Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 20η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη καιώρα 15:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Τοπείρου οικονομικού έτους 2020 και έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2020- Στοχοθεσία 2020. (Εισήγηση: κ. Έλλη Πάλλα )

Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 20η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη καιώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Πάλλα)

2οΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης απολογισμού εσόδων εξόδων Γ τριμήνου 2019 (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Πάλλα)

3οΘΕΜΑ: Έγκριση αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης οικ. έτους 2020 Δήμου Τοπείρου.(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αναπροσαρμογής ή μη τελών ύδρευσης οικονομικού έτους 2020 Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής : κ .Δήμαρχος)

5ο ΘΕΜΑ:Έγκριση αναπροσαρμογής ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 2020. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

6ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2020. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Χατζηγιαννάκου).

7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του δεύτερου ΑΠΕ για το έργο « Αποκατάσταση οδοστρωμάτων δρόμου Εξοχής – Μέλισσας» (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σιαμίδης).

8ο ΘΕΜΑ: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στη δημοτική Κοινότητα

Ευλάλου, στα αγροκτήματα: Π.Ολβίου, Κρεμαστή,Κεντητή,Μικροχώρι,Ορφανό,Κύρνο,Ηλιόπετρα, Δεκάρχου. (Εισηγητής: κ. Γιώργος Γρηγοριάδης).

9ο ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χρήσης δύο αιθουσών που βρίσκονται στον πρώτο όροφο του Πνευματικού Κέντρου Μέλισσας στο Δημοτικό Σχολείο Μέλισσας για δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου. (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

10οΘΕΜΑ: Ορισμός αναπληρωματικού μέλους στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

11ο ΘΕΜΑ:Αντικατάσταση παραιτηθέντος αναπληρωματικού μέλους από την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ Ν.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ορκίστηκαν στις 13-11-2019, ημέρα Τετάρτη, ενώπιον του Δημάρχου Μίχογλου Θωμά, οι τρείς (3) επιτυχόντες υπάλληλοι της προκήρυξης 3Κ/2018, στην Υπηρεσία Καθαριότητας του ΔήμουΤοπείρου. Η τελετή ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου όπου παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Καθαριότητας καθώς και συγγενείς των νέων δημοτικών υπαλλήλων.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου στον σύντομο χαιρετισμό του, αφού ευχήθηκε καλή αρχή, δύναμη και καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη των συγκεκριμένων υπαλλήλων στην καθαριότητα του Δήμου και σημείωσε ότι με την εποικοδομητική εργασία τους θα συμβάλλουν τα μέγιστα στον τομέα της καθαριότητας και στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών.

Τέλος, τόνισε ότι τους θεωρεί πολύτιμους συνεργάτες του στον καθημερινό αγώνα της Δημοτικής Αρχής για την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών στους δημότες και την οριστική επίλυση του προβλήματος με την καθαριότητα στο Δήμο και τους διαβεβαίωσε ότι θα βρίσκεται δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν.

Μετά τη λήξη της τελετής Ορκωμοσίας, οι νεοπροσληφθέντες υπάλληλοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Δήμαρχο και στελέχη του Δήμου, ο οποίος αφού τους καλωσόρισε, τους ενημέρωσε για τον τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας καθώς και για τις υψηλές απαιτήσεις της εργασίας που αναλαμβάνουν και ζήτησε από όλους εργατικότητα, υπευθυνότητα, και προσήλωση στα νέα τους καθήκοντα.

 

11

2

 

3

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στο Δήμο Τοπείρου θα συγκροτηθεί , με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για το χρονικό διάστημα 1.11.2019- 31.12.2023, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες ( αρ. 76 Ν. 3852/ 2010 , φεκ 87/2010 τεύχος Α΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ) . Για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης , καλούνται φορείς, σύλλογοι, οργανώσεις του Δήμου Τοπείρου που είναι ενεργοί ( έχουν αναπτύξει συναφή με το αντικείμενο τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία ) και έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πρίν από την είσοδο τους στην επιτροπή διαβούλευσης , να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση συμμετοχής τους , προτείνοντας έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο τους, μέχρι τις 4-11-2019. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Δημάρχου τηλ. 2541352613        

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΕΒΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Ο Δήμος Τοπείρου, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ», πραγματοποιεί  διανομή αγαθών- προϊόντων από την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 έως Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, ώρα 09.00 έως 14.00 στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική ή και Βασική Υλική Συνδρομή», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ - ΚΕΑ θα ειδοποιηθούν με SMS για να προσέλθουν στο σημείο διανομής.

Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να έχει μαζί του Βιβλιάριο Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από όπου προκύπτει ο ΑΜΚΑ, καθώς και Αστυνομική Ταυτότητα.

Σε  περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο παρακάτω τηλέφωνο:

Δ. Τοπείρου: 2541352606

 Για την παραλαβή των προϊόντων από τα σημεία διανομής και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων συνιστούμε στους δικαιούχους να μεριμνήσουν για τον τρόπο μεταφοράς των προϊόντων.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη καιώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ:Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (Εισηγήτρια: Μαρία Χατζηγιαννάκου)

2οΘΕΜΑ: 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

3οΘΕΜΑ: Έγκριση παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (Ν.4412/2016). (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

4ο ΘΕΜΑ: Ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων ( υπαλλήλων) για την κίνηση του λογαριασμού ταμιακής διαχείρισης  που τηρεί ο Δήμος Τοπείρου στην Τράπεζα της Ελλάδας. (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

5ο ΘΕΜΑ:Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τοπείρου στην ΠΕΔ ( Περιφερειακή Ένωση Δήμων ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). (Εισηγητής: Δήμαρχος)

6ο ΘΕΜΑ:Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας , επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή του έργου : « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ» (Εισηγητής: Χαλήτ Ογλού Μουμίν, Αντιδήμαρχος)

7ο ΘΕΜΑ: Ορισμός αντιπροσώπου στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης(Εισηγητής: Δήμαρχος)

8ο ΘΕΜΑ:  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής τους σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός ύψους από 1-9-2019 και εντεύθεν.( Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

  9ο ΘΕΜΑ: Ορισμός γραμματέα στα Διοικητικά Συμβούλια των Κοινοτήτων και χρηματοδότηση τους. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

 10ο ΘΕΜΑ:  Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. “Π.Π.Α.Π.” Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Πασχάλης Αγγελάκης , Πρόεδρος)

 11ο ΘΕΜΑ:Ψήφιση σχεδίου έγκρισης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Π.Π.Α.Π.” Δήμου Τοπείρου οικονομικού έτους 2020.  (Εισηγητής: Πασχάλης Αγγελάκης , Πρόεδρος)                                                                       

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών

Ο Δήμαρχος Δήμου Τοπείρου

         Έχοντας υπόψη,

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /07-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του             Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’ /11-5-2015) και παρ.2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102/τ.Α’ /26-8-2015).
 3. Την υπ’ αριθμ. 132/5068/01-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΓΚΕΩΗΨ-1Β3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’) περί υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα τριών (3) ατόμων για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών προς κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσίων Ύδρευσης και Τεχνικής ως εξής :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ Εργατών

1 (ένας) Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97 Δύο (2) μήνες
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ.ΕΡΓΟΥ (JCB) 1 (ένας) Άδεια χειρισμού μηχανήματος έργου (JCB)(Ομάδα Β΄,1ης ειδικότητας) & Δίπλωμα οδήγησης Β΄κατηγορίας ή επαγγελματικό. Δύο (2) μήνες
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ.ΕΡΓΟΥ (GRADER) 1 (ένας) Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (GRADER)(Ομάδα Α’, 3ης ειδικότητας) & Δίπλωμα οδήγησης Β΄κατηγορίας ή επαγγελματικό. Δύο (2) μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα)

-να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται   για   τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

-να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 και ότι τους προηγούμενους 12 μήνες δεν έχουν εργαστεί σε φορείς του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Ν.2190/1994.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
 5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
 6. Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
 7. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΑΜΑ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τοπείρου, Ταχ. Δ/νση: 67200 Εύλαλο Ξάνθης, μέσα σε προθεσμία πέντε ( 5 ) εργασίμων ημερών και συγκεκριμένα από Τρίτη 15-10-2019 έως Δευτέρα 21-10-2019 στoν αρμόδιoυπάλληλο Κιοσσέ Ιωάννη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερομένων καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

           

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Με την ηγεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, συναντήθηκε  την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019, ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Μίχογλου Θωμάς. Στην συνάντηση παρευρέθηκε επίσης, ο Αντιδήμαρχος Α’ κ.Ψεμματάς Δημήτριος.

Τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης εκπροσώπησε ο Αστυνομικός Διευθυντής Ξάνθης κ. Χρήστος Σταμπουλής, συνοδευόμενος από τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ.Ορφανίδη Νεκτάριο και τον Αστυνόμο Β’ και Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ευλάλου, κ.Γεωργαντζή Ευάγγελο.

Κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν  στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών, και για διάφορα προβλήματα που αφορούν το Δήμο Τοπείρου.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου, αφού ευχαρίστησε θερμά τον Αστυνομικό Διευθυντή Ξάνθης κ. Χρήστο Σταμπουλή, τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ.Ορφανίδη Νεκτάριο και τον Αστυνόμο Β’ και Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ευλάλου, κ.Γεωργαντζή Ευάγγελο για την επίσκεψή τους, διαβεβαίωσε ότι η στενή συνεργασία του Δήμου Τοπείρου και της Αστυνομίας θα συνεχιστεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

 unnamed 1

 

Γνωστοποίηση Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.Τις διατάξειςτου άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τον Ν.4555/2018.

3.Τον ΟΕΥ του Δήμου Τοπείρου (ΦΕΚ Β΄ 692/09-03-2012) με τις τροποποιήσεις αυτού.

4. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου.

Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη ο οποίος θα ασκεί τα ειδικά καθήκοντα:

Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικάπρος το Δήμαρχο, στους τομείς:

-Αστικές αναπλάσεις

-Πράσινος σχεδιασμός και ανασχεδιασμός αστικών περιοχών

-Βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικών υπαίθριων χώρων

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

2) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

3) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

4) Να έχουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα βιοκλιματικού σχεδιασμού αστικώνυπαίθριων χώρων στους ΟΤΑ ή σε Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ τουλάχιστον τριών (3) ετών.

Η εξειδίκευση αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

5) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2).

6) Γνώση προγραμμάτων Η/Υ (τουλάχιστον 2 από τα παρακάτω προγράμματα):

- Λειτουργικά Συστήματα: MicrosoftWindowsXP/Vista/7/8/10

- ΠλατφόρμαOffice: Word, Excel, Access, Power Point

- Σχεδίαση CAD: AutoCAD, ArchiCAD, Sketchup

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τοπείρου (τηλ. 2541352606, 2541352613) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της γνωστοποίησης στον ημερήσιο τοπικό τύπο.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στον ημερήσιο τοπικό τύπο, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                      

                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Δευτέρα στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για το εξής θέμα:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προυπολογισμού Οικονομικού έτους 2019.»

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου