ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Εύλαλο:27-02-2018
Αρ.πρωτ.1278
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Γραφείο Δημάρχου
Ταχ.Δ/νση :Εύλαλο τ.κ.67200
Τηλ. :25413-52609
Ε-mail :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προς:

1.Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
2.Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης
3.Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης

                                                                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                                                                                                     Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 52

Θέμα: «Διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών»

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοιίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α’/07/06/2010)
2.Τις έκτακτες καιρικές συνθήκες (χιονοπτώσεις, παγετός και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην περιοχή.

                                          Αποφασίζει
Την διακοπή μαθημάτων την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 στο σύνολο των παιδικών σταθμών και των Σχολικών Μονάδων της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τοπείρου.

Κοινοποίηση:

1.Α/θμια Σχολική Επιτροπή
2.Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.Φ.Α.» Δήμου Τοπείρου

Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Εύλαλο, 23-02-2018

Αριθ. Πρωτ.: - 1155-
Προς:
1. Δήμαρχο
2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας.
Κοινοποίηση:
1) Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ.(Παράρτημα Ξάνθης)
2) Μ.Μ.Ε. Ν. Ξάνθης
3) Νομικό Σύμβουλο Δήμου

                                                            Θέμα: Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1ο ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2018 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)
2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Εξασφάλιση Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονας Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» της Δράσης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών».(Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)
3ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης και ένταξη στον Προϋπολογισμό του Δήμου της Δημόσιας Σύμβασης «e-SOHECA» του προγράμματος «INTERREG GR-BG» προϋπολογισμού 211.520 ευρώ.(Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)
4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια υλικών οδοποιίας».(Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)
5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».(Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)
6ο ΘΕΜΑ: Ανάθεση μετά από άγονο διαγωνισμό της δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2018».(Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)
7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)
8ο ΘΕΜΑ Απόδοση Α΄ κατανομής έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων στα Νομικά Πρόσωπα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου , Σχολικές Εφορίες και Σχολικούς Τροχονόμους για το Β’ Εξάμηνο 2017. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)
9ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (Ν.4412/2016). (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)
10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εσόδων και εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2017. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)
11ο ΘΕΜΑ Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για τις δαπάνες εορτασμού των εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)
12ο ΘΕΜΑ Σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας και Ορισμός Μελών Επιτροπής του άρθρου 99 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ) για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2018. (Εισήγηση: Χατζηγιαννάκου Μαρία)
13ο ΘΕΜΑ: Σύναψη Σύμβασης και ορισμός εκπροσώπων της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας, του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 για την υποβολή, σύνταξη τευχών και υλοποίηση της πράξης έργου ¨Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Τοπείρου¨.(Εισήγηση: Χατζηγιαννάκου Μαρία)
14ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ΄αριθμό 3/2018 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Π.»Δήμου Τοπείρου για ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Π.»Δήμου Τοπείρου, απαιτουμένου εξειδικευμένης γνώσης (Άρθρο 281 παρ. 3Ν. 3463/2006). (Εισήγηση: Δήμαρχος )
15ο ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2017 των Σχολικών Εφοριών του Δήμου Τοπείρου (Εισήγηση: Τζελεπάκης Θεόδωρος)
16ο ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση Ειδικού Γραμματέα (Πρακτικογράφου) Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Δήμαρχος )

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πληροφορίες: Γ.Γρηγοριάδης, Α.Λουκμακιάς
Τηλ: 2541041941,2541352608
Εύλαλο: 21 Φεβρουαρίου 2018

                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών που είναι μόνιμοι
κάτοικοι του Δήμου Τοπείρου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32
του ν. 4497/2017 όσοι επιθυμούν την προσωρινή τοποθέτησή τους στη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Τοπείρου, και καθώς έχει συσταθεί η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης στο Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού (Διοικητήριο-Ξάνθη –Τ.Κ. 67133).

Η ανωτέρω αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στο δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης του για έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή.

Για τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν
αίτηση στην Περιφέρεια στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκονται οι λαϊκές
αγορές που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν και δηλώνουν τις λαϊκές αγορές ανά ημέρα που επιθυμούν, καθώς και το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους.
Κάθε παραγωγός μπορεί να δηλώσει προτίμηση μέχρι και για τρεις (3) λαϊκές αγορές
ανά ημέρα
.
Η Περιφέρεια διαβιβάζει τις υποβληθείσες σε αυτήν αιτήσεις, στις οικείες
Επιτροπές Λαϊκών Αγορών, υποχρεωτικά κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες.

                                                           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πληροφορίες: Γ.Γρηγοριάδης, Α.Λουκμακιάς
Τηλέφωνο: 2541041941,2541352607
Εύλαλο: 21 Φεβρουαρίου 2018

                                                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους κάτοχους επαγγελματικών άδειων πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεώσει την άδεια τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, εφεξής ανανεώνονται πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4497/2017 στο Δήμο της μόνιμης κατοικίας τους.

Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του ν. 4264/2014, ανανεώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4497/2017
(ΦΕΚ 171 Α ́) μέχρι την31η Μαρτίου 2018.

Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες
ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως

                                                                                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πληροφορίες: Γ.Γρηγοριάδης, Α.Λουκμακιάς
Τηλ: 2541041941,2541352607

Εύλαλο: 21 Φεβρουαρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Τοπείρου, ότι όσοι δεν είχαν ανανεώσει μέχρι τις 13-11-2017 την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014, και μετά τη δημοσίευση της με αριθμ. πρωτ. 12679/1-2-18 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 353 Α΄) σχετικά με το προβλεπόμενο παράβολο της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4497/2017, μπορούν να καταθέσουν στην υπηρεσία μας αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να θεωρήσουν αυτή έως τις 31 Μαρτίου 2018. (καταληκτική ημερομηνία). Τονίζουμε ότι σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως. Για τις υπόλοιπές άδειες που έχουν ανανεωθεί, η θεώρησή τους πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη τους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα συνοδεύουν τη σχετική αίτηση , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4497/2017, είναι τα παρακάτω:
1. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:

α) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21 του ν.4497/2017,
β) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν.4497/2017,
γ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα.
2. Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21 του ν.4497/2017.
3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36 του ν.4497/2017.
5. Πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (κατά περίπτωση).
6. Παράβολο δεκαπέντε (15,00€) ευρώ σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 12679/01-02-2018 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 353 B’ 07-02-2018).
7. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Επίσης απαιτείται:
8. Να μην υπάρχουν οφειλές προς στο Δήμο Τοπείρου σύμφωνα με το αρ. 285 ΚΔΚ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Καθαρά Δευτέρα με παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα και χορούς στον Δήμο Τοπείρου
Ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου καλεί όσους θέλουν να περάσουν την ημέρα τους σε έναν τόπο με μοναδικά πολιτιστικά και λαογραφικά στοιχεία, στην καρδιά ενός φυσικού παραδείσου της κοιλάδας του ποταμού Νέστου να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις για τα κούλουμα στους οικισμούς του Δήμου Τοπείρου.
Εύχεται σε όλους καλή Σαρακοστή…!!!
«Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής, της σωματικής και πνευματικής μας κάθαρσης και αποτελεί μια καλή αφορμή για ατομική, συλλογική και κοινωνική κάθαρση. Την χρειαζόμαστε όλοι μας για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτά που σχεδιάζουμε και ονειρευόμαστε.»
Η μέρα αυτή θα τιμηθεί δεόντως με δωρεάν κρασί, σαρακοστιανά εδέσματα, λαγάνα, φασολάδα και άλλα πολλά τα οποία προετοιμάζονται από τους Συλλόγους και υπάρχει και παραδοσιακό λαϊκό γλέντι. Φέτος την Καθαρά Δευτέρα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Δήμο Τοπείρου στους οικισμούς ΑΒΑΤΟ, ΜΑΓΓΑΝΑ, ΕΡΑΣΜΙΟ, ΟΛΒΙΟ ,ΓΑΛΑΝΗ και ΤΥΜΠΑΝΟ όπου μετά τις 11:00 π.μ. ξεκινά ένα μοναδικό ξεφάντωνα. Ελάτε να πετάξετε τον χαρταετό σας ψηλά και μετά να απογειώσετε το κέφι σας στα ύψη μαζί μας, ξεκινώντας την Μεγάλη Σαρακοστή…!!!
Τοπική Κοινότητα Αβάτου :
Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν το πρωί στην πλατεία του χωριού.
Τοπική Κοινότητα Ερασμίου :
Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν το πρωί στο Πνευματικό κέντρο Ερασμίου με ζωντανή μουσική.
Τοπική Κοινότητα Γαλάνης :
Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν το πρωί στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Γαλάνης από τον Πολιτιστικό σύλλογο Γαλάνης.
Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων :
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Μαγγάνων σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό σύλλογο Νεολαίας Μαγγάνων θα διοργανώσουν γιορτή στην πλατεία του χωριού και θα πραγματοποιηθεί καρναβαλική παρέλαση.
Τοπική Κοινότητα Ν. Ολβίου:
Ο πολιτιστικός Σύλλογος Ν. Ολβίου διοργανώνει την εκδήλωση στην Κεντρική πλατεία του χωριού.
Τοπική Κοινότητα Tυμπάνου :
Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν το πρωί στην πλατεία του χωριού.

     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
   ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΘΡΑΚΙΚΩΝ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ Ν.ΞΑΝΘΗΣ

 

                                         ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                                                ΑΡΙΘΜΟΣ 41


ΘΕΜΑ: «Διακοπή μαθημάτων λόγω Θρακικών-Λαογραφικών Εορτών Νομού Ξάνθης- Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2018»
Ο Δήμαρχος Τοπείρου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010)
2. Το υπ’αρ. πρωτ. 14476/ΓΔ/13 –14/2/2018 έγγραφο του Δημάρχου Ξάνθης,
3. Το από 13/2/2018 έγγραφο του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπαίδευσης με θέμα « Λειτουργία σχολικών μονάδων Π.Ε. Ξάνθης την Παρασκευή 16-2-2018,
4. Το υπ’αρ. πρωτ. 1116/ 14-2-2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης,
5.Τις Θρακικές- Λαογραφικές Εορτές του Ν. Ξάνθης- Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2018,

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Τη διακοπή μαθημάτων την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 στο σύνολο των παιδικών σταθμών και των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τοπείρου.

«ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΕΚΑΠ ΑΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ»

     Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου Ξάνθης σε έκτακτη συνεδρίασή του στις 28 Δεκεμβρίου 2017 με την υπ΄αριθμό 188/ 2017 απόφασή του, αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος συμπαράστασης προς την καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ ΑΕ και τους εργαζομένους της:  

 1) Το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος του Δήμου Τοπείρου Ξάνθης εκφράζουν την αμέριστη συμπαράστασή τους προς την τοπική Καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ Α.Ε.  και τους 170 εργαζόμενους.

  • Η συνέχιση της λειτουργίας της ΣΕΚΑΠ είναι υπόθεση εθνική και μας

αφορά όλους.

  • Δεν θέλουμε άλλο ένα εργοστάσιο-κουφάρι στην Ξάνθη.
  • Δεν θέλουμε άλλους απολυμένους εργαζόμενους.
  • Δεν θέλουμε άλλο μαρασμό της υπαίθρου, μείωση της παραγωγικότητας και περαιτέρω φτωχοποίηση.

   Εδώ και τώρα πρέπει να βρεθεί λύση σωτηρίας της ΣΕΚΑΠ.

   Η ευθύνη όλων μας είναι μεγάλη και ιστορική.                     

2) Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί προς τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Αλέξη Τσίπρα, τους αρμόδιους Υπουργούς επί των Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας , τους συναρμόδιους Υπουργούς, τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τους Βουλευτές του Νομού Ξάνθης, κ. Ζεϊμπεκ Χουσεΐν, κ. Γιαννακίδη Ευστάθιο, κ. Στογιαννίδη Γρηγόριο καθώς επίσης  και σε όλα τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Από Γραφείο Τύπου του Δήμου Τοπείρου Ξάνθης

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το νέο Έτος

Ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου 

η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
και οι Εργαζόμενοι του Δήμου Τοπείρου

Σας εύχονται

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το νέο Έτος

Με Υγεία, Αγάπη και Ελπίδα

19η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 18η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα καιώρα 18.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1oΘΕΜΑ: Έγκριση 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (Εισήγηση: κ. Έλλη Πάλλα )

2ο ΘΕΜΑ:. Αποδοχή Δ΄ κατανομής  έτους 2017 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και απόδοση ποσού στα Ν.Π. Α΄βάθμιας ,Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης  και Σχολικές Εφορίες Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: κ. Έλλη Πάλλα )

3ο ΘΕΜΑ: Έγκριση παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.  (Εισήγηση: κ. Έλλη Πάλλα )

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για επέκταση ΦΟΠ ( συμπληρωματική επέκταση ΦΟΠ Ολβίου ). (Εισήγηση: κ. Έλλη Πάλλα )

5ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή αποζημίωσης  ποσού 900,00 ευρώ από το Τ.Π.Δ. λόγω διέλευσης τμήματος αγωγού φυσικού αερίου (TAP) από δημοτικές εκτάσεις. (Εισήγηση: Έλλη Πάλλα)

6ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017.(Εισήγηση: κ. Ιωάννης Σιαμίδης )                                                                    

7ο ΘΕΜΑ: Αποδοχήχρηματοδότησης και ένταξη στον Προϋπολογισμό του Δήμου της Δημόσιας Σύμβασης « ACCESSFORALL» του προγράμματος «INTERREGGR-BG» προϋπολογισμού 195.430 ευρώ. (Εισήγηση: κ. Ιωάννης Σιαμίδης )

8ο ΘΕΜΑ: Παράταση της Δημόσιας Σύμβασης « Προμήθεια Καυσίμων Δήμου Τοπείρου 2017 » (Εισήγηση: κ. Ιωάννης Σιαμίδης )

9ο ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου. (Εισήγηση: κ. Γρηγοριάδης Γεώργιος)

10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: κ. Θεοδούλη Καλπάκη)

11ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. « Πολιτισμός-Παιδεία-Αθλητισμός-Περιβάλλον» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: κ. Σπυριδόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος)

12ο ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τοπείρου και αναπληρωτών αυτών για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων σύμφωνα με τον Ν.2881/01 (ΦΕΚ 16 Α’/06-02-2001) και την Υ.Α. 2123/36/01(ΦΕΚ 1438 Β/22-10-2001) (Εισήγηση: κ. Δήμαρχος)

13ο ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τοπείρου και αναπληρωτών αυτών για τη συγκρότηση επιτροπής με θέμα α) τον «Χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων πολυσύχναστων ή μη» όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. γ του Π.Δ. 23/2000 και β) την «Εκμίσθωση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής» σύμφωνα με το άρθρο 35 του Γ.Κ.Λ.20 (ΦΕΚ 444Β’/26-04-1999). (Εισήγηση: κ. Δήμαρχος)

 14ο ΘΕΜΑ: Έγκριση κοπής δέντρων ( λευκών ) στην αγροτική περιοχή Μαγγάνων λόγω επικινδυνότητας. (Εισήγηση: κ. Δήμαρχος )

15ο ΘΕΜΑ: Αναστολή ισχύος του κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Τοπείρου έως 31-12-2018 .(Εισήγηση: κ.Δήμαρχος)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Υποκατηγορίες

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τοπείρου

AAAA

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου