ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2015

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Δευτέρα στις 27 Απριλίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού «Συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Τοπείρου έτους 2015».
2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Τοπείρου έτους 2015».
3. Απευθείας ανάθεση του έργου «Καθαρισμός καναλιών και κοινόχρηστων χώρων στα Τ.Δ. Τοξοτών και Γαλάνης».
4. Απευθείας ανάθεση του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου στον οικισμό Λιβερών».
5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας των δημοτικών εκτάσεων των αγροκτημάτων Κύρνου, Κεντητής, Ορφανού, Δεκάρχου, Π. Ολβίου και Μικροχωρίου της Δ.Κ. Ευλάλου.
6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας σταβλικής εγκατάστασης στο αγρόκτημα Κρεμαστής.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ρυθμίσεις άμεσων μέτρων του Ν.4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης

Ο Δήμος Τοπείρου ενημερώνει τους δημότες ότι τέθηκαν σε ισχύ οι ρυθμίσεις άμεσων μέτρων του Ν.4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και τους καλεί να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση στα ΚΕΠ, προκειμένου να διεκδικήσουν τις εξής παροχές:

Α. Δωρεάν επανασύνδεση κομμένων ηλεκτρικών παροχών κύριας κατοικίας και παροχή δωρεάν ποσότητας ρεύματος 300 kwh ανά μήνα (1.200 kwh ανά τετραμηνία)

Β. Επίδομα ενοικίου για νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις παλιών, 70 €/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30 € ανά μήνα για κάθε επιπλέον άτομο της οικογένειας  μέχρι του ποσού των 220 € μηνιαίως (βλ. πίνακα άρθρου 4 παρ. 2 εδ. β της Κ.Υ.Α.)

Γ. Επιδότηση σίτισης: δίδεται υπό μορφή ηλεκτρονικής κάρτας για την προμήθεια τροφίμων από καταστήματα, συνολικής αξίας 70 €/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30 € ανά μήνα για κάθε επιπλέον άτομο της οικογένειας μέχρι του ποσού των 220 € μηνιαίως (βλ. πίνακα άρθρου 4 παρ. 3 της Κ.Υ.Α.).

Όσοι πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

Οικογενειακή κατάσταση    Ετήσιο εισόδημα

Μεμονωμένο άτομο 2.400 €
Οικογένεια (ζευγάρι) χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος 3.600 €
Οικογένεια (ζευγάρι) με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη    4.200 €
Οικογένεια (ζευγάρι) με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη    4.800 €
Οικογένεια (ζευγάρι) με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη    5.400 €
Οικογένεια (ζευγάρι) με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 εξαρτώμενα μέλη    6.000 €

Έτος εισοδήματος 2014 (εισοδήματα αποκτηθέντα μέσα στο 2013)
Το δηλωμένο εισόδημα θα είναι το συνολικό εισόδημα του ατόμου ή της οικογένειας, αφού αφαιρεθούν οι φόροι και η εισφορά αλληλεγγύης.

Να προσκομίσουν στα ΚΕΠ τα εξής δικαιολογητικά:
1) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 2014
2) ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ
3) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ
4) ΑΜΚΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Να δηλώσουν με ευθύνη τους προφορικά:
1) ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (προκύπτει από το εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ 2014)
2) ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Συγχρόνως δεν θα πρέπει να έχουν:
Ακίνητη περιουσία αξίας 90.000 € αν είναι μεμονωμένο άτομο, όριο που αυξάνεται κατά 10.000 € για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο μέλος ή 15.000 € για κάθε ενήλικο μέλος, μέχρι τις 200.000 €.
Καταθέσεις, αθροιστικά όλων των μελών της οικογένειας, (τις δηλώνουν μόνοι τους στην αίτηση) διπλάσιες από το εισοδηματικό όριο της κατηγορίας τους.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 20 Μαΐου 2015


ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

 

Πολιτικός Γάμος στον Δήμο Τοπείρου

2 νέοι άνθρωποι ενώθηκαν με τα δεσμά του Γάμου στον Δήμο Τοπείρου την Τετάρτη 22 του Απρίλη του 2015. Ο Πολιτικός Γάμος τελέσθηκε απο την Αντιδήμαρχο Δήμου Τοπείρου κ. θεοδορακάκη Ειρήνη η οποία μετά το τέλος της τελετής ευχήθηκε θερμά και εκ μέρους του Δημάρχου βίον ανθόσπαρτον με αγάπη και υγεία.

 

CIMG7714 fs

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ

Σας καλούμε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό του Δήμου Τοπείρου που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στον οικισμό Εύλαλο την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015 και ώρα 12.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

Επίλυση θεμάτων πολιτών

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

 

Πρόσκληση για την διοργάνωση Εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας (workshops)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της δράσης  6 «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (WORKSHOP), κατηγορία δράσεων 320 Δικτύωση, της πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας. Κοινωνική Οικονομία - Εργασιακή Σταθερότητα (Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.)» και με κωδικό ΟΠΣ 376943 που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και εθνικούς πόρους και υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013.
Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (5.750,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση σε μορφή PDF : πατήστε εδώ

Πρόσκληση Λειτουργίας Γραφείου Πληροφόρησης (Infodesk)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της δράσης 22 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(INFO DESK), ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», της πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας. Κοινωνική Οικονομία - Εργασιακή Σταθερότητα (Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.)» και με κωδικό ΟΠΣ 376943 που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και εθνικούς πόρους και υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (3.450,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

 

Για να κατεβασετε την προσκληση σε μορφή PDF : πατήστε εδώ

 

Σεμινάριο εκπαίδευση για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων

Ο  Δήμος Τοπείρου στις 27 Μαρτίου 2015 στα πλαίσια ενημέρωσης των εργαζομένων διοργάνωσε σεμινάριο - εκπαίδευση για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
Ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου τόνισε την σημασία της ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας και ανακοίνωσε την χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας στους εργαζόμενους του Δήμου τις επόμενες ημέρες .
Στην συνέχεια εκ μέρους της Δ/σης Υγείας Π. Ε. Ξάνθης η κ. Δέσποινα Χατζηπαναγιώτου εξήγησε τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ανέφερε μερικές πρακτικές για την εφαρμογή της υγιεινής στους χώρους των εργασίας.
Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ν. Ξάνθης, ο Υποδιοικητής Π.Υ. ΒΙΠΕ Ξάνθης Πυραγός κος Γεώργιος Τσαούσης στην εισήγηση του σε θέματα Πυρασφάλειας εξήγησε την ορθή πρακτική και τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σε πρακτικό επίπεδο όλοι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν παρουσία του Υποδιοικητή στην κατάσβεση πυρκαγιάς με χρήση πυροσβεστήρων.
Την ενημέρωση έκλεισε με την εισήγηση του ο Τεχνικός Ασφαλείας του Δήμου Τοπείρου τονίζοντας την σημασία της πρόληψης στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και εξήγησε την τεραστία σημασία χρήσης των Μεσών Ατομικής Προστασίας.
Στην συνέχεια εκλέχτηκε από τους εργαζόμενους η Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.
Η ενημέρωση- εκπαίδευση με την συμμετοχή όλων των εργαζομένων στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

CIMG7664 fs CIMG7668 fs

CIMG7679 fs

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία ακόμα δύο δημοπρασίες δημοτικών χωραφιών στην Κεντητή και στον Κύρνο του Δήμου Τοπείρου

Παρουσία του Δημάρχου κου. Θωμά Μίχογλου, ο οποίος μίλησε στους δημότες, διενεργήθηκαν οι δημοπρασίες των υπολοίπων δημοτικών χωραφιών στην Κεντητή και στον Κύρνο. Η Επιτροπή Διενέργειας των δημοπρασιών απαρτιζόταν από την Αντιδήμαρχο κα. Θεοδωρακάκη Ειρήνη, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παπαδόπουλο Μπούλη, καθώς και τον Δημοτικό υπάλληλο κ. Στέρη Χρήστο. Στις δημοπρασίες παρέστη και ο Αντιδήμαρχος κ. Χουσεΐν Ογλού Σουνάη.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

CIMG7649 CIMG7654

CIMG7656 CIMG7660

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2015

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Παρασκευή στις 3 Απριλίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης περί καταβολής δικαστικών εξόδων  - εξόδων εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων σε δικαιούχους.
2. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων, προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων, κωδικών εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
3. Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού  του έργου «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Αβάτου – Δάφνης».


Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 


ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

 

 

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου