Ενημέρωση επανάληψης 1ης Ειδικής Συνεδρίασης(εξ΄αναβολής)

Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, για την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ., που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 841/ 18-02-2021 πρόσκληση , αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 , και από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 και σύμφωνα με τις διατάξεις

α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και

γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και

δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020, τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020και υπ. αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 841/ 18-02-2021 ημερήσιας διάταξης.

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ο καθένας από τη δική του προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση είτε με sms στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 6946908095.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συμμετοχή σας καθώς και την θέση σας επί των θεμάτων σας επί των εντός του ανωτέρου χρόνου ήτοι 12:00 - 13:00.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Ενημέρωση επανάληψης 2ης Τακτικής Συνεδρίασης(εξ΄αναβολής)

Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, για την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 από ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ., που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 819/ 17-02-2021 πρόσκληση , αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 , και από ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 και σύμφωνα με τις διατάξεις

α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και

γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και

δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020, τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020και υπ. αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 819/ 17-02-2021 ημερήσιας διάταξης.

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ο καθένας από τη δική του προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση είτε με sms στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 6946908095.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συμμετοχή σας καθώς και την θέση σας επί των θεμάτων σας επί των εντός του ανωτέρου χρόνου ήτοι 11:00 - 12:00.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εύλαλο, 18/02/2021
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 849
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου Δυναμικού
Πληροφορίες: Κιοσσές Ιωάννης
Εύλαλο Ξάνθης, Τ.Κ.67200
ΤΗΛ: 2541352613 – FAX:254135265
E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web : http://www.topeiros.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ από την υπογραφή της σύμβασης, για την αντιμετώπιση των έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών, λόγω της σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ

Πρόσκληση 1ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2021

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020, τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020και υπ. αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου,η οποία θα λάβει χώρα τηνΔευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με το παρακάτω μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Τοπείρου οικονομικού έτους 2021 και έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2021- Στοχοθεσία 2021. (Εισήγηση: Δήμαρχος )                                                                                                                                                                                                                                    

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com ο καθένας από τη δική του προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συμμετοχή σας καθώς και την θέση σας επί των θεμάτων σας επί των εντός του ανωτέρου χρόνου ήτοι 12:00 - 13:00.        

Σημείωση-Επισήμανση: Με το υπ΄ αριθ.πρωτ. 425/ 04-02-2021 έγγραφο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σας ζητήθηκε να γνωστοποιήσετε στη γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου την ατομική σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προκειμένου να σας αποστέλλονται τόσο η πρόσκληση και οι εισηγήσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όσο και οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση. Επίσης σας γνωστοποιήθηκε ότι η συμμετοχή σας στις, δια περιφοράς, συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και οι τοποθετήσεις σας στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο δια της ατομικής σας ηλεκτρονικής διεύθυνσης κι αυτό, διότι παρατηρήθηκε δυσλειτουργία στη συμμετοχή δημοτικών συμβούλων με αποστολή μηνύματος μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS), με κίνδυνο την έγκυρη συμμετοχής τους, η οποία απετράπηκε με ενέργειες και πρωτοβουλία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Λόγω του ότι ελάχιστοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν έχουν δηλώσει την ατομική τους ηλεκτρονική διεύθυνση, στην παρούσα και μόνο συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, θα επιτραπεί η συμμετοχή και με αποστολή μηνύματος μέσω κινητού τηλεφώνου (sms). Στην αμέσως επόμενη, δια περιφοράς, συνεδρίαση, η συμμετοχή και οι τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων θα γίνεται δεκτή αποκλειστικά και μόνο μέσω της ατομικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail).                                                

                                                                                                                       

                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                

                                                                                        

                                                                                                                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2021

    

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020, τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020και υπ. αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου,η οποία θα λάβει χώρα τηνΔευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021από ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ. με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2021. (Εισήγηση: Δήμαρχος )                                                                                                                                                                                                                                     

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com ο καθένας από τη δική του προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συμμετοχή σας καθώς και την θέση σας επί των θεμάτων σας επί των εντός του ανωτέρου χρόνου ήτοι 11:00 - 12:00.        

Σημείωση-Επισήμανση: Με το υπ΄ αριθ.πρωτ. 425/ 04-02-2021 έγγραφο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σας ζητήθηκε να γνωστοποιήσετε στη γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου την ατομική σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προκειμένου να σας αποστέλλονται τόσο η πρόσκληση και οι εισηγήσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όσο και οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση. Επίσης σας γνωστοποιήθηκε ότι η συμμετοχή σας στις, δια περιφοράς, συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και οι τοποθετήσεις σας στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο δια της ατομικής σας ηλεκτρονικής διεύθυνσης κι αυτό, διότι παρατηρήθηκε δυσλειτουργία στη συμμετοχή δημοτικών συμβούλων με αποστολή μηνύματος μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS), με κίνδυνο την έγκυρη συμμετοχής τους, η οποία απετράπηκε με ενέργειες και πρωτοβουλία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Λόγω του ότι ελάχιστοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν έχουν δηλώσει την ατομική τους ηλεκτρονική διεύθυνση, στην παρούσα και μόνο συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, θα επιτραπεί η συμμετοχή και με αποστολή μηνύματος μέσω κινητού τηλεφώνου (sms). Στην αμέσως επόμενη, δια περιφοράς, συνεδρίαση, η συμμετοχή και οι τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων θα γίνεται δεκτή αποκλειστικά και μόνο μέσω της ατομικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail).                                                

                                                                                        

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              

                                                                                         

                                                                                                          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2021

Σύμφωνα με : α) το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας  δ) το άρθρο 67 του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις. Η Πρόσκληση θεωρείται έκτακτη, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 19η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση του Σχεδίου του Προυπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Τοπείρου, σύμφωνα με την Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (έγγραφο με υπ.αριθμ.πρωτ. 1550/12-2-2021)».

***Η Τακτική Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη της επιτροπής να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων, από τις 11.00 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ.μ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com.***

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΙΣ 17-02-2021

Με απόφαση του Δήμαρχου Τοπείρου κ. Θωμά Μίχογλου συνεχίζεται η  δια ζώσης αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των παιδικών σταθμών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τοπείρου, την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021, λόγω των συνεχιζόμενων έκτακτων καιρικών συνθηκών και ιδίως του παγετού, που καθιστούν δυσχερή την πρόσβαση και την παραμονή των μαθητών στο σχολείο.

Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν θα διακοπεί, αλλά θα πραγματοποιηθεί κανονικά μέσω της διαδικασίας της τηλεκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ 4264/30-9- 2020.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής Διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 672 00
Πληροφορίες: Γκασδάρη Αντωνία
ΤΗΛ : 25413-52609
FAX: 25413-52618
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web: www.topeiros.gr


Εύλαλο, 02-02-2021
Αριθ. Πρωτ.:-385-
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό αριθμ. -1-
της Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Τοπείρου
Αριθ. Απόφασης: 01/2021
Περίληψη:
Θέμα: «Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής Διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και ετήσιου προγράμματος δράσης – Τεχνικό πρόγραμμα 2021».

Σήμερα την 02-02-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.-11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τοπείρου, ύστερα από την 318/28-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Τοπείρου κ. Χαραλαμπίδη Βασίλειου, σύμφωνα με το άρθρο 76 (Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης) του Ν. 3852/2010.

Η Συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, β) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και γ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020, τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020 και υπ. αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών.

 1-2021-Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής Διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού

3Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2021

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 του ν.4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ) τις με αριθ. 18318/13-03-2020 και με αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας  δ) το άρθρο 67 του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις.

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 2 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μ.μ., δια περιφοράς, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ 1ο:«Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης και τεχνικό Πρόγραμμα)».

***Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη της επιτροπής να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων, από τις 12.00μ.μ. μέχρι τις 13:00 μ.μ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com, ή τηλεφωνικά, είτε με sms στην γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής 2541352614/ 2541352609***.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ- ΕΠΑΝΗΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 31-08-2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, β) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και γ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020, τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020και υπ. αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, τηςΔημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία θα λάβει χώρα την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. με το μοναδικό θέματα ημερήσιας διάταξης :

«Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής Διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και ετήσιου προγράμματος δράσης – Τεχνικό πρόγραμμα 2021».           

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς , για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου ατομικά ο καθένας να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com είτε με sms στο τηλέφωνο του Προέδρου της Επιτροπής Διαβούλευσης 6946908095.

                                                                                                                

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου