ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΧΥΤΑ

Με αφορμή αναληθή και παραπλανητικά δημοσιεύματα στον τοπικό έντυπο και  ηλεκτρονικό τύπο και αντίστοιχη ειδησεογραφία σε τηλεοπτικές εκπομπές τοπικού καναλιού, που στόχο έχουν να παραπληροφορήσουν την κοινή γνώμη ως προς το θέμα της παραχώρησης της χρήσης του ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) από το Δήμο Τοπείρου προς τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ) προκειμένου να εκτελεσθεί το εγκεκριμένο έργο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» και προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
       
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου με την υπ΄αριθμ. 38/26-03-2014 απόφασή του και κατόπιν αιτήσεως του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης, αποφάσισε για την υλοποίηση του παραπάνω έργου: 1.  Την παραχώρηση της χρήσης του ΧΥΤΑ για το έτος 2014 με αναδρομική ισχύ από 1-1-2014. 2. Την παραχώρηση της χρήσης του ΧΥΤΑ για επτά έτη (έως την 31-12-2021)  με τη δέσμευση ότι δύναται να παραχωρηθεί εκ νέου ο χώρος προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα μεταφροντίδας του ΧΥΤΑ για όσο διάστημα απαιτείται, εφόσον δοθεί ανταπόδοση για την χρήση του χώρου, η οποία προτείνεται να ανέρχεται στο ύψος των τελών καθαριότητας (248.752,70 ευρώ). Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης με την υπ΄αριθμ. 16/08-04-2014 απόφασή του αποδέχθηκε την παραχώρηση της χρήσης του ΧΥΤΑ για το έτος 2014, αλλά δεν αποδέχθηκε τον όρο της ανταπόδοσης των τελών ποσού 248.752,70 ευρώ για την παραχώρηση της χρήσης για επτά έτη (έως την 31-12-2021). Στη συνέχεια και με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1089/30-10-2014 έγγραφό του, μας απέστειλε την υπ΄αριθμ. 26/20-10-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, με την οποία αποφασίσθηκε να ζητηθεί εκ νέου από το Δήμο Τοπείρου η παραχώρηση της χρήσης του ΧΥΤΑ για επτά χρόνια και να αποδοθούν στο Δήμο τα νόμιμα αντισταθμιστικά οφέλη.
Κατόπιν τούτων το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄αριθμ. 161/27-11-2014 απόφασή του παραχώρησε τη χρήση του ΧΥΤΑ στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης για επτά έτη με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν, που σκοπό έχουν να διασφαλίσουν την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής, που επιβαρύνονται ανυπολόγιστα από τη λειτουργία του εν λόγω ΧΥΤΑ στην περιοχή τους και να προστατέψουν και αποκαταστήσουν το περιβάλλον, κατά το δυνατόν,  από την  υποβάθμιση που υπέστη και θα υποστεί στο άμεσο μέλλον. Η επιβολή και ο αυστηρός έλεγχος της υλοποίησης των τεθέντων όρων από το Δήμο Τοπείρου είναι στοιχειώδης υποχρέωσή μας προς τους δημότες μας για την προστασία των ανεκτίμητων αγαθών της υγείας τους και του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται.  
 
Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Τοπείρου εφόσον διασφαλιστεί εγγράφως ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθεσε το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄αριθμ.161/27-11-2014 απόφασή του, παραχωρεί τη χρήση του ΧΥΤΑ όπως προβλέπεται από τους όρους υλοποίησης του έργου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε στη έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Εύλαλο, την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ.. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για το παρακάτω θέμα:

1.Διάθεση πίστωσης ΠΥ 2014,για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων του Δήμου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Λουκμακιά Αθανάσιο.

 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 27/11/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με το παρακάτω μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Παραχώρηση της χρήσης του χώρου ΧΥΤΑ του Δήμου Τοπείρου στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης για επέκταση και αναβάθμιση. Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης.

Η συνεδρίαση κρίνεται ως έκτακτη λόγω πιεστικών καταληκτικών ημερομηνιών.

 

 


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24.11.2014

Σας καλούμε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Εύλαλο, την Δευτέρα  24 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12:00μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση και διάθεση προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2014
2. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 2014.
3. Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα του δημ.ταμία.                   
4. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γ΄ τριμήνου    του 2014 (εννιαμήνου 2014).
5. Καθορισμός τιμήματος Λαϊκής Αγοράς έτους 2014
6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικών εκτάσεων των αγροκτημάτων Βανιάνου, Κοσσού, Πρασινάδας, Δεκάρχου, Κύρνου, Ορφανού, Μικροχωρίου, Κεντητής, Ευλάλου και Κρεμαστής.
7. Καθορισμός τελών άρδευσης .

 

Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 21-11-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1.Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2014.
2.Απόφαση για την υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας με την εταιρεία ΄΄ ΑΦΟΙ ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ΄΄ για την εναλλακτική διαχείριση οχημάτων στο τέλος ζωής τους[ΟΤΚΖ].
3.Απόφαση για την υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας με την εταιρεία ΄΄ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ΄΄ για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων Φωτιστικών-Ηλεκτρικών ειδών, Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού και Υλικού Λαμπτήρων,LED,Μικροσυσκευών και Συναφών  Ειδών.
4.9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
5.Απόδοση Γ΄ κατανομής 2014 για κάλυψη λειτουργικών  αναγκών σχολείων και δαπάνης σχολικών τροχονόμων Β΄ εξαμήνου 2014 προς τα  Ν. Π. Α΄ Βάθμιας , Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης και σχολικές εφορίες  Δήμου Τοπείρου.
6.Λήψη απόφασης για την έγκριση εξόδων κίνησης του Δημάρχου.
7.Ορισμός Πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου.
8.Παραχώρηση της χρήσης του χώρου ΧΥΤΑ του Δήμου Τοπείρου στο ΣΔΑΝΞ για επέκταση και αναβάθμιση.

 

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πολυχρονιάδου Ελένη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στον οικισμό Εύλαλο την Δευτέρα  17  Νοεμβρίου  2014 και ώρα 12:00π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:


1) Επίλυση θεμάτων πολιτών

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 10/11/2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με το παρακάτω μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού – Στοχοθεσία Δήμου Τοπείρου Οικονομικού Έτους 2015 (Ο.Π.Δ).


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23ης ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 10/11/2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Ψήφιση του τεχνικού  προγράμματος  του Δήμου Τοπείρου, Οικονομικού Έτους 2015.
 
2. Αναπροσαρμογή η μη των τελών ύδρευσης, Οικονομικού Έτους 2015.  

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Εύλαλο, την Δευτέρα   10 Νοεμβρίου   2014 και ώρα 13:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:


1. Εκλογή Αντιπροέδρου.                                                                                                                                   
2. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  (Καφέ - Πιτσαρία).   

 

Ο     ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α'/14-4-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 24 του ν. 4304/2014, ΦΕΚ 234/τ.Α'), παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών για oποιαδήποτε αιτία (εξαιρουμένων των προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών και οφειλών που υπάγονται σε καθεστώς ειδικότερων, ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις) και προστίμων προς τους Δήμους, ως ακολούθως:

1. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31-12-2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν.3801/2009.
2. Όσες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1-1-2010 έως και 30-10-2014 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ, με πλήρη απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα.
β) Σε δόσεις με μερική απαλλαγή προσαυξήσεων και προστίμων ανάλογα με το πόσο της οφειλής (μέχρι 100 δόσεις).
Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ

Για την υπαγωγή στην ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται για την κατάθεση αίτησης στον Δήμο Τοπείρου, Γραφείο Εσόδων (Κτίριο όπισθεν του Ιατρείου Ευλάλου), έως και 28 Νοεμβρίου 2014, τις εργάσιμες ημέρες και από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Σημειώνεται ότι ειδικά για την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της αναφερόμενης ρύθμισης (ήτοι η 28η-11-2014) θα εξεταστούν οι αιτήσεις που κατατέθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν έως και την ημερομηνία αυτή.

Καλούνται οι οφειλέτες να φροντίσουν για την υπαγωγή τους στην παραπάνω ευνοϊκή ρύθμιση η οποία τους απαλλάσσει από σημαντικό μέρος των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και προστίμων, σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος είναι υποχρεωμένος και θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προχωρήσει σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.
            
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στα τηλέφωνα του Δήμου: 2541041677 ,  2541352601 , 2541352621 και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.topeiros.gr


Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου