Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων της Δημοτικής κοινότητας Ευλάλου - Αγρόκτημα Δεκάρχου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΛΑΛΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ: ΔΕΚΑΡΧΟΥ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

'Έχοντας υπόψη:

α) Το Π.Δ. 270/81,(ΦΕΚ Α΄77/30-3-81)

Β) Το Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06)

γ) Την αριθμ. 118/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

δ) Την αριθμ 66/2014 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

 

Δημοπρασία πλειοδοτική,φανερή και προφορική για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων δημοτικών αγρών που περιγράφονται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία( 10) ημερών από την δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης.

Κατεβάστε την διακήρυξη απο το "Διαύγεια" :πατώντας εδώ

 

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων της Δημοτικής κοινότητας Ευλάλου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ   ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΛΑΛΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΝΟΥ, ΟΡΦΑΝΟΥ, ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ , ΚΕΝΤΗΤΗΣ  ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΛΑΛΟΥ .
                                                 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΟΠΕΙΡΟΥ


 Έχοντας υπόψη:
α) Το Π.Δ. 270/81,(ΦΕΚ Α΄77/30-3-81)
Β) Το Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06)
γ) Την αριθμ. 118/2014   Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
δ) Την αριθμ.  66/2014   Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίσθηκαν οι οροι της δημοπρασίας.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε


Δημοπρασία πλειοδοτική,φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών που περιγράφονται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον  σε προθεσμία( 10) ημερών από την δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης.

Κατεβάστε την διακήρυξη απο το "Διαύγεια" :πατώντας εδώ

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων της Τοπικής κοινότητας Εξοχής

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΧΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ: ΒΑΝΙΑΝΟΥ,, ΚΟΣΣΟΥ , ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

α) Το Π.Δ. 270/81,(ΦΕΚ Α΄77/30-3-81)

Β) Το Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06)

γ) Την αριθμ. 118/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

δ)Την αριθμ 66/2014 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

 

Δημοπρασία πλειοδοτική,φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών που περιγράφονται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία( 10) ημερών από την δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης.

 

Κατεβάστε την διακήρυξη απο το "Διαύγεια" : Πατώντας εδώ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ1 περ. Α΄ του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-11- 2012)

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012)

4. Τον ΟΕΥ του Δήμου Τοπείρου (ΦΕΚ Β΄ 692/09.03.2012).

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πρόσληψη ΔΥΟ [2] Ειδικών Συμβούλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε θέματα: διοικητικής υποστήριξης, επεξεργασίας προτάσεων και εισηγήσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, παρακολούθησης, διαχείρισης και εφαρμογής κοινοτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δρομολόγησης πρωτοβουλιών για τη δικτύωση, προβολή δραστηριοτήτων της ιστορικής φυσιογνωμίας και κληρονομιάς του τόπου, που αφορούν τον πολιτισμό και την εκπαίδευση μέσω καινοτόμων υπηρεσιών, εξεύρεσης τρόπων και χορηγιών για την προσέλκυση επισκεπτών, προβολή πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων του δήμου. καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους σχετικά με την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικών συμβούλων.

Κατεβάστε την πρόσκληση από το "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" πατώντας εδώ!

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 07/10/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. <<Προμήθεια εξοπλισμού πυρασφάλειας στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τοπείρου>>

2. <<7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2014>>,(εισηγήτρια Έλλη Πάλλα ).   

3. <<Ανάκληση της υπ.αριθμό 96/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Τοπείρου λόγο ποσόστωσης, που αφορά στο Δ.Σ   του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ >> Δήμου Τοπείρου.

4.  <<Ανάκληση της υπ.αριθμό 115/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Τοπείρου λόγο ποσόστωσης  που αφορά στον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Τοπείρου στο Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων>>     

Η συνεδρίαση κρίνεται ως έκτακτη λόγω πιεστικών καταληκτικών ημερομηνιών .

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Πολιτικός Γάμος στο Δήμο Τοπείρου

DSC 0071 X2

 

 

Με Δήμαρχο τον νεοεκλεγέντα Θωμά Μίχογλου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο Δημαρχείο 2 νέα παιδιά τα οποία ξεκινάνε την καινούργια τους ζωή ενωμένοι και ευτυχισμένοι. Το «παρών» έδωσαν συγγενείς και φίλοι του νιόπαντρου ζευγαριού οι οποίοι παρακολούθησαν την σεμνή τελετή και ευχήθηκαν στα παιδιά τους. Τις θερμότερες ευχές έδωσε και ο Δήμαρχος στα 2 νέα παιδιά και τους τόνισε ότι η πόρτα του γραφείου του θα είναι πάντα ανοιχτή γι αυτούς.

 

Δείτε φωτογραφίες από τον πολιτικό γάμο:πατήστε εδώ

«Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ»

Στο Εύλαλο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19-09-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου, ύστερα από την 10715/15-09-2014, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο, τον Δήμαρχο και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ.Κ.Κ..

Υπάρχει νόμιμη απαρτία εφόσον σε σύνολο -27.- μελών ήταν παρόντα τα - 26 -, ήτοι:

«Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ»

Στο Εύλαλο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19-09-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου, ύστερα από την 10715/15-09-2014, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο, τον Δήμαρχο και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ.Κ.Κ..

Υπάρχει νόμιμη απαρτία εφόσον σε σύνολο -27.- μελών ήταν παρόντα τα - 26 -, ήτοι:

«Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (Κ.Π.Φ.Α.)» ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ»

Στο Εύλαλο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19-09-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου, ύστερα από την 10715/15-09-2014, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο, τον Δήμαρχο και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ.Κ.Κ..

Υπάρχει νόμιμη απαρτία εφόσον σε σύνολο -27.- μελών ήταν παρόντα τα - 26 -, ήτοι:

«Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Π.Π.Α.Π.)» ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ»

Στο Εύλαλο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19-09-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου, ύστερα από την 10715/15-09-2014, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο, τον Δήμαρχο και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ.Κ.Κ..

Υπάρχει νόμιμη απαρτία εφόσον σε σύνολο -27.- μελών ήταν παρόντα τα - 26 -, ήτοι:

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου