ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) το Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

3) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»

4) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 2,7, 13 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του ν.4467/2017, άρθρο 15 και άρθρο 31.

5) την υπ.αριθ.26/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας σε διάφορες θέσεις της παραλιακής περιοχής του δήμου μας για την τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών και τροχήλατων αυτοκινούμενων Αναψυκτηρίων-Καντινών,με πλειοδοτική δημοπρασία και παραπέμφθηκε στην οικονομική επιτροπή ο καθορισμός των όρων της δημοπρασίας σύμφωνα με το αρθ.72 του ν.3852/2010.

....

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2019

 

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 2019

 

Καθαρά Δευτέρα με παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα και χορούς στον Δήμο Τοπείρου

Ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου καλεί όσους θέλουν να περάσουν την ημέρα τους σε έναν τόπο με μοναδικά πολιτιστικά και λαογραφικά στοιχεία, στην καρδιά ενός φυσικού παραδείσου της κοιλάδας του ποταμού Νέστου να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις για τα κούλουμα στους οικισμούς του Δήμου Τοπείρου.

Εύχεται σε όλους καλή Σαρακοστή…!!!

«Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής, της σωματικής και πνευματικής μας κάθαρσης και αποτελεί μια καλή αφορμή για ατομική, συλλογική και κοινωνική κάθαρση. Την χρειαζόμαστε όλοι μας για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτά που σχεδιάζουμε και ονειρευόμαστε.»

Η μέρα αυτή θα τιμηθεί δεόντως με δωρεάν κρασί, σαρακοστιανά εδέσματα, λαγάνα, φασολάδα και άλλα πολλά τα οποία προετοιμάζονται από τους Συλλόγους και υπάρχει και παραδοσιακό λαϊκό γλέντι. Φέτος την Καθαρά Δευτέρα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Δήμο Τοπείρου στους οικισμούς ΑΒΑΤΟ, ΜΑΓΓΑΝΑ, ΕΡΑΣΜΙΟ, ΟΛΒΙΟ ,ΓΑΛΑΝΗ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ και ΤΥΜΠΑΝΟ όπου μετά τις 11:00 π.μ. ξεκινά ένα μοναδικό ξεφάντωνα.  Ελάτε να πετάξετε τον χαρταετό σας ψηλά και μετά να απογειώσετε το κέφι σας στα ύψη μαζί μας, ξεκινώντας την Μεγάλη Σαρακοστή…!!!

Τοπική Κοινότητα Αβάτου :

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν το πρωί στην πλατεία του χωριού. 

Τοπική Κοινότητα Ερασμίου :

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν το πρωί στο Πνευματικό κέντρο Ερασμίου με ζωντανή μουσική.

Τοπική Κοινότητα Γαλάνης :

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν το πρωί στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Γαλάνης από τον Πολιτιστικό σύλλογο Γαλάνης.
Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων :

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Μαγγάνων σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό σύλλογο Νεολαίας Μαγγάνων θα διοργανώσουν γιορτή στην πλατεία του χωριού και θα πραγματοποιηθεί καρναβαλική παρέλαση.

Τοπική Κοινότητα Ν. Ολβίου:

Ο πολιτιστικός Σύλλογος Ν. Ολβίου διοργανώνει την εκδήλωση στην Κεντρική πλατεία του χωριού.

Τοπική Κοινότητα Tοξοτών :

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν το πρωί στην πλατεία της Θαλλασιάς καθώς και στην πλατεία του Τυμπάνου. 

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

   ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΙΔΟΧ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών

Ο Δήμαρχος Δήμου Τοπείρου

Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /07-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’ /11-5-2015) και παρ.2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102/τ.Α’ /26-8-2015).
3. Την υπ’ αριθμ. 12/472/24-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΜ95ΩΗΨ-ΦΕΒ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’) περί υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα έξι (6) ατόμων για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης ως εξής :

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών

Ο Δήμαρχος Δήμου Τοπείρου

Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /07-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’ /11-5-2015) και παρ.2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102/τ.Α’ /26-8-2015).
3. Την υπ’ αριθμ. 12/472/24-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΜ95ΩΗΨ-ΦΕΒ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’) περί υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα έξι (6) ατόμων για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης ως εξής :

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 21-02-2019

Θέμα: Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής )

       Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δήμου Τοπείρου , που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 918/ 14-02-2019 πρόσκληση , αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 , και ώρα 14:00 , σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 918/ 14-02-2019 ημερήσιας διάταξης.

1η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΕΒΑ 2019

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΕΒΑ

Ο Δήμος Τοπείρου, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ», πραγματοποιεί  διανομή αγαθών- προϊόντων από την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 έως Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 09.00 έως 14.00 στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική ή και Βασική Υλική Συνδρομή», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ - ΚΕΑ θα ειδοποιηθούν με SMS για να προσέλθουν στο σημείο διανομής.

Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να έχει μαζί του Βιβλιάριο Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από όπου προκύπτει ο ΑΜΚΑ, καθώς και Αστυνομική Ταυτότητα.

Σε  περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο παρακάτω τηλέφωνο:

Δ. Τοπείρου: 2541352606

 Για την παραλαβή των προϊόντων από τα σημεία διανομής και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων συνιστούμε στους δικαιούχους να μεριμνήσουν για τον τρόπο μεταφοράς των προϊόντων.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΔ

Π.Ε.Δ

Κομοτηνή 15-2-2019

   Αριθμ. Πρωτ: 167


 Ταχ.Δ/νση: Στϊλπωνος Κυριακίδη 17 Κομοτηνή 69132

Πληροφορίες:Μ.Μουρατϊδης

Τηλ: 25210-24644( Εσωτ. 4) Fax: 25310/31016 e-mail:   info(o)pedamth.qr


Προς: ΔήμουςΑΜΘ

Κοιν: ΕΕΤΑΑ (με την παράκληση κοινοποίησης στα στελέχη του ΥΠΕΣ)


Θέμα: Πρόσκληση σε ανοιχτή εκδήλωση - ημερίδα με θέμα ' 'Θεσμικές αλλαγές και εκλογικά με το Πρόγραμμα Κλεισθένης Ν. 4555/18''

Όπως είναι γνωστό οι προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο του τρέχοντος έτους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, οι οποίες εισάγουν νέα δεδομένα κυρίως στις εκλογικές διαδικασίες (εκλογικό σύστημα, κατάρτιση ψηφοδελτίων, κωλύματα υποψηφίων κλπ).

Η ΠΕΔ ΑΜΘ, προκειμένου να διευκρινισθούν διάφορα ζητήματα, σποφάσισε τη διοργάνωση ανοιχτής εκδήλωσης - ημερίδας με θέμα

'' Θεσμικές αλλαγές και εκλογικά με το Πρόγραμμα Κλεισθένης Ν. 4555/18''.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεϊ στις 22 Φεβρουαρίου στο Ξενοδοχείο Chris& Eve, 3°χλμ ΕΟ Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Εισηγητές της ημερίδας θα είναι η κα Μ. Μαυραγάνη Γενική Διευθύντρια Αποκέντρωσης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και η και η Βιβή Γεωργακοποΰλου και ο κος Κίμων Σιδηρόπουλος στελέχη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΕΣ θα παρουσιάσουν τις διατάξεις του νόμου με έμφαση στην εκλογική διαδικασία και θα απαντήσουν στις όποιες ερωτήσεις των παρευρισκόμενων.

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους αιρετούς του δήμου σας στους οποίους παρακαλούμε να κοινοποιηθεί η πρόσκληση, αλλά και στους πολίτες που ενδιαφέρονται για το θέμα ( πχ νέοι υποψήφιοι). Για τον λόγο αυτό θα παρακαλούσαμε να αναρτήσετε την παρούσα πρόσκληση στην ιστοσελίδα του δήμου σας


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ HMEPIAA

με θέμα

«θεσμικές αλλαγές και εκλογικά με το Πρόγραμμα Κλεισθένη Ν. 4555/18»

Κομοτηνή 22/2/2019

Ξενοδοχείο Chris& Eve, 3°χλμ ΕΟ Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης

09:00 - 09:30       Προσέλευση συμμετεχόντων

09.30- 09.40       Καλωσόρισμα και χαιρετισμός του Προέδρου της ΠΕΔ ΑΜ-Θ

09:40- 10:40     Εισηγήσεις :

Θεσμικές αλλαγές με το Πρόγραμμα Κλεισθένης I,

Εισηγήτρια:

Μαρία     Μαυραγάνη,   Γενική   Διευθύντρια   Αποκέντρωσης   &   Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, Υπουργείο Εσωτερικών

Η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με το Πρόγραμμα Κλεισθένης I,

Εισηγητές:

Κίμων Σιδηρόπουλος, Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΤΑ, Υπουργείο

Εσωτερικών

Βιβή Γεωργακοπούλου, Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΤΑ, Υπουργείο

Εσωτερικών

11:00- 14: 00       Ερωτήσεις - Συζήτηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

Θέμα: Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

    

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 20η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη καιώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ:Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2019. (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης)

2ο ΘΕΜΑ: 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

3ο ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογιστικών καταστάσεων εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2018. (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

4ο ΘΕΜΑ:Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για τις δαπάνες εορτασμού των εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

5ο ΘΕΜΑ: Διαγραφή ποσού προστίμου ΚΟΚ λόγω λανθασμένης βεβαίωσης (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

6ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Φ.Α. Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Άγγελος Γιοβανόπουλος)

7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Π. »Δήμου Τοπείρου(Εισηγητής: Χαράλαμπος Σπυριδόπουλος)

8ο ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες οικ. έτους 2019 σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

9ο ΘΕΜΑ:Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τοπείρου και του νόμιμου αναπληρωτή του για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

10ο ΘΕΜΑ:Λήψη απόφασης  για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας με σύμβαση παραχώρησης προς τρίτους έναντι ανταλλάγματος. (Εισηγητής: Κουτσομιχάλης Χαράλαμπος)

11ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού της τριμελούς επιτροπής για τον καθορισμό του τιμήματος για απευθείας αγορά από τον Δήμο Τοπείρου ιδιωτικής έκτασης στους Τοξότες για διαπλάτυνση οδού σύμφωνα με τις υπ΄αρ. 132/2018 και 11/2019 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Σιαμίδης Ιωάννης)

12ο ΘΕΜΑ:Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2018 των Σχολικών Εφοριών του Δήμου Τοπείρου (Εισηγητής: Τζελεπάκης Θεόδωρος)

13ο ΘΕΜΑ:Έγκριση του υπ΄αριθμ.1/2019 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. (Εισηγητής: Κουτσομιχάλης Χαράλαμπος)                                                                    

14ο ΘΕΜΑ: Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη Διακήρυξη του Αναπηρικού Κινήματος για την 3η Δεκεμβρίου 2018. (Εισηγητής: Γιουβαντζίκ Κωνσταντίνος)

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                     

          Εύλαλο, 13 Φεβρουαρίου 2019

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Δήμαρχο Τοπείρου, κ. Θωμά Μίχογλου πραγματοποίησε ο νέος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ξάνθης, Πύραρχος Κωνσταντίνος Δαδούδης συνοδευόμενος από υψηλόβαθμα στελέχη της Π.Υ. Ξάνθης. Κατά την επίσκεψη συζητήθηκαν θέματα της περιοχής και τονίστηκε η άριστη συνεργασία μεταξύ του Δήμου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Δημάρχου, σε εγκάρδιο κλίμα ο κ. Μίχογλου ευχήθηκε στον νέο Διοικητή  της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ξάνθης καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και του επισήμανε   το  δύσκολο έργο που επιτελεί το Πυροσβεστικό Σώμα  ως επιχειρησιακός βραχίονας της Γ.Γ.Π.Π.  Ο Διοικητής της  Πυροσβεστικής Υπηρεσίας , με την σειρά του ευχαρίστησε τον  Δήμαρχο και του επισήμανε ότι το Πυροσβεστικό Σώμα είναι και θα είναι μαζί με την κοινωνία σε καθημερινή βάση και δίπλα σε όλους τους συμπολίτες όποτε κριθεί αυτό αναγκαίο.

                                                                                                         ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Πρόσκληση 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Θέμα: Πρόσκληση 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

    

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη καιώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ:1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (Ν.4412/2016). (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

Η συνεδρίαση κρίνεται ως έκτακτη λόγω πιεστικών, καταληκτικών προθεσμιών.

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου