Δ.Τ.

ΘΕΜΑ: «Ευχές Δημάρχου για την Θρησκευτική Εορτή των Μουσουλμάνων για το Ραμαζάνι».

Ενόψει της περιόδου της Θρησκευτικής Εορτής για το Ραμαζάνι, εύχομαι σε όλους τους συμπατριώτες μας μουσουλμάνους, στους επισκέπτες, στους εργαζόμενους και τους περαστικούς του Δήμου Τοπείρου, Χρόνια Πολλά…!!!

Η θρησκευτική Εορτή για το Ραμαζάνι ελπίζω να γίνει μια ευκαιρία για περισσότερη αλληλοκατανόηση, αλληλοβοήθεια και αλληλοσεβασμό. Με την ειρηνική και δημιουργική μας συνύπαρξη, ας κάνουμε τις μέρες της κρίσης ευκαιρία για να φτάσουμε τον Δήμο μας ψηλά, φέρνοντας στον τόπο μας ευημερία και προκοπή για όλους μας.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ…!!!

Πρόσκληση 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου( σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010) την 17η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη καιώρα 15:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ΄αρ. 95/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης)

2οΘΕΜΑ:  Ίδρυση τμημάτων ένταξης στο 6/θ μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ηλιόπετρας (Εισηγητής: Θεόδωρος Τζελεπάκης)

3οΘΕΜΑ:Ίδρυση τμημάτων ένταξης στο Γυμνάσιο Ερασμίου (Εισηγητής: Θεόδωρος Τζελεπάκης)

4ο ΘΕΜΑ:Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού ενός (1) ατόμου για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου Τοπείρου στο πλαίσιο του προγράμματος « Βοήθεια στο σπίτι ». (Εισηγητής: Θεόδωρος Τζελεπάκης)

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αβδήρων , του Δήμου Τοπείρου και του ΤΟΕΒ Θαλασσιάς – Κρεμαστής με τίτλο : « Σύνταξη φακέλου υδρολογικών, εδαφολογικών και υδρογεωλογικών στοιχείων για την άδεια χρήσης νερού του εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφόρων της περιοχής του ΤΟΕΒ Θαλασσιάς- Κρεμαστής Π.Ε. Ξάνθης ( περιοχή χειμάρρου Λασπία) ».(Εισηγητής: ΘεόδωροςΤζελεπάκης)                                 

6οΘΕΜΑ: Διάθεση θέσεων πρακτικής άσκησης  μαθητείας – ΕΠΑΛ και ΙΕΚ στο Δήμο Τοπείρου.(Εισηγητής: Ιωάννης Κιοσσές)                                 

 7οΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας « Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Μαγγάνων – Ερασμίου Δήμου Τοπείρου ». (Εισηγητής: Γεώργιος Γρηγοριάδης)

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα , λόγω λήξης προθεσμιών και καταληκτικών ημερομηνιών .

Δεύτερη Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 7ης Συνεδρίασης

Θέμα: Δεύτερη Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 7ης Συνεδρίασης

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Δευτέρα 15 Απριλίου  και ώρα 14:30 τακτική  Δημόσια συνεδρίαση του Δήμου Τοπείρου , που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 2027/ 11-04-2019  πρόσκληση , αναβλήθηκε  λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τρίτη  16 Απριλίου 2019 , και ώρα 14:15  όπου και αναβλήθηκε  λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τετάρτη  17 Απριλίου  2019 , και ώρα 14:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 2027/ 11-04-2019  ημερήσιας διάταξης.

Δεύτερη Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 6ης Συνεδρίασης

Θέμα: Δεύτερη Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 6ης Συνεδρίασης

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Δευτέρα 15 Απριλίου και ώρα 14:00 τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δήμου Τοπείρου , που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 2026/ 11-04-2019 πρόσκληση , αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 , και ώρα 14:00 όπου και αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 , και ώρα 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 2026/ 11-04-2019 ημερήσιας διάταξης.

Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 7ης τακτικής συνεδρίασης

Θέμα: Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 7ης τακτικής συνεδρίασης

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Δευτέρα 15 Απριλίου  και ώρα 14:30 τακτική  Δημόσια συνεδρίαση του Δήμου Τοπείρου , που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 2027/ 11-04-2019  πρόσκληση , αναβλήθηκε  λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τρίτη  16 Απριλίου 2019 , και ώρα 14:15 , σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 2027/ 11-04-2019  ημερήσιας διάταξης.

Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 6ης τακτικής συνεδρίασης

Θέμα: Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής )

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Δευτέρα 15 Απριλίου και ώρα 14:00 τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δήμου Τοπείρου , που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 2026/ 11-04-2019 πρόσκληση , αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 , και ώρα 14:00 , σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 2026/ 11-04-2019 ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα καιώρα 14:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο "Αποκατάσταση οδοστρώματος δρόμου Αβάτου-Δάφνης"(Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης)

2οΘΕΜΑ: 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα).

3οΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

4ο ΘΕΜΑ:Έγκριση αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ-Στοχοθεσία) έτους 2019 (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

5ο ΘΕΜΑ:Έγκριση επικαιροποιημένου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός-Παιδεία-Αθλητισμός και Περιβάλλον Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής:Χαράλαμπος Σπυριδόπουλος)                                                                                

6οΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. “Π.Π.Α.Π.” Δήμου Τοπείρου.(Εισηγητής: Χαράλαμπος Σπυριδόπουλος)                                                                                                                                                                    

7οΘΕΜΑ:Έγκριση απολογισμού Έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου.   (Εισηγητής: Δημήτριος Παπαδόπουλος)                                                                                                                                                                                                                                               

8οΘΕΜΑ:Έγκριση απολογισμού Έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Θεόδωρος Τζελεπάκης)                                                                                                                                                                                                                                                                                             

9ο ΘΕΜΑ:Λύση της από 15-10-2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και του Δήμου Τοπείρου με τίτλο : «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Τοπείρου». (Εισηγητής: Δήμαρχος)                                                                                                                                                        

10οΘΕΜΑ:Έγκρισητης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με τίτλο : «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Τοπείρου». (Εισηγητής: Δήμαρχος)                                                                                                                                              

11οΘΕΜΑ:Σύναψη Σύμβασης Διαβαθμικής συνεργασίας και ορισμός μελών επιτροπής του άρθρου 99 του ν. 3852/ 2010 μεταξύ του ΣΔΑΝΞ και του Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)                                                                      

12οΘΕΜΑ:Έγκριση των όρων της σύμβασης των εκκαθαριστών της «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.» (Εισηγητής: Δήμαρχος)                                                                      

13οΘΕΜΑ:Έγκριση εκμίσθωσης του παραχωρημένου κατά χρήση Κέντρου Υποδοχής Επισκεπτών Ερασμίου. (Εισηγητής: Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης)

14οΘΕΜΑ:Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενταγμένο στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι». (Εισηγητής: Δήμαρχος)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

       Θέμα: Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

    

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15η Απριλίου 2019, ημέρα   Δευτέρα καιώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τo εξής μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: : «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014».(Εισηγητής: Ιωάννης Κιοσσές)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση του Δήμου Τοπείρου την Τετάρτη, 17 Απριλίου, ώρα 19.30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Τοξοτών με θέμα «Ψάχνοντας για το παρελθόν στον Δήμο της Τοπείρου» στην διάλεξη της Δρ. Κωνσταντίνας Καλλιντζή, Αρχαιολόγου, Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης

« Αν ένας ξένος ρωτήσει κάποιον κάτοικο του Δήμου Τοπείρου τι αρχαία έχει στον τόπο του, πιθανότατα θα τον φέρει σε αμηχανία. Ο λόγος που θα δυσκολευτεί να απαντήσει, είναι ότι, πράγματι, δεν υπάρχουν ορατά μνημεία ή μεγάλοι, γνωστοί και επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι. Και όμως, στο τοπογραφικό αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης, η περιοχή στα ανατολικά του Νέστου, έχει δυναμική παρουσία, που ξεκινάει από τη Νεολιθική Περίοδο, στα τέλη της 6ης χιλιετίας π.Χ., και φθάνει μέχρι τους Νεότερους Χρόνους. Κάθε, σχεδόν, οικισμός έχει αρχαιολογικές θέσεις, άγνωστες ακόμα και στους κατοίκους του.»

Αυτό το πλουσιότατο ιστορικό και αρχαιολογικό παρελθόν θα προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε και, ακόμα, να δείξουμε τις ιδιαιτερότητες του τμήματος αυτού της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, ιδιαιτερότητες που το κάνουν να ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα.

                                             ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                  ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Εθελοντική δράση καθαρισμού της παραποτάμιας περιοχής στην είσοδο των Τεμπών του Νέστου

Στα πλαίσια της Σχολικής Εβδομάδας Εθελοντισμού 1-7 Απριλίου 2019, την οποία συνδιοργανώνουν σε πανελλαδικό επίπεδο η "Let's do it Greece", η μεγαλύτερη  ταυτόχρονη εθελοντική δράση της χώρας και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός, Αλληλεγγύη, Ενεργός Πολίτης" που υλοποιούν το Μη-κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός και το Ίδρυμα Λαμπράκη, μαθητές,  εκπαιδευτικοί και  γονείς των πέντε τοπικών σχολικών μονάδων του προγράμματος "Νοιάζομαι και δρω" : 5ο, 6ο και 9ο Νηπιαγωγεία Ξάνθης και Δημοτικά Σχολεία Αβάτου και Εξοχής,

με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Δήμου Τοπείρου και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης-Παράρτημα Ξάνθης

ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΡΟΥΝ, υλοποιώντας την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 εθελοντική δράση καθαρισμού της παραποτάμιας περιοχής στην είσοδο των Τεμπών του Νέστου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου, η αναπληρώτρια Διευθύντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης κ. Ντομπρίκη Δήμητρα, ο αντιδήμαρχος κ. Τζελεπάκης θεόδωρος και ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου κ. Παπαδόπουλος Δημήτριος .

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου