ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2015

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Δευτέρα στις 20 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την ομάδα 7 της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

2. Ανάθεση του μικρού έργου «Έργα διαχείρισης ομβρίων στον οικισμό Τοξοτών»

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΟΓΑ/ΛΑΕ 2015

Η χορήγηση δελτίων στους κληρωθέντες για τα προγράμματα παροχών του ΟΓΑ/ΛΑΕ, έτους 2015, ξεκινά την 14η -7-2015. Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΟΓΑ που υπέβαλαν Αίτηση Συμμετοχής στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας, μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης και από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ, www.oga.gr (επιλογή: Κληρωθέντες Δικαιούχοι), και να λάβουν τα Δελτία τους από τα ΚΕΠ όλης της χώρας και όχι απαραίτητα από το ΚΕΠ, στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση.
Τα ΚΕΠ χορηγούν δελτία για τα ακόλουθα προγράμματα:

α) Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, διάρκειας από 14-7-2015 έως 15-5-2016 : Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού.
β) Πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού, διάρκειας από 14-7-2015 έως 15-5-2016 μόνο για διαμονή, και δωρεάν λούσεις από 14-7-2015 έως 31-12-2015: Δελτία Ιαματικού Τουρισμού.
Για να παραλάβουν τα δελτία τους οι κληρωθέντες δικαιούχοι των παραπάνω προγραμμάτων (α,β), θα πρέπει να προβούν προηγουμένως στα ακόλουθα βήματα:
1) να κάνουν έγκαιρα κράτηση δωματίου στο κατάλυμα της επιλογής τους, το οποίο θα πρέπει να τους αποστέλλει απαραιτήτως ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ (voucher).
2) να εισέρχονται οι ίδιοι ή μέσω των ΚΕΠ, τουλάχιστον 3 μέρες πριν την άφιξή τους στο κατάλυμα, στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΓΑ στην διεύθυνση www.oga.gr και να καταχωρούν τα στοιχεία της κράτησης δωματίου (κατάλυμα και ημερομηνίες διαμονής), σύμφωνα με την επιβεβαίωση κράτησης (voucher).
3) έπειτα από 2 τουλάχιστον ημέρες από την καταχώρηση της κράτησης του δωματίου στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΓΑ, θα μπορούν να προσέρχονται στο ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία τους, προσκομίζοντας:
1) Αστυνομική ταυτότητα.
2) Αίτηση ή έγγραφο που αναγράφεται ο Α.Μ ΟΓΑ (π.χ βιβλιάριο υγείας).
3) Επιβεβαίωση κράτησης (voucher) από το κατάλυμα που έχει κάνει κράτηση.


γ) Εκδρομικό Πρόγραμμα, διάρκειας από 14-7-2015 έως 15-5-2016: Δελτία Μονοήμερης Εκδρομής, Δελτία Διήμερης Εκδρομής, Δελτία Τριήμερης Εκδρομής.
δ) Πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρων, διάρκειας από 14-7-2015 έως 31-5-2016:
Για να παραλάβουν τα δελτία τους οι κληρωθέντες δικαιούχοι των παραπάνω προγραμμάτων (γ,δ), θα πρέπει να προσέρχονται στα ΚΕΠ με:
1) Αστυνομική ταυτότητα.
2) Αίτηση ή έγγραφο που αναγράφεται ο Α.Μ ΟΓΑ (π.χ βιβλιάριο υγείας).


Για το πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Βιβλίων, οι κληρωθέντες δικαιούχοι δε θα λαμβάνουν Δελτία αγοράς βιβλίων από τα ΚΕΠ, αλλά θα απευθύνονται κατευθείαν στα συμβεβλημένα με τον ΟΓΑ βιβλιοπωλεία από 14/7/2015 έως 31/12/2015 .

Τα δελτία θα χορηγούνται μόνο στους δικαιούχους.
Ο/Η σύζυγος μπορεί να παραλάβει τα δελτία και των δύο.


Σε εξαιρετικές περιπτώσεις τρίτα πρόσωπα μπορούν να παραλάβουν δελτία, με την προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή.

 

Πανηγυρικές & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Ν. Ολβίου προς τιμήν του Προφήτη Ηλία

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ν.Ολβίου του Δήμου Τοπείρου, σας προσκαλεί στις Πανηγυρικές & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις που διοργανώνει προς τιμήν του «Προφήτη Ηλία» την Κυριακή 19 Ιουλίου 2015 μετά το πέρας του εσπερινού στις 9.00 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Ν.Ολβίου.


Απο το Γραφείο Τύπου

 

του Δήμου Τοπείρου

 

olbio

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2015

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Εύλαλο, τη Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων του κάτωθι θέματος:

1. Λήψη απόφασης για την χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών Λαϊκών Αγορών.
2. Λήψη απόφασης για την ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών Λαϊκών Αγορών.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ομάδα 7 Εργασίες επισκευής και αγοράς ελαστικών της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6968/08-07-2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Τοπείρου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ28/80 ΄΄Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ΄΄
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06
3. Τις διατάξεις του N.4281/2014
4. Την αριθμ. 12/13-02-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης.
5. Την αρίθμ 36/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αρχικά κρίθηκε ασύμφορη η προσφορά για την ομάδα 7 του διαγωνισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»
6. Την αριθμ. 56/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έκρινε την προσφορά για την ομάδα 7 του παραπάνω διαγωνισμού ασύμφορη και όρισε την επανάληψη του διαγωνισμού με τους όρους της υπ αριθμ. 12/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της 1596/20-02-2015 διακήρυξης..

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ομάδα 7. Εργασίες επισκευής και αγοράς ελαστικών της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με έκπτωση επί τις εκατό (%) όσον αφορά εργασίες και ανταλλακτικά, προϋπολογισμού 9.756,10 χωρίς ΦΠΑ.
Το συνεργείο θα βρίσκεται εντός των ορίων του Νομού Ξάνθης.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια εμπορίας ανταλλακτικών και οργανωμένο συνεργείο επισκευών με την σχετική άδεια λειτουργίας.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 14/07/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 έως 11:00 π.μ στα γραφεία του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Σε περίπτωση επανάληψης διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/07/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ. στο ίδο μέρος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη δημοπράτησης και να ζητήσουν διευκρινήσεις αποστέλλοντας email με σχετική αίτηση στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.topeiros.gr, ή από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο τηλ. 25410-68471 & 2541068472, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΕΥΛΑΛΟ 08/07/2015

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Για να κατεβάσετε την αναλυτική διακήρυξη σε PDF πατήστε : εδώ

Για να κατεβάσετε το ενδεικτικό έντυπο οικομικής προσφοράς πατήστε : εδώ

 

Γαστρονομική συνάντηση στην παραλία Ερασμίου

 

DSC 0176 f small

Ο Δήμος Τοπείρου σε συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο Ερασμίου, τον σύλλογο γυναικών Ερασμίου και τις γυναίκες του ΚΑΠΗ Ερασμίου, πραγματοποίησε γαστρονομική συνάντηση στην παραλία Ερασμίου την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015. Οι γυναίκες του χωριού παρασκεύασαν παραδοσιακά εδέσματα και γλυκά και τα παρουσίασαν στο κοινό.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μίχογλου, ή Αντιδήμαρχος Ειρήνη Θεοδωρακάκη , ο Δημοτικός Σύμβουλος Κιατίπης Νικόλαος και ο Πρόεδρος της Τοπικής κοινότητας Ερασμίου, Τερζής Αθανάσιος. Ο Δήμαρχος Τοπείρου στις δηλώσεις του τόνισε τη σημασία των απλών αλλά τόσο σημαντικών εκδηλώσεων που προωθούν την παράδοση, το μεράκι και την αγάπη των κατοίκων της περιοχής μας.Ο Δήμος Τοπείρου με τις πολλές κοινότητες και οικισμούς του, αποτελεί μωσαϊκό πολιτισμών με αποτέλεσμα να είναι φορέας πλούσιας πολιτιστικής παράδοσης και Ιστορικής κληρονομιάς. Αυτό καθιστά καθήκον της νέας Δημοτικής Αρχής να αναδείξει τα πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής. 

Ο Δήμαρχος, ευχαρίστησε την Αντιδήμαρχο Ειρήνη Θεοδωρακάκη και όλους τους συντελεστές για την προετοιμασία αυτής της εκδήλωσης και έδωσε ραντεβού σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον Δήμο, τους καλοκαιρινούς μήνες.

gynaikes erasmio 1 small

gynaikes erasmio 2 small

DSC 0194 f small

 

 

 

Πανήγυρις Δεκάρχου του Δήμου Τοπείρου

Ο Δήμος Τοπείρου και ο σύλλογος Γυναικών Δεκάρχου σας προσκαλούν στο παραδοσιακό γλέντι που θα γίνει την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015 στην Κεντρική πλατεία του Δεκάρχου στις 8 και 30 το βράδυ.

Στην εκδήλωση θα τραγουδήσουν η Σοφία Βώττα, ο Α. Κυρίτσης ο Σάκης Μπανιώτης και η ορχήστρα του. Κλαρίνο θα παίξει ο Σ. Τσίκος
Τιμή εισόδου ( με πλήρες μενού ) : 15 €
Τηλ. Κρατήσεων : 6988250713

Την επόμενη μέρα Τρίτη 7 Ιουλίου του 2015 ο σύλλογος ΡΟΜΑ Δεκάρχου η «Ελπίδα», σας προσκαλεί στο παραδοσιακό γλέντι που θα στηθεί στην πλατεία του Δεκάρχου στις 9 ή ώρα το βράδυ. Το γλέντι θα πλαισιώσει το χορευτικό τους συγκρότημα.

 

Απο το Γραφείου Τύπου του 

 

Δήμου Τοπείρου

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2015

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Παρασκευή στις 3 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων, προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων, κωδικών εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
2. Οικονομική ενίσχυση απόρων Δήμου.
3. Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Προμελέτη Αντικατάστασης Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Τοπείρου» προϋπολογισμού 9.840,00 με ΦΠΑ με ανάδοχο τον Ασημίδη Βασίλειο.
4. Καθορισμός ημερομηνίας διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και για την ομάδα 7. «Εργασίες επισκευής και αγοράς ελαστικών» προϋπολογισμού 9.756,10 χωρίς ΦΠΑ. Με την απόφαση 56 /2015 του Δημοτικού Συμβουλίου κρίθηκε η προσφορά της εταιρίας «Πουτακίδης Ηλίας και ΣΙΑ ΟΕ» ασύμφορη και εγκρίθηκε η διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού για την ομάδα 7 της παραπάνω υπηρεσίας. Καλείται η οικονομική επιτροπή να ορίσει την ημερομηνία της διενέργειας του άνω διαγωνισμού.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

Πρόσκληση 12ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2015

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Προμελέτη Αντικατάστασης Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Τοπείρου». (Εισηγήτρια: Χατζηγιαννάκου Μαρία)
2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2015 Δήμου Τοπείρου. (Εισηγήτρια: Χατζηγιαννάκου Μαρία)
3. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 Δήμου Τοπείρου. (Εισηγήτρια: Πάλλα Έλλη)
4. Διαγραφή τιμολογίων βάσει του άρθρου 90 του Ν. 2362/95. (Εισηγήτρια: Πάλλα Έλλη)
5. Οικονομική Ενίσχυση απόρων Δήμου. (Εισηγήτρια: Καλπάκη Θεοδούλη)
6. Έγκριση Γ΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «Κ.Π.Φ.Α.» οικονομικού έτους 2015. (Εισηγήτρια: Λερίδου Σοφία)
7. Καθορισμός ειδικότητας και αριθμού μαθητών των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν στο Δήμο για πρακτική άσκηση κατά το σχολικό έτος 2015-2016. (Εισηγητής: Κιοσσές Ιωάννης)
8. Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Τοπείρου λόγω άγονου διαγωνισμού. (Εισηγητής: Σιαμίδης Ιωάννης)
9. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 31/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΣΔΑΝΞ και Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
10. Ορισμός πρακτικογράφου της Δημοτικής Κοινότητας Ευλάλου και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
11. Ορισμός πρακτικογράφου Εκτελεστικής Επιτροπής. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
12. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ.)
13. Έγκριση χορήγησης άδειας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κεντρική πλατεία Τοξοτών. (Εισηγητής: Γρηγοριάδης Γεώργιος)

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2015

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Εύλαλο, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 και ώρα 19:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων του κάτωθι θέματος:

Συναίνεση επιτροπής ποιότητας ζωής για παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων (πλατεών- πεζοδρομίων- και λοιπών κοινοχρήστων χώρων) των αιτούντων: α) Κόπανου Γεωργία στον οικισμό Τοξοτών και β) Shoti Etmond στον οικισμό Τοξοτών.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου