ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017

Την πίτα έκοψε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Ελένη Πολυχρονιάδου, τα κομμάτια της πίτας μοιράστηκαν στους παρευρισκόμενους στη συνεδρίαση. Τυχερός ήταν ο γραμματέας του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Ρόιδος.

Τόσο η Πρόεδρος όσο και ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου ευχήθηκαν Υγεία για την Νέα Χρονιά, καλή δύναμη σε όλους και καλύτερες ημέρες για τον Δήμο.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2017

    Την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2017 στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τοπείρου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση  κοπής  της πρωτοχρονιάτικης πίτας  για τους υπαλλήλους  του Δήμου Τοπείρου.

         Παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα. Ε. Πολυχρονιάδου, οι Αντιδήμαρχοι κ. Χ. Κουτσομιχάλης, κ. Ν. Κιατίπης και κ. Σ. Χουσεϊν Ογλού, Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Τοπείρου και όλοι οι υπάλληλοι.

        Χαιρετισμό προς όλους τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Υπαλλήλους,  απεύθυνε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα. Ε. Πολυχρονιάδου εκφράζοντας τις εγκάρδιες ευχές της.

         Με τη σειρά του, ο Δήμαρχος Τοπείρου έκοψε την πίτα και ευχήθηκε σε όλους το 2017  να είναι ένα έτος με υγεία , προκοπή, αισιοδοξία και αποδοτικότητα. Επίσης ευχαρίστησε τους υπαλλήλους του Δήμου για τη συνεργασία, η οποία είναι σημαντική προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πολίτες στην καθημερινότητα ικανοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις τους.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

1

2 

3

4

5

6

7

8

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017

1ης  Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017

          Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 30η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Τοπείρου». (Εισήγηση: Καλπάκη Θεοδούλη)

2ο ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ορισμένου Χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου για την Πράξη «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Τοπείρου». (Εισήγηση: Καλπάκη Θεοδούλη)

3ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

5ο ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών οικονομικού έτους 2017 Δήμου Τοπείρου (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016). (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

6ο ΘΕΜΑ: Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής οικονομικού έτους 2016 (Χ.Ε.Π.) που θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία Επιτρόπου Ν. Ξάνθης και δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31/12/2016. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

7ο ΘΕΜΑ: Απόδοση Α΄ κατανομής έτους 2017 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων στα Νομικά Πρόσωπα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  και Σχολικές Εφορίες Δήμου Τοπείρου και Σχολικών Τροχονόμων Β’ Εξαμήνου 2016. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

8ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη).

9ο ΘΕΜΑ: Εγγραφή του Δήμου Τοπείρου ως συνδρομητή στις εφημερίδες του Ν. Ξάνθης. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

10ο ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης λόγω λανθασμένων καταμετρήσεων- καταγραφών από την Υπηρεσία του Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Κιοσσές Ιωάννης)

11ο ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας. (Εισήγηση: Κιοσσές Ιωάννης)

12ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Π.» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Γκασδάρη Αντωνία)

13ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.Φ.Α.» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Γιοβανόπουλος Άγγελος)

14ο ΘΕΜΑ: Έγκριση ετήσιου τουριστικού προγράμματος Δήμου Τοπείρου για το έτος 2017. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

15ο ΘΕΜΑ: Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2017 με σύμβαση ορισμένου χρόνου. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

16ο ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και του Δήμου Αβδήρων για την εκπόνηση μελετών του Δήμου Τοπείρου.  (Εισήγηση: Δήμαρχος)

17ο ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής για τον προσδιορισμό της εν ζωή αξίας ζώων. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

3ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Δευτέρα στις 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

  • Ανατροπές και αντιλογισμοί προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης  πιστώσεων  δαπανών  οικ. έτους 2016.
  • Ανάληψη υποχρέωσης  και έγκριση διάθεσης  πίστωσης δαπανών , οικονομικού  έτους 2017.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

1ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

    1.Εκμίσθωση  Δημοτικής έκτασης με δημοπρασία για ενσταβλισμό ζώων  στην Κεντητή.

    2.Εκμίσθωση  Δημοτικής Έκτασης με δημοπρασία στα αγροκτήματα Κρεμαστής και    Ευλάλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ Π.Σ. ΝΕΟΥ ΟΛΒΙΟΥ

Σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Ολβίου που  πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 17:00, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Νέου Ολβίου παρουσία Δημοτικών Συμβούλων, πλήθος Δημοτών, αλλά και με τη συμμετοχή του συνθέτη - τραγουδιστή Βασιλειάδη Ευστάθιου, ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα του Συλλόγου για το έτος 2017.

Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο Πανοσιολογιότατος Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης, Αρχιμανδρίτης, π. Σωφρόνιος, ο οποίος μετέφερε τις ευχές του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ξάνθης, κ.κ. Παντελεήμων.

Ο κ. Θωμάς Μίχογλου στον εγκάρδιο χαιρετισμό και τις ευχές του για Υγεία, Εργασία, Αλληλεγγύη, Αισιοδοξία το 2017, τόνισε πως ο Δήμος γίνεται ισχυρός όσο ποτέ. «Με την προσπάθεια ενίσχυσης όλων των υπηρεσιών αριθμητικά και ποιοτικά θα πάμε καλύτερα. Ως μια γροθιά εργαζόμενοι του Δήμου, Δημοτική Ομάδα, Πρόεδροι και Σύμβουλοι των Τοπικών Κοινοτήτων και ενεργοί πολίτες εργάζονται, δρουν και ενεργούν ώστε να κάνουν έργα αντάξια του τόπου μας, του Δήμου της Συμμετοχής, της Αισιοδοξίας, της Ελπίδας και της Καινοτομίας.»

Ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε επίσης ότι το έργο του Δήμου σε καμία περίπτωση δε θα ανατραπεί λόγο της γραφειοκρατίας ή της δύσκολης περιόδου για την Χώρα μας.

Στην εκδήλωση παρόντες ήταν ο Αντιδήμαρχος κ. Χ. Κουτσομιχάλης, ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Π.Π.Α.Π. και Δημοτικός Σύμβουλος Χ. Σπυριδόπουλος, ο Πρόεδρος της Α/βθιας Σχολικής Επιτροπής και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Παπαδόπουλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Α. Λουκμακιάς, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ολβίου κ. Ε. Βαχαρέλης καθώς και πλήθος κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε ο συνδημότης κ. Ευστάθιος Βασιλειάδης με καταγωγή από το Ν. Όλβιο, ο οποίος παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τον Δήμαρχο Τοπείρου. Ο Ευστάθιος Βασιλειάδης είναι συνθέτης, τραγουδιστής και συμμετέχει σε διάφορα σχήματα έντεχνου και παραδοσιακού τραγουδιού. Η μοναχική απόλυτα επιτυχημένη επαγγελματική του πορεία, έχει επιβραβευτεί από τον προσωπικό του δίσκο που έχει κυκλοφορήσει με πολύ καλές κριτικές.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

           

 

«Διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών»

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 15

ΘΕΜΑ: «Διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών»

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).

2. Τις έκτακτες καιρικές συνθήκες (χιονοπτώσεις, παγετός και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην περιοχή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

            Τη διακοπή μαθημάτων την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017 και την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 στο σύνολο των παιδικών σταθμών και των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τοπείρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Τοπείρου

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενο από τους Βουλευτές του Ν. Ξάνθης κ. Γρηγόρη Στογιαννίδη και κ. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ επισκέφθηκαν την Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2017 τον Δήμαρχο Τοπείρου κ. Θωμά Μίχογλου, στο γραφείο του στο Δημαρχείο. Στη συνάντηση παρόντες επίσης ήταν οι Αντιδήμαρχοι  κ. Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης και κ. Χουσεΐν Ογλού Σουνάϊ.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου στην τοποθέτησή του επισήμανε τα πολλά προβλήματα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου.

Αναφέρθηκε στον Αναπτυξιακό Νόμο που εξαιρεί τον Δήμο Τοπείρου με τους γειτονικούς Δήμους να έχουν προσεχθεί περισσότερο. Αναφέρθηκε στο θέμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου και τους ζήτησε να κάνουν ενέργειες προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον Δήμο για προσλήψεις ή να ενεργοποιηθεί η κινητικότητα από άλλες υπηρεσίες.

Επισημάνθηκε το έντονο πρόβλημα που υπάρχει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, γήπεδα κτλ).

Ζήτησε να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και ενέργειες προκειμένου η έκταση της πρώην «Φωνής της Αμερικής» να παραχωρηθεί στον Δήμο ώστε να αξιοποιηθεί.

Για τους Αναδασμούς γενικότερα επισήμανε την καθυστέρηση που υπάρχει για την ολοκλήρωση τους και ζητήθηκε άμεσα οι 2 βουλευτές να «πιέσουν» τον αρμόδιο Υπουργό για να ξεπεραστούν τα προβλήματα στον Αναδασμό του Ερασμίου που βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Συζητήθηκαν κι άλλα ζητήματα που αφορούν την λειτουργία και την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου.

Τέλος ο κ. Θ. Μίχογλου επεσήμανε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον Δήμο Τοπείρου αφού συγκαταλέγεται στους φτωχότερους Δήμους της Ελλάδος, βάση του κατά κεφαλήν εισοδήματος,  με την ανεργία να βρίσκεται πάνω από 40%.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Με έντονα καιρικά φαινόμενα αλλά με την παρουσία  εκατοντάδων πιστών, με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη γιορτάστηκε στον Δήμο Τοπείρου η ημέρα των Θεοφανείων. «Το Φως της Χριστιανοσύνης που είναι, ταυτόχρονα, φως της Πίστης και του Πολιτισμού μας, να οδηγεί τα βήματά μας στο δρόμο της Ειρήνης και της καταξίωσης. Χρόνια Πολλά, Καλή Φώτιση, Δύναμη και Υγεία» ευχήθηκε ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου κατά την τελετή Αγιασμού των υδάτων στην παραλία των Μαγγάνων.

Δεν έλειψαν και οι τολμηροί κολυμβητές που αψηφώντας τα παγωμένα νερά του Θρακικού Πελάγους έπεσαν στην θάλασσα, προκειμένου να πιάσουν τον  Σταυρό. 

Στον Αγιασμό επίσης ήταν παρόντες ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θ. Τζελεπάκης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Π. Αγγελάκης, εκπρόσωποι Πολιτιστικών Συλλόγων και φορέων της περιοχής και πλήθος κόσμου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου