος παρακάθισε σε δεξίωση στο ΚΑΠΗ του Ερασμίου όπου προσφέρθηκαν τοπικά σπιτικά εδέσματα.

DSC 5189 f Sm

DSC 5191 f Sm

DSC 5195 f Sm

DSC 5232 f Sm


Ακολούθησε Πολιτιστική βραδιά με παράσταση της μπάντας ΘΡΑΚΟΜΕΛΟ και των χορευτικών συγκροτημάτων « Εφηβικό τμήμα της Πολιτιστικής στέγης Ερασμίου», του Πολιτιστικού συλλόγου Τοξοτών, του Πολιτιστικού συλλόγου Αβάτου και του Πολιτιστικού συλλόγου Εβριτών Ξάνθης. Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος της Πολιτιστικής στέγης Ερασμίου κ. Χρήστος Γκρίτζιος και απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Θωμάς Μίχογλου. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη και τα χορευτικά συγκροτήματα χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς.

DSC 5237 f Sm

DSC 5241 f Sm

DSC 5244 f Sm

DSC 5245 f Sm

DSC 5249 f Sm

DSC 5256 f Sm

DSC 5261 f Sm

DSC 5269 f Sm

Το Σάββατο το πρωί ανήμερα της εορτής τελέσθηκε θεία λειτουργία χοροστατούντος του Πανοσιολογητάτου Αρχιμανδρίτη πατήρ Αντωνίου Βούλκου.
Οι εκδηλώσεις έκλεισαν το Σάββατο 29 Αυγούστου το βράδυ με παραδοσιακή Λαϊκή βραδιά με τον κ. Κώστα Σεφέτη και την συνοδεία του κ. Πάνου Πλακιά και το κλαρίνο του.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

Ορισμός του κ. Κουραμίδη Στέργιου ως Αντιδημάρχου Τοπείρου

color topeiros

ΑΠΟΦΑΣΗ ( 291 )

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου.
2. Την απογραφή του έτους 2011, από όπου προκύπτει ότι ο πληθυσµός του ∆ήµου Τοπείρου είναι µεγαλύτερος των 10.000 κατοίκων.
3. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 8452/31.8.2015 έγγραφο παραίτησης της Αντιδημάρχου κ. Ειρήνης Θεοδωρακάκη του Δημητρίου.
4. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 8454/31.8.2015 έγγραφο παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Γιουβαντζίκ Κωνσταντίνου του Αβραάμ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τον δηµοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κουραμίδη Στέργιο του Ανέστη ως Αντιδήμαρχο του Δήµου Τοπείρου, µε θητεία από 01/09/2015 μέχρι 05/03/2018 εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου στον οποίο μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες.
• Συντονισµός και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς.
• Εποπτεία Προσωπικού και λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
• Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
• Καθαριότητα λαϊκών αγορών.
• Περισυλλογή εγκαταλειµµένων αυτοκινήτων.
• Λειτουργία Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης.
• Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, αδειών µουσικών οργάνων, αδειών τυχερών παιγνίων, αδειών ίδρυσης ποιµνιοστασίων, µικροπωλητών κλπ.
• Άδειες πλανόδιου - υπαίθριου εµπορίου.
• Λειτουργία υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εµποροπανηγύρεις κλπ.).
• Υπογραφή των αδειών χρήσης για τη λειτουργία της εβδοµαδιαίας Λαϊκής Αγοράς.
• Εφαρµογή µέτρων για την προστασία και προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας.


Ο ανωτέρω αντιδήµαρχος θα είναι άμμισθος.

Β. Η ανάκληση Αντιδηµάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµάρχου.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου, τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.
∆. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Κοτόπουλος Χρυσόστομος του Νικολάου, που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τους Αντιδηµάρχους κ. Κουραμίδη Στέργιο του Ανέστη και Χουσείν Ογλού Σουνάη του Χουσείν.
Ε. Σε όλους τους Αντιδηµάρχους ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των εργαζοµένων στο Εξωτερικό.
ΣΤ. Επίσης, σε όλους τους Αντιδηµάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάµων που γίνεται στο ∆ήµο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν.∆. 321/1982.
Ζ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε δύο εφημερίδες του Νοµού και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Ορισμός του κ. Κοτόπουλου Χρυσόστομου ως Αντιδημάρχου Τοπείρου

color topeiros

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ( 290 )

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου.
2. Την απογραφή του έτους 2011, από όπου προκύπτει ότι ο πληθυσµός του ∆ήµου Τοπείρου είναι µεγαλύτερος των 10.000 κατοίκων.
3. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 8452/31.8.2015 έγγραφο παραίτησης της Αντιδημάρχου κ. Ειρήνης Θεοδωρακάκη του Δημητρίου.
4. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 8454/31.8.2015 έγγραφο παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Γιουβαντζίκ Κωνσταντίνου του Αβραάμ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τον δηµοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κοτόπουλο Χρυσόστομο του Νικολάου ως Αντιδήμαρχο του Δήµου Τοπείρου, µε θητεία από 01/09/2015 μέχρι 05/03/2018 εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου στον οποίο μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες.
• Εποπτεία Προσωπικού και εύρυθµης λειτουργίας των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Υπεύθυνο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης - ∆ιαφάνειας.
• Λειτουργία των Οικονοµικών Υπηρεσιών.
• Υπογραφή καταστάσεων µισθοδοσίας προσωπικού, ηµεροµισθίων και πάσης φύσεως αποδοχών µονίµου, εκτάκτου και εργατοτεχνικού προσωπικού και την υπογραφή αποφάσεων µεταβολών των ∆ηµοτολογίων.
• Θεώρηση βιβλίων του ∆ήµου, Σχολείων και άλλων διπλοτύπων που προβλέπεται από κείµενες διατάξεις και την υπογραφή βεβαιώσεων αγροτικών ακινήτων, αστικών ακινήτων και της κάθε είδους βεβαιώσεις αγροτών και καλλιεργειών.
• Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών του ∆ήµου
• Θέµατα αλλοδαπών (άδειες παραµονής κλπ.).
• Εποπτεία εύρυθµης λειτουργίας των ∆ηµοτικών κτιρίων και του ∆ηµαρχιακού µεγάρου.
• Εφαρµογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης και προγραµµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας.
• Ρύθµιση ζητηµάτων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
• Εποπτεία επί του Τοπικού Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων.


Ο ανωτέρω αντιδήµαρχος θα είναι έµµισθος

Β. Η ανάκληση Αντιδηµάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµάρχου.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου, τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.
∆. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Κοτόπουλος Χρυσόστομος του Νικολάου, που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τους Αντιδηµάρχους κ. Κουραμίδη Στέργιο του Ανέστη και Χουσείν Ογλού Σουνάη του Χουσείν.
Ε. Σε όλους τους Αντιδηµάρχους ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των εργαζοµένων στο Εξωτερικό.
ΣΤ. Επίσης, σε όλους τους Αντιδηµάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάµων που γίνεται στο ∆ήµο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν.∆. 321/1982.
Ζ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε δύο εφημερίδες του Νοµού και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχων

color topeiros

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ( 289 )


Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3979/2011.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ/Α’/87/2010) όπως τροποποήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
3. Την Αριθμ. 235/10345/08/09/2014 απόφαση Δημάρχου Τοπείρου περί ορισμού Αντιδημάρχων.
4. Την αριθ. Πρωτ.: 8452/31.8.2015 αίτηση παραίτησης της Αντιδημάρχου κ. Ειρήνης Θεοδωρακάκη του Δημητρίου.
5. Την Αριθμ. : 8454/31.8.2015 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Γιουβαντζίκ Κωνσταντίνου του Αβραάμ.

Αποφασίζουμε

1. Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 8452/31.8.2015 αίτηση παραίτησης της κ. Ειρήνης Θεοδωρακάκη του Δημητρίου από το αξίωμα της Αντιδημάρχου, ανακαλούμε την υπ’αριθ. 235/2014 απόφαση Δημάρχου Τοπείρου ως προς το κεφάλαιο Α1 και απαλλάσσουμε από 1.9.2015 την ανωτέρω από την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
2. Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 8454/31.8.2015 αίτηση παραίτησης του κ. Γιουβαντζίκ Κωνσταντίνου του Αβραάμ από το Αξίωμα του Αντιδημάρχου, ανακαλούμε την υπ’αριθ. 235/2014 απόφαση Δημάρχου Τοπείρου ως προς το κεφάλαιο Α2 και απαλλάσσουμε από 1.9.2015 τον ανωτέρω από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

 

 

 

Διανομή ροδακίνων για τους κατόχους Κάρτας Σίτισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης

color topeiros

 

Οι κάτοχοι της Κάρτας Σίτισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης να προσέλθουν στον χώρο του Δημοτικού Καταστήματος Ευλάλου την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρες 10:00 πμ με 14:00 μμ για να παραλάβουν ροδάκινα.

Για την παραλαβή οι κάτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν:

1. Κάρτα Σίτισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης
2. Ταυτότητα
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Υπεύθυνη: Καλπάκη Θεοδούλη
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25413-52606, 25413-52613

 

Απο το Γραφείο Τύπου του

 

Δήμου Τοπείρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Τοπείρου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, τη Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

-Γνωμοδότηση ενόψει της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού - Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Τοπείρου οικ. έτους 2016.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, 4η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ (άρθρο 76 παρ 3 του Ν.3852/2010).

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΤΕΣΤ ΠΑΠ δωρεάν στο Κέντρο Υγείας Αβδήρων

color topeiros

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από σήμερα 24.8.2015 και σε καθημερινή βάση, κατά τις ώρες 07.00-15.00, στο Κέντρο Υγείας Αβδήρων, θα βρίσκεται μαία η οποία θα κάνει τεστ ΠΑΠ, σε όσες κυρίες του Δήμου Τοπείρου το επιθυμούν, ακόμα και χωρίς ραντεβού. 

 

Απο το γραφείο Τύπου

 

του Δήμου Τοπείρου

 

 

ΕΡΑΣΜΕΙΑ 2015 Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Η Πολιτιστική Στέγη Ερασμίου και ο Δήμος Τοπείρου σας προσκαλούν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις Εράσμεια 2015 που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 26 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου 2015 στην κοινότητα Ερασμίου. Οι γιορτές που ξεκίνησαν πρίν 30 χρόνια τιμούν την μνήμη του πουλιούχου μας Ιωάννη του Προδρόμου και συνδυάζουν παραδόσεις, ήθη και έθιμα της τοπικής κοινωνίας με θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά συγκροτήματα και Λαική παραδοσιακή βραδιά.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26-8-2015

19:00 Μέγας εσπερινός στο παρεκλήσι του Αγίου Φανουρίου στην παραλία Ερασμίου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ξάνθης & Περιθωρίου κκ Παντελεήμονος.

20:00 Δεξίωση στο ΚΑΠΗ Ερασμίου προς τιμή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ξάνθης & Περιθωρίου κκ Παντελεήμονος.

ΠΕΜΠΤΗ 27-8-2015

21:00 Θεατρική παράσταση << Τα καινούργια ρούχα του Βασιλιά>> από την θεατρική ομάδα ‘’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ’’ του Κώστα Λειβαδίτη.

23:00 Βραδιά νεολαίας με τον DJ TEMBEL

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-8-2015

Περιφορά της εικόνας του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου με την συνοδεία της φιλαρμονικής του στρατού και του χορευτικού συγκροτήματος του συλλόγου μας.

21:00 Παράσταση χορευτικών συγκροτημάτων στον καλοκαιρινό χώρο εκδηλώσεων του Ερασμίου. Συμμετέχουν, το χορευτικό τμήμα του συλλόγου, ο πολιτιστικός σύλλογος Τοξοτών, ο πολιτιστικός σύλλογος Αβάτου και ο πολιτιστικός σύλλογος Εβριτών Ξάνθης.

22:00 Παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα ‘’ΘΡΑΚΟΜΕΛΟ’’

ΣΑΒΒΑΤΟ 29-8-2015

21:30 Λαϊκή παραδοσιακή βραδιά με τον ΚΩΣΤΑ ΣΑΦΕΤΗ στο τραγούδι και τον ΠΑΝΟ ΠΛΑΚΙΑ στο κλαρίνο

 

Απο το Γραφείο Τύπου του

Δήμου Τοπείρου

 

 

erasmia

logos erasmia2015 ns

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2015

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Εύλαλο, την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015 και ώρα 12:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέμα:

1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών της εταιρίας KOSMOPLUS A.E.
2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΚΑΦΕ ΨΗΣΤΑΡΙΑ) της Θεοδωρίδου Δέσποινας.
3. Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων εντός ΚΥΕ της Αυγέρη Αναστασίας.
4. Χορήγηση προέγκρισης εγκατάστασης & λειτουργίας Θεάτρου – Κινηματογράφου (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) της Αγγελάκη Τζιβαέρω. (ΕΡΑΣΜΙΟ)
5. Χορήγηση προέγκρισης εγκατάστασης & λειτουργίας Θεάτρου – Κινηματογράφου (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) της Αγγελάκη Τζιβαέρω. (ΑΒΑΤΟ)
6. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών του Σαμαρά Χαράλαμπου.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 650 ΠΑΥΠ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

20150820 092346 F s

 

Σήμερα έγινε η αλλαγή διοίκησης στην 650 ΠΑΥΠ και τελετή προσκλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μίχογλου. Η 650 ΠΑΥΠ τίμησε τον Δήμο Τοπείρου στο πρόσωπο του Δημάρχου όπου και του επέδωσε τιμητική πλακέτα για την άριστη συνεργασία του Δήμου Τοπείρου με την μονάδα αλλά και το Δ ΣΣ. Με την σειρά του ο Δήμαρχος ευχήθηκε στον νέο διοικητή καλή δύναμη στην νέα του θέση και στον απερχόμενο καλή συνέχεια και σταδιοδρομία.

Από το Γραφείο Τύπου του

Δήμου Τοπείρου

 

 

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου