3o Δελτίο Γεωργικών Προειδοποίησεων Βαμβάκι - ΔΑΟΚ Ξάνθης

3ο ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, με βάση τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται σε βαμβακοφυτείες της Περιφερειακής Ενότητας από γεωπόνους της Υπηρεσίας μας, και των τακτικών λήψεων στοιχείων - δειγματοληψιών , προνυμφών επί των φυτικών οργάνων καθώς και την καταγραφή των συλλήψεων , ενήλικων πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στις παγίδες , που τοποθετήθηκαν σε αντιπροσωπευτικές θέσεις για την βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής μας Ενότητας , απευθύνει στους βαμβακοπαραγωγούς, το παρακάτω 3ο τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας :

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (10)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28/08/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με το παρακάτω μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2011

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΥΡΟΣΤΙΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ

Δήλωση Δημάρχου Τοπείρου σχετικά με ακραίες συμπεριφορές σε οικισμούς του Δήμου

Τις τελευταίες ημέρες που ο συνδημότες μας της μειονότητας συμμετέχουν στο ραμαζάνι τους, συνέβησαν σε οικισμούς του δήμου μας προκλητικές ενέργειες από ομάδα “μηχανοκίνητων” ακραίων στοιχείων, την ώρα της προσευχής των κατοίκων των οικισμών και έξω από τα τζαμιά.

Για εμάς, που τόσα χρόνια στην περιοχή μας έχουμε με κόπο κατακτήσει την ισονομία και την ισοπολιτεία όλων των δημοτών μας, ανεξαρτήτως θρησκείας και καταγωγής, είναι αδιανόητο να αφήσουμε το γεγονός να περάσει ασχολίαστο.

(Έληξε) Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου "Παρεμβάσεις βελτίωσης στον οικισμό Λιβερά - Ίμερα"

Ο Δήμος Τοπείρου διακηρύττει ότι την του μηνός  Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Τοπείρου, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΙΒΕΡΑ - ΙΜΕΡΑ». 

(Έληξε) Τακτικός Δημόσιος Διαγωνισμός για τη Μεταφορά Μαθητών για το έτος 2012-2013

Ο  Δήμαρχος του Δήμου Τοπείρου προκηρύσσει τακτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου για το έτος 2012-2013  προϋπολογισθείσης δαπάνης 275.325,74€ με ΦΠΑ 13%, με δικαίωμα προαίρεσης 20% επί του αρχικού προυπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ ποσού 48.730,22 και συνολικού ποσού 330.390,89  και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ελληνική φιλοξενία, στο πλαίσιο του προγράμματος Comenius, στο Γυμνάσιο Ν. Ολβίου

Γυμνάσιο Ν. ΟλβίουΟλοκληρώθηκε το πρόγραμμα Comenius στο γυμνάσιο Ν. Ολβίου, το οποίο υλοποιήθηκε μέσα στη διετία 2010-2012 με εξαιρετική επιτυχία! Τίτλος του προγράμματος «Let Us Look  At The Sky=L.U.L.A.T.S» (Ας κοιτάξουμε τον ουρανό) και θέμα σχετικό με την αστρονομία και όχι μόνο, αφού το θέμα προσεγγίστηκε με διαθεματικό τρόπο. Η τελευταία συνάντηση του προγράμματος, στο οποίο συμμετείχαν, εκτός από την Ελλάδα, η Γερμανία, η Ισπανία, η Τσεχία και η Λιθουανία, πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα 25- 28 Ιουνίου 2012.

Περισσότερα, στο blog του Γυμνασίου Νέου Ολβίου!

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (09)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 20/07/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με το παρακάτω μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της υποβολής αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΠΦΑ για τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2012.

Η συνεδρίαση κρίνεται ως έκτακτη λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΥΡΟΣΤΙΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (08)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 05/07/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (07)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 25/06/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Το Γυμνάσιο Ν. Ολβίου στο πρόγραμμα Comenius

gymnasio olviou_COMENIUSΤο Γυμνάσιο Ν. Ολβίου συμμετέχει στο πρόγραμμα Comenius με θέμα: Let Us Look At The Sky (L.U.L.A.T.S.)

Η θεματολογία του προγράμματος έχει ως βασικό άξονα την Αστρονομία, με προεκτάσεις στην Ιστορία, την Τεχνολογία, τη Χημεία, τη Φυσική, τα Μαθηματικά κ.α.. Για τους σκοπούς του προγράμματος το Γυμνάσιο Ολβίου (όπως και τα υπόλοιπα) προμηθεύτηκε ένα σύγχρονο τηλεσκόπιο με το οποίο θα πραγματοποιηθούν παρατηρήσεις.

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου