26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Δευτέρα στις 02 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:Ανάθεση του μικρού έργου «Διαμόρφωση-Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Θαλασσιάς».

ΘΕΜΑ 2οΈγκριση και διάθεση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 3ο :Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ 312 (Β)/2017 ένταλμα προπληρωμής.

ΘΕΜΑ 4ο: Εξουσιοδότηση και παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο νομικό σύμβουλο του Δήμου Τοπείρου Δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Ξάνθης κο Παύλο Καραβέλη, όπως παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (Μεταβατικό Ξάνθης) κατά τη δικάσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2017 και εκπροσωπήσει τα νόμιμα συμφέροντα του Δήμου σε επανασυζήτηση της από 17-12-2009 (αρ.κατ. 639/17-12-2009) αγωγής του Δήμου Τοπείρου Χρήστου Στέρη του Κωνσταντίνου κατά του Δήμου, με αντικείμενο μισθολογικές διαφορές και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 27η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη καιώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1οΘΕΜΑ: Έγκριση 10ης  αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους  2017. (Εισήγηση κ Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

2οΘΕΜΑ: Έγκριση και επέκταση ΦΟΠ στη Μέλισσα και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. (Εισήγηση κ Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

3οΘΕΜΑ: Αποδοχή  Γ΄ κατανομής  λειτουργικών δαπανών σχολείων   έτους 2017 και απόδοση στα  Ν.Π  Α΄βάθμιας, Β΄βάθμιας εκπαίδευσης ,σχολικές εφορίες Δήμου Τοπείρου και σχολικούς τροχονόμους. (Εισήγηση κ Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

4οΘΕΜΑ:Έγκριση παραλαβής  του αντικειμένου της υπ΄αριθμ. πρωτ.5430/5-7-17 σύμβασης παροχής υπηρεσιών  «Εργασίες διαμόρφωσης ζώνης πυρασφάλειας και δασοπροστασίας» (Εισήγηση κ Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

5οΘΕΜΑ:Έγκριση παραλαβής  του αντικειμένου της υπ΄αριθμ. πρωτ.5429/5-7-17 σύμβασης παροχής υπηρεσιών  «Διαμόρφωση παραλιακής ζώνης Δήμου Τοπείρου» . (Εισήγηση κ Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

6οΘΕΜΑ :Έγκριση παραλαβής  του αντικειμένου της υπ΄αριθμ. πρωτ.5366/4-7-17 σύμβασης παροχής υπηρεσιών  «Ετήσιος έλεγχος παρακολούθησης πόσιμου ύδατος»(Εισήγηση κ Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

7οΘΕΜΑ:. Έγκριση παραλαβής  του αντικειμένου της υπ΄αριθμ. πρωτ.3195/12-5-16 σύμβασης παροχής υπηρεσιών  «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας». (Εισήγηση κ Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

8οΘΕΜΑ:. Έγκριση παραλαβής  του αντικειμένου της υπ΄αριθμ. πρωτ.4443/1-6-17 σύμβασης παροχής υπηρεσιών  «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Ερασμίου - Μαγγάνω» (Εισήγηση κ Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

9οΘΕΜΑ:Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμό 100/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το υπ΄αριθ.5 Πρακτικό - Απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. ( Εισήγηση : κ. Κιοσσές Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Ύδρευσης- Αποχέτευσης του Δήμου Τοπείρου)

10οΘΕΜΑ:Καθορισμός αριθμού θέσεων και ειδικοτήτων πρακτικής άσκησης μαθητών – σπουδαστών στον Δήμο Τοπείρου . ( Εισήγηση : κ. Κιοσσές Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Ύδρευσης- Αποχέτευσης του Δήμου Τοπείρου)

11οΘΕΜΑ:Αίτηση για δωρεάν παραχώρηση στο Δήμο Τοπείρου, κατά χρήση ακινήτου για κοινωφελή σκοπό (Εισήγηση: κ. ο Στέρης Χρήστος, υπάλληλος του γραφείου αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου Τοπείρου)

12οΘΕΜΑ:Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία , Φροντίδα και Αλληλεγγύη Κ.Π.Φ.Α.» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: κ. Γιοβανόπουλος Άγγελος, Πρόεδρος)

13οΘΕΜΑ:Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός – Παιδεία – Αθλητισμός – Περιβάλλον Π.Π.Α.Π.» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: κ. Σπυριδόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος)

14οΘΕΜΑ:Προγραμματική Σύμβαση διαδημοτικής – διαβαθμικής συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου « Εφαρμογή Σχεδίου διευθέτησης και συμπλήρωσης υποδομών ΧΥΤΑ Ν. Ξάνθης» (Εισήγηση κ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

15οΘΕΜΑ:Ανάκληση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τοπείρου για την εκποίηση δημοτικών εκτάσεων στην περιοχή Βανιάνου. (Εισήγηση: κ. Δήμαρχος )

16οΘΕΜΑ:Ανάκληση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην περιοχή Βανιάνου. (Εισήγηση: κ. Δήμαρχος )

17οΘΕΜΑ:Έγκριση κάλυψης εξόδων διερμηνείας στο πλαίσιο του workshopγια την ένταξη του ποταμού Νέστου στο Πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα ( ΜΑΒ/UNESCO). (Εισήγηση: κ. Δήμαρχος )

18οΘΕΜΑ:Συμμετοχή του Δήμου Τοπείρου στην « Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»   (Εισήγηση κ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

19οΘΕΜΑ:Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου . (Εισήγηση κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος)

20οΘΕΜΑ: Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της τετραμελούς επιτροπής παρακολούθησης των εργασιών της σύμβασης διαβαθμικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και του ΣΔΑΝΞ , σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 108/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: κ. Δήμαρχος )

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜO

      Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στον οικισμό Εύλαλο την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για μερική ανάκληση της υπ΄αριθμό 100/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τοπείρου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

«Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας στο Αγρόκτημα ΚΥΡΝΟΥ για την κατασκευή πρόχειρου καταλύματος»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Προκηρύσσει δημοπρασία φανερή και πλειοδοτική για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης για  περιγράφεται παρακάτω.

                    Αγρόκτημα   ΚΥΡΝΟΥ. Έκταση  4 στρέμματα.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για είκοσι πέντε (25)  έτη με δικαίωμα παράτασης άλλα 10 έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία (10) δέκα ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις  2 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα  09:30πμ έως  10:00 π.μ.  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.

Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας, αυτή θα γίνει μετά πέντε μέρες στον ίδιο τόπο και χρόνο.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται Το ποσό των 10 ευρώ /στρέμμα   ετησίως. 

Αντίγραφο του  τεύχους  διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες, από το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης .

Πληροφορίες: Χρήστος Στέρης

Τέλεφαξ:  25410 41916

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

                                                               

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ 

24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017

     Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Εύλαλο, ημέρα Τρίτη στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για το εξής θέμα:

ΘΕΜΑ: Σύνταξη σχεδίου προυπολογισμού του Δήμου Τοπείρου έτους 2018.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 


ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα , στον οικισμό Εύλαλο, ημέρα Τρίτη στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. , για συζήτηση και λήψη απόφασης για το εξής μοναδικό θέμα:

  • ·Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το σχέδιο Προυπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Τοπείρου Οικονομικού έτους 2018. (άρθρο 63δ και άρθρο 266ν.3852/2010)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΥΧΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Ενόψει της σημαντικότατης εορτής των συμπατριωτών μας μουσουλμάνων και συμμεριζόμενος την χαρά των επισκεπτών, εργαζομένων και περαστικών του Δήμου Τοπείρου, εύχομαι σε όλους Χρόνια Πολλά…!!! Ας είναι αυτή η περίοδος της εορτής μια ευκαιρία για περισσότερη αλληλοκατανόηση, αλληλοβοήθεια και αλληλοσεβασμό μεταξύ μας για το καλό όλων μας.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ…!!!

14η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017

     Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με το εξής ένα και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Εισήγηση κα. Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου) 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017

     Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 9ης  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δήμου Τοπείρου . (Εισήγηση κα. Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών  Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της υπ΄αριθμ.πρωτ.5740/19-7-2017 σύμβασης παροχής       υπηρεσιών - Ενοικίαση χημικών τουαλετών  στις παραλίες του Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση κα. Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών - Διοικητικών  Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

3ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της υπ΄αριθμ.πρωτ.5123/26-6-2017 σύμβασης παροχής  υπηρεσιών -Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων οικισμών Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση κα. Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών  Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

4ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή επιχορήγησης  ΣΑΤΑ 2017 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. (Εισήγηση κα. Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών  Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης  αποτελεσμάτων  εκτέλεσης προϋπολογισμού  Δ΄ τριμήνου 2016. (Εισήγηση κα. Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών  Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

6ο ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών χρηματικών καταλόγων ( σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 3 Απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών). (Εισήγηση κ. Γιουβατζίκ Κωνσταντίνος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος)

7ο ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Τοπείρου ως μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρτο Λάγους. (Εισήγηση κ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

8ο ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου . (Εισήγηση κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος)

9ο ΘΕΜΑ: Άδεια παραχώρησης και χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε αδειούχο έμπορο υπαίθριου εμπορίου. (Εισήγηση κ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Εξοχής - Μέλισσας» (Εισήγηση κ. Σιαμίδης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τοπείρου)

11ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Δεκάρχου - Ολβίου»  (Εισήγηση κ. Σιαμίδης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τοπείρου)

12ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Αβάτου Δάφνης» (Εισήγηση κ. Σιαμίδης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τοπείρου)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Υποκατηγορίες

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τοπείρου

AAAA

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου