INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ο δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο κ. Χουσείν Ογλού Σουνάι, τον Πρόεδρο Α’βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου κ.Παπαδόπουλο Δημήτριο καθώς και στελεχών του Δήμου, επισκέφτηκε τον Δήμο Κρούμοβγκραντ της Βουλγαρίας στα πλαίσια της δεύτερης συνάντησης εργασίας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Access for All.

Ο κ. Μίχογλου στην συνάντηση με την δήμαρχο κ. Σεμπιχάν Μεχμέτ μεταξύ άλλων επεσήμανε την ανάγκη υλοποίησης αντίστοιχων έργων με την συνεργασία των δυο δήμων η οποία μέχρι σήμερα είναι άριστη και τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που οφείλει να δίνει η τοπική αυτοδιοίκηση στην ισόρροπη τοπική ανάπτυξη που δημιουργεί ισοδύναμα οφέλη στους συνεργαζόμενους δήμους και οδηγεί σε αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.

Στο πλαίσιο της συνάντησης δόθηκε η δυνατότητα στην Ελληνική αντιπροσωπεία να δει τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα υλοποίησης του έργου στην πόλη του Κρουμοβγραντ, ενώ έγινε εκτενής ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των αντιδημάρχων των δύο δήμων σχετικά με θέματα ύδρευσης, εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας.

Το έργο Access for All υλοποιείται από κοινού από τους δήμους του Krumovgrad της Βουλγαρίας και το δήμο Τοπείρου και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας InterregΕλλάδα-Βουλγαρία.

Το έργο υλοποιείται σε μια διασυνοριακή περιοχή που περιλαμβάνει μειονεκτικές και απομονωμένες κοινότητες με έλλειψη παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες (όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι, άστεγοι κλπ.) με επαγγελματικά και οικονομικά προβληματικές ομάδες (γυναίκες, νέοι, μακροχρόνια άνεργοι, κάτω από τη φτώχεια νοικοκυριά και άλλες ειδικές κοινωνικές ομάδες) οι οποίες είναι δύσκολο να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας. Ενας από τους τρόπους αντιμετώπισης των προβληματων αυτών είναι και η προσέγγιση του έργου Access for All το οποίο παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την κοινωνική ένταξη στην διασυνοριακή περιοχή υποστηρίζοντας την απασχολησιμότητα μέσω της υποβοήθησης της ανάποτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Μερικές από τις δράσεις του προγράμματος αποτελούν η δημιουργία κέντρου κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον δήμο Τοπείρου, δράσεις ενημέρωσης και υποστήριξης για την ίδρυση κοινωνικής επιχείρησης και η δημιουργία κέντρου προσωρινής στέγασης και υποστήριξης ανθρώπων σε ανάγκη στο Κρούμοβγκραντ

Το πρόγραμμα InterregV-A Ελλάδα-Βουλγαρία έχει στόχο την αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην επιλέξιμη περιοχή και τη βελτίωση της επάρκειας των ΜΜΕ ώστε να επεκταθούν πέρα από τις τοπικές αγορές. Επιπλέον, το πρόγραμμα έχει στόχο να βελτιώσει τη διασυνοριακή συνεργασία στη διαχείριση των κινδύνων από πλημμύρες και θα αναπτύξει και προωθήσει την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της περιοχής των συνόρων για τουριστικούς σκοπούς. Επιπρόσθετα, οι προβλεπόμενες δράσεις θα οδηγήσουν σε καλύτερα κοινά συστήματα διαχείρισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και θα βελτιώσουν τη διασυνοριακή προσπελασιμότητα, έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος ταξιδιού για τα άτομα και τα αγαθά, αλλά και να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια. Τέλος, το πρόγραμμα έχει στόχο να επεκτείνει την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην περιοχή των συνόρων, με αποτέλεσμα την αύξηση της απασχόλησης στις κοινωνικές επιχειρήσεις και την αύξηση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε κοινότητες με χαμηλούς κοινωνικοοικονομικούς δείκτες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 17η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης)
2ο ΘΕΜΑ Απόφαση για τον καθορισμό χώρου λειτουργίας δομής υποστήριξης της δράσης «ACCESS FOR ALL – INTERREG GR-BG – 1784 – ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ» (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης)
3οΘΕΜΑ Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (Εισήγηση  Πάλλα Έλλη)
4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (Ν.4412/2016). (Εισήγηση  Πάλλα Έλλη)
5οΘΕΜΑ: Κατανομή πιστώσεων λειτουργικών δαπανών ( Γ΄ κατανομή 2018) στα Νομικά Πρόσωπα Α΄ βάθμιας , Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης, στις σχολικές εφορίες Δήμου Τοπείρου και αποζημίωση σχολικών τροχονόμων Α΄ εξαμήνου 2018. (Εισήγηση  Πάλλα Έλλη)
6ο ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση δαπανών στα πλαίσια του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. (Εισήγηση  Πάλλα Έλλη)
7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗ » «ΚΠΦΑ» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση  Γιοβαννόπουλος Άγγελος)
8οΘΕΜΑ Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. « ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΠΑΙΔΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » «Π.Π.Α.Π.» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση  Σπυριδόπουλος Χαράλαμπος) 9οΘΕΜΑ Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας. (Εισήγηση  Δήμαρχος)
10οΘΕΜΑ Ανάκληση της 111/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για απευθείας αγορά ιδιωτικής έκτασης στον οικισμό Τοξοτών για διαπλάτυνση υφιστάμενης δημοτικής οδού και ορισμός μελών της Επιτροπής Εκτίμησης σύμφωνα με τα άρθρα 186 και 191 του Δ.Κ.Κ. (Εισήγηση  Δήμαρχος)
11οΘΕΜΑ Διαγραφή και μείωση βεβαιωμένων οφειλών λόγω λανθασμένων καταμετρήσεων - καταγραφών από την υπηρεσία του Δήμου Τοπείρου και λόγω αναπηρίας. (άρθρο 202, παρ.3 Δ.Κ.Κ.) (Εισηγητής: Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης)

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΕΒΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ)»

Ο Δήμος Τοπείρου, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ», πρόκειται να πραγματοποιήσει διανομή προϊόντων στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική ή και Βασική Υλική Συνδρομή, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), από τη Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 έως τη Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018.
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή με SMS για να προσέλθουν στο σημείο διανομής.
Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να έχει μαζί του τον ΑΔΤ την κάρτα του ΤΕΒΑ ή το βιβλιάριο κοινωνικής του ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο απ’ όπου προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. του.
Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΣΗΜΕΙΑ, ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
-Εύλαλο,
από Τετάρτη 10/10/2018 έως Παρασκευή 12/10/2018,
ώρα: 09.00 έως 14.00

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα παρακάτω τηλέφωνα:
Δ. Τοπείρου: 2541352606

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

                                                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά από πολλά χρόνια καθυστέρησης , επιτέλους δημιουργούνται ελπίδες υλοποίησης του μεγάλου οικολογικού Αρδευτικού έργου του Νομού μας, το οποίο οραματίστηκε, σχεδίασε και ενέταξε ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Κοντός , στα πλαίσια του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και που επι Νομαρχίας του αείμνηστου Γιώργου Παυλίδη, τον Ιανουάριο του 2009,ένα μέρος αυτού κατάφερε να δημοπρατηθεί.
Η απόφαση απόρριψης της προσφυγής των Οικολόγων από το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαιώνει πλήρως το Νομό μας και δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες αγρότες για ανάπτυξη και πλούτο.
Οι φορείς ενωμένοι δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο , προκειμένου να επισκεφτούμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι ώστε άμεσα να υλοποιηθεί ένα έργο πνοής για το Νομό μας και ιδιαίτερα για το Δήμο Τοπείρου.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για πολλοστή φορά η Τράπεζα Πειραιώς με την απόφασή της να μειώσει τις ημέρες λειτουργίας του υποκαταστήματός της και στο Άβατο Ξάνθης, που βρίσκεται στα όρια του δήμου μας, έχει προκαλέσει μεγάλο προβληματισμό, ανησυχία και αναστάτωση και εφόσον εφαρμοσθεί, θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη ταλαιπωρία σε όλους τους κατοίκους, επισκέπτες και δημόσιες υπηρεσίες, που συναλλάσσονται με το εν λόγω κατάστημα. Η μεγάλη απόσταση από την πόλη της Ξάνθης σε συνδυασμό με τον όγκο των συναλλαγών του καταστήματος του Αβάτου, μέσα από το οποίο εξυπηρετούνται κυρίως αγρότες, κτηνοτρόφοι και παραγωγικοί φορείς με ισχυρή δυναμική, ενός κατ΄εξοχήν αγροτικού Δήμου, θα έχει σαν συνέπεια την μιζέρια και την απομόνωση της περιοχής μας, σε μια χρονική και κοινωνική συγκυρία που ο τόπος έχει ανάγκη κυρίως από ενίσχυση και ανάπτυξη.

Κύριοι της Τράπεζας Πειραιώς, οι ευθύνες σας είναι τεράστιες απέναντι σε ένα λαό που στηρίζει με το υστέρημά του την Τράπεζά σας, θεωρώντας την μοχλό ανάπτυξης . Είναι χρέος σας, λοιπόν, να λειτουργείτε αναλόγως και όχι με μοναδικό κριτήριο το μέγιστο κέρδος με οποιοδήποτε κόστος.

_

                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

      Τα θερμά μου συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές,τον προπονητή και την Διοίκηση του «Άρη Αβάτου» του Δήμου Τοπείρου, για την μεγαλειώδη νίκη τους απέναντι στην ομάδα του «Πλατανιά Χανίων», που βρίσκεται πλέον στους ομίλους του κυπέλλου Ελλάδος και θα αγωνιστεί απέναντι σε μεγάλες ομάδες της Α’ εθνικής κατηγορίας. Κάνατε περήφανους τους δημότες του Δήμου Τοπείρου καθώς και ολόκληρου του Νομού Ξάνθης και αποδείξατε όλοι μαζί ότι «τα αγαθά κόποις κτώνται».

      Εύχομαι από καρδιάς και εις ανώτερα.

_

                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

      Τα θερμά μου συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές,τον προπονητή και την Διοίκηση του «Άρη Αβάτου» του Δήμου Τοπείρου, για την μεγαλειώδη νίκη τους απέναντι στην ομάδα του «Πλατανιά Χανίων», που βρίσκεται πλέον στους ομίλους του κυπέλλου Ελλάδος και θα αγωνιστεί απέναντι σε μεγάλες ομάδες της Α’ εθνικής κατηγορίας. Κάνατε περήφανους τους δημότες του Δήμου Τοπείρου καθώς και ολόκληρου του Νομού Ξάνθης και αποδείξατε όλοι μαζί ότι «τα αγαθά κόποις κτώνται».

      Εύχομαι από καρδιάς και εις ανώτερα.

26ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

        

                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

26ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2018

   Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Τρίτη στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παράσταση στο Δικαστήριο.

ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός όρων δημοπράτησης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την Υπηρεσία ««e-Social Health Care» (Ψηφιακή Κοινωνική και Ιατρική Φροντίδα)», πακέτο εργασίας 4» (προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού.)

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός όρων δημοπράτησης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία ««e-Social Health Care» (Ψηφιακή Κοινωνική και Ιατρική Φροντίδα)», πακέτο εργασίας 5» (Υπηρεσία αναβάθμισης, επέκτασης και λειτουργίας συστήματος Ιατρικής παρακολούθησης).

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη καιώρα 19.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1οΘΕΜΑ: Απόφαση υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», στον άξονα προτεραιότητας 2, στην δράση «Επέκταση/αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος» για το έργο «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δήμου Τοπείρου» (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης)

2οΘΕΜΑ: Απόφαση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» στο μέτρο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» για το έργο «Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Δήμου Τοπείρου». (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης)

3οΘΕΜΑ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την εξασφάλιση διαχειριστικής επάρκειας για το έργο «Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Δήμου Τοπείρου». (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης)

4οΘΕΜΑ: Παραλαβή της μελέτης «Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης           οικισμών Δήμου Τοπείρου». (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης)

5οΘΕΜΑ: Διαγραφή και μείωση βεβαιωμένων οφειλών λόγω λανθασμένων καταμετρήσεων - καταγραφών από την υπηρεσία του Δήμου Τοπείρου και λόγω αναπηρίας. (άρθρο 202, παρ.3 Δ.Κ.Κ.) (Εισηγητής: Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης)

6οΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ΄αριθμ απόφασης 91/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου και λήψη νέας για παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου Ν. Ερασμίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερασμίου με την επωνυμία «Πολιτιστική Στέγη Ερασμίου Γ. Βιζυηνός». (Εισηγητής: Δήμαρχος)

7οΘΕΜΑ: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων για την Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)- Νέα Φάση» με κωδικό Ο.Π.Σ.52212 του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ». (Εισηγητής: Δήμαρχος)

8οΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ». (Εισηγητής: Aιβαλιώτης Παναγιώτης)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη καιώρα 19.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1οΘΕΜΑ: Απόφαση υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», στον άξονα προτεραιότητας 2, στην δράση «Επέκταση/αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος» για το έργο «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δήμου Τοπείρου» (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης)

2οΘΕΜΑ: Απόφαση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» στο μέτρο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» για το έργο «Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Δήμου Τοπείρου». (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης)

3οΘΕΜΑ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την εξασφάλιση διαχειριστικής επάρκειας για το έργο «Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Δήμου Τοπείρου». (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης)

4οΘΕΜΑ: Παραλαβή της μελέτης «Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης           οικισμών Δήμου Τοπείρου». (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης)

5οΘΕΜΑ: Διαγραφή και μείωση βεβαιωμένων οφειλών λόγω λανθασμένων καταμετρήσεων - καταγραφών από την υπηρεσία του Δήμου Τοπείρου και λόγω αναπηρίας. (άρθρο 202, παρ.3 Δ.Κ.Κ.) (Εισηγητής: Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης)

6οΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ΄αριθμ απόφασης 91/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου και λήψη νέας για παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου Ν. Ερασμίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερασμίου με την επωνυμία «Πολιτιστική Στέγη Ερασμίου Γ. Βιζυηνός». (Εισηγητής: Δήμαρχος)

7οΘΕΜΑ: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων για την Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)- Νέα Φάση» με κωδικό Ο.Π.Σ.52212 του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ». (Εισηγητής: Δήμαρχος)

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου