ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ Α. ΛΟΥΚΜΑΚΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

     
     
    Ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου συγχαίρει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Α. Λουκμακιά για την εκλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων. 
     Εύχομαι ως νέα διοίκηση, με νέο όραμα, να συντονίσετε και να οργανώσετε για τον κλάδο σας, την προσπάθεια για την αντιμετώπιση των δύσκολων στιγμών που διάγει η πατρίδα μας και που έχουν αντίκτυπο σε όλους τους  επαγγελματίες Κτηνοτρόφους της Ελλάδος.
     Εύχομαι να δώσετε ελπίδα, αισιοδοξία και να ακολουθηθεί ο πραγματικός δρόμος που πρέπει να χαράξει η όποια πολιτική και σχεδιασμός για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα κάτι στο όποιο επιμένουμε και πάντα θα στηρίζουμε.
     Σας εύχομαι καλή θητεία.
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Τοπείρου  έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006
 3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
 4. Την 01/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Τοπείρου.

5. Την αριθ. 15/21-02-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι δημοπράτησης.

      προκηρύσσει:

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου για την ανάδειξη προμηθευτού  «Προμήθεια Υλικών Οδοποιίας»  προϋπολογισθείσης δαπάνης 44.937,60 (€) ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες του Δήμου Τοπείρου Ν. Ξάνθης οικονομικού έτους 2017 και με κριτήριο κατακύρωσης  την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του.

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια υλικών με τα παρακάτω CPV:

 1. [14212200-2] - Αδρανή υλικά ποσού 20.385,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
 2. [14210000-6] - Αμμοχάλικο ποσού 15.855,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την  27/03/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα: 10.00 π.μ έως 10.30 π.μ στα γραφεία του Δήμου Τοπείρου, στο Ευλαλο Ξάνθης, από την αρμόδια Επιτροπή.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες πολίτες, Αλλοδαποί, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη δημοπράτησης και να ζητήσουν διευκρινήσεις αποστέλλοντας email με σχετική αίτηση στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.topeiros.gr, ή από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο τηλ. 25410-68471 & 2541068472, πληροφορίες κα Χατζηγιαννάκου Μαρία, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Εύλαλο   15 - 03 - 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ     

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ      Συγγραφή Υποχρεώσεων - ΟΔΟ 2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ     ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017

     Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Δευτέρα στις 20 Μαρτίου 2017 και ώρα 20:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για το εξής θέμα:

 1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικ. έτους 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 20η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα καιώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

2ο ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Δεκάρχου - Ολβίου». (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

3ο ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Μέλισσας - Εξοχής» (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

4ο ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Αβάτου - Δάφνης». (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

5ο  ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

6ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της με αριθμ. πρωτ. 10541/29-12-2016 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (Ν. 4412/2016). (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της με αριθμ. πρωτ. 10542/29-12-2016 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (Ν. 4412/2016). (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

8ο ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για τις δαπάνες  εορτασμού των εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

9 ΘΕΜΑ: Προμήθεια μηχανήματος (POS) αποδοχής καρτών (Τράπεζα Πειραιώς) και ορισμός υπευθύνου για πληρωμή οφειλών προς τον Δήμο. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Π.» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Κασναφέρης Γεώργιος)

11ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού της τριμελούς επιτροπής για τον καθορισμό του τιμήματος της εκμισθούμενης δημοτικής έκτασης στην ΕΑΣ Ξάνθης. (Εισήγηση: Στέρης Χρήστος)

12ο ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης άδειας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κεντρική πλατεία Τοξοτών για το οικονομικό έτος 2017. (Εισήγηση: Πρόεδρος)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017

     Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Παρασκευή στις 17 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου.

2. Εξουσιοδοτεί και δίνει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Δικηγόρο Ξάνθης κο Παύλο Καραβέλη, όπως παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης κατά την δικάσιμο της 20-3-2017 ή όποτε αυτή μετ΄αναβολή ορισθεί και εκπροσωπήσει τα νόμιμα συμφέροντα του Δήμου επι αγωγής χρέους του Νικολάου Γιαννακίδη κατά του Δήμου.

3. Εξουσιοδοτεί και δίνει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Δικηγόρο Ξάνθης κο Παύλο Καραβέλη, όπως παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης κατά την δικάσιμο της 20-3-2017 ή όποτε αυτή μετ΄αναβολή ορισθεί και εκπροσωπήσει τα νόμιμα συμφέροντα του Δήμου επι αγωγής χρέους της «Γ. ΤΟΛΜΙΔΗΣ – Σ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ Ο.Ε.» κατά του Δήμου.

4. Εξουσιοδοτεί και δίνει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Δικηγόρο Ξάνθης κο Παύλο Καραβέλη, όπως παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης κατά την δικάσιμο της 20-3-2017 ή όποτε αυτή μετ΄αναβολή ορισθεί και εκπροσωπήσει τα νόμιμα συμφέροντα του Δήμου επι αγωγής του υπαλλήλου Χρήστου Βασιλειάδη κ.λ.π. (12) υπαλλήλων του Δήμου ΚΑΤΑ του Δήμου, με αντικείμενο απαιτήσεις τους για επίδομα αδείας, δώρο Πάσχα και δώρο Χριστουγέννων των ετών 2014, 2015 και 2016.

5. Εξουσιοδοτεί και δίνει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Δικηγόρο Ξάνθης κο Παύλο Καραβέλη, όπως παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης κατά την δικάσιμο της 3-4-2017 ή όποτε μετ΄αναβολή αυτή ορισθεί και εκπροσωπήσει τα νόμιμα συμφέροντα του Δήμου επι αγωγής χρέους του Γεωργίου Μακρίδη κατά του Δήμου.

6. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικ.έτους 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΞΟΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

1.Την υπ.αριθ.58/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου

2.Την υπ.αριθ.119/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης.

3. Την υπ.αρ..81/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας Λαϊκής αγοράς

4. Την υπ.αριθ.04/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μοριοδότησης για την χορήγηση κατανομή θέσεων στην λαϊκή αγορά Τοξοτών.

Ο Δήμος Τοπείρου καλεί τους Ενδιαφερόμενους  παραγωγούς και Επαγγελματίες πωλητές λαϊκών Αγορών να υποβάλλουν Αίτηση, συνοδευόμενη με τα παρακάτω δικαιολογητικά,  για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει βάσει των Διατάξεων των άρθρων ,2,3, τουΥπ.Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-639/02.07.2014 (ΦΕΚ 1806/02.07.2014 τεύχος Β’)

Η μοριοδότηση των ενδιαφερομένων για την κατανομή των θέσεων θα γίνει σύμφωνα με :

1.Την παλαιότητα της άδειας .

2.Την Ηλικία του Δικαιούχου.

3.Το ποσοστό αναπηρίας.

4.Τον αριθμό των τέκνων και εξέταση περιπτώσεων μονογονεϊκών οικογενειών.

5.Τις ημέρες συμμετοχής στις υπόλοιπες Λαϊκές Αγορές.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 4264/2014(ΦΕΚ Α' 118). «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.

Ανακοινώνουμε ότι στην Λαϊκή Αγορά Τοξοτών υπάρχουν οι εξής κενές θέσεις : ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ:120

Α:Θέσεις:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Αποκλειστικά και μόνο για προϊόντα Πρωτογενούς Τομέα (για παραγωγούς και επαγγελματίες).

B:Θέσεις:48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,

72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93.94,95,

96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111

Αποκλειστικά και μόνο για προϊόντα Μεταποίησης (επαγγελματίες που δεν πωλούν αγροτικά προϊόντα) .

Γ: Θέσεις112,113,114,115,116,117,118,119,120

Αποκλειστικά και μόνο για προϊόντα Πρωτογενούς Τομέα (για παραγωγούς προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας).

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει, μαζί με την αίτηση να προσκομίσουν όποια από τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται:

 1. Φωτοτυπία θεωρημένης άδειας.
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό από τις Υγειονομικές Επι­τροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε περίπτωση αναπηρίας.
 4. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Τοπείρου για τέλη χρήσης Λ. Αγοράς    
 5.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 13-03-2017 μέχρι και 24-03-2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 π.μ.-14:00 μ.μ. από το τμήμα τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης υπόψη κ. Λουκμακιά Αθανάσιο, Γρηγοριάδη Γεώργιο.

Υπόδειγμα Αίτησης μπορείτε να προμηθευτείτε από το site του Δήμου καθώς και από τμήμα τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Στις αιτήσεις πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να αναφέρονται τα είδη εμπορευμάτων προς πώληση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα  τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης υπόψη κ. Γρηγοριάδη Γεώργιο και Λουκμακιά Αθανάσιο στο τηλ: 25410/41677 τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο (πρόγραμμα Διαύγεια), στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου και θα αναρτηθεί στον πίνακα δημοσιεύσεων του  Δημαρχείου.                                             

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

     Τα θερμά μου συγχαρητήρια στην ομάδα του «ΑΡΗ ΑΒΑΤΟΥ» για την κατάκτηση του κυπέλλου ποδοσφαίρου της Ε.Π.Σ. Ν. Ξάνθης.

     Η κατάκτηση αυτή του κυπέλλου μας γεμίζει ελπίδα, χαρά αλλά και αισιοδοξία για το μέλλον αποδεικνύοντας πως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο όταν βασίζεται στο ήθος, στο αγωνιστικό πνεύμα, στη σκληρή δουλειά και στη δύναμη ψυχής που εσείς διαθέτετε.

      Συγχαρητήρια πολλά αξίζουν στους ποδοσφαιριστές, την τεχνική ηγεσία, τη διοίκηση, σε όλο το επιτελείο του σωματείου, σε όλους τους αφανείς ήρωες αυτής της μεγάλης επιτυχίας, αλλά και στους φιλάθλους που στάθηκαν στο πλευρό της ομάδας σε όλη της την πορεία.

     Ο Δήμος Τοπείρου θα συνεχίζει να στέκεται δίπλα σας και να υποστηρίζει όλες σας τις προσπάθειες.

     Εύχομαι από καρδιάς, καλή δύναμη, καλή συνέχεια και η κατάκτηση του κυπέλλου να αποτελέσει την αφετηρία μιας σειράς επιτυχιών και διακρίσεων στο μέλλον.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Θωμάς Μίχογλου

Νέος Πρόεδρος στον Σ.Δ.Α.Ν.Ξ.

Σήμερα 10 Μαρτίου 2017 στις 15.30 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης (Σ.Δ.Α.Ν.Ξ.). Ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου εκλέχτηκε παμψηφεί με 9 ψήφους και να αναλαμβάνει νέος Πρόεδρος έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2019.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 76

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχου»

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 89 του Ν. 3463/06

2. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 94 και 282 του Ν. 3852/2010

3. Το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012

4. Την απογραφή του έτους 2011 από όπου προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Δήμου Τοπείρου είναι μεγαλύτερος των 10.001 κατοίκων

5. Την με αριθ. 31/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης

6. Τις υπ’αρ.271/2016 (ΑΔΑ: 7ΧΔΚΩΗΨ-3Γ3) και 62/2017 (ΑΔΑ: 6ΦΓΕΩΗΨ-2ΕΚ) αποφάσεις Δημάρχου

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 692/Β’/09-03-2012)

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Α. Ορίζουμε τον κ. Κιατίπη Νικόλαο του Χρήστου Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο, άμισθο με θητεία από 10-03-2017 έως 31-08-2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις εξής αρμοδιότητες:

 • Συντονισµός και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία µε τους συναρμόδιους φορείς.
 • Εποπτεία Προσωπικού και λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
 • Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
 • Καθαριότητα λαϊκών αγορών.
 • Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.
 • Λειτουργία Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης.
 • Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, αδειών µουσικών οργάνων, αδειών τυχερών παιγνίων, αδειών ίδρυσης ποιµνιοστασίων, µικροπωλητών κλπ.
 • Άδειες πλανόδιου - υπαίθριου εµπορίου.
 • Λειτουργία υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εµποροπανηγύρεις κλπ.).
 • Υπογραφή των αδειών χρήσης για τη λειτουργία της εβδοµαδιαίας Λαϊκής Αγοράς.
 • Εφαρµογή µέτρων για την προστασία και προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας.
 • Εποπτεία επί του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων.

Β. Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα είναι άμισθος

Γ. Η ανάκληση Αντιδηµάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Δημάρχου.

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.

Ε.  Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος, κ. Κουτσομιχάλης Χαράλαμπος του Αντωνίου που αναπληρώνει τον ∆ήμαρχο. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τους Αντιδηµάρχους κ. Κιατίπη Νικόλαο του Χρήστου και Χουσεΐν Ογλού Σουνάη του Χουσεΐν.

ΣΤ. Στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των Εργαζοµένων στο Εξωτερικό.

Ζ. Επίσης, στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάµων που γίνεται στο ∆ήµο, σύμφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν.∆. 321/1982.

Η. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010 σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου στο διαδίκτυο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 75

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχου»

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 89 του Ν. 3463/06

2. Τις διατάξεις των άρθρων 58,59,94 και 282 του Ν. 3852/2010

3. Το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012

4. Την απογραφή του έτους 2011 από όπου προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Δήμου Τοπείρου είναι μεγαλύτερος των 10.001 κατοίκων

5. Την με αριθ. 31/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης

6. Τις υπ’αρ.271/2016 (ΑΔΑ: 7ΧΔΚΩΗΨ-3Γ3) και 62/2017 (ΑΔΑ: 6ΦΓΕΩΗΨ-2ΕΚ) αποφάσεις Δημάρχου

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 692/Β’/09-03-2012)

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Α. Ορίζουμε τον κ. Κουτσομιχάλη Χαράλαμπο του Αντωνίου Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο, έμμισθο με θητεία από 10-03-2017 έως 31-08-2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις εξής αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία Προσωπικού και εύρυθµης λειτουργίας των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών,
 • Υπεύθυνο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης - ∆ιαφάνειας.
 • Υπεύθυνο Λειτουργίας των Οικονοµικών Υπηρεσιών.
 • την υπογραφή καταστάσεων µισθοδοσίας προσωπικού, ηµεροµισθίων και πάσης φύσεως αποδοχών µονίµου, εκτάκτου και εργατοτεχνικού προσωπικού και την υπογραφή αποφάσεων μεταβολών των Δημοτολογίων
 • Θεώρηση βιβλίων του Δήµου, Σχολείων και άλλων διπλοτύπων που προβλέπεται από κείµενες διατάξεις και την υπογραφή βεβαιώσεων αγροτικών ακινήτων, αστικών ακινήτων και της κάθε είδους βεβαιώσεις αγροτών και καλλιεργειών.
 • Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Θέµατα αλλοδαπών
 • Εποπτεία εύρυθµης λειτουργίας των ∆ηµοτικών κτιρίων και του ∆ηµαρχιακού µεγάρου.
 • Εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης και προγραµµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας.
 • Ρύθμιση ζητημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β. Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 υποπαρ. ε και στ του Ν. 4051/2012.

Γ. Η ανάκληση Αντιδηµάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Δημάρχου.

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδημάρχου, τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.

Ε. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος, κ. Κουτσομιχάλης Χαράλαμπος του Αντωνίου που αναπληρώνει τον ∆ήμαρχο. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τους Αντιδηµάρχους κ. Κιατίπη Νικόλαο του Χρήστου και Χουσεΐν Ογλού Σουνάη του Χουσεΐν.

ΣΤ. Στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των Εργαζομένων στο Εξωτερικό.

Ζ. Επίσης, στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάµων που γίνεται στο ∆ήµο, σύμφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν.∆. 321/1982.

Η. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010 σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου στο διαδίκτυο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

 

 

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου