2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα , στον οικισμό Εύλαλο, ημέρα Τρίτη στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. , για συζήτηση και λήψη απόφασης για το εξής μοναδικό θέμα:

 • ·Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το σχέδιο Προυπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Τοπείρου Οικονομικού έτους 2018. (άρθρο 63δ και άρθρο 266ν.3852/2010)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΥΧΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Ενόψει της σημαντικότατης εορτής των συμπατριωτών μας μουσουλμάνων και συμμεριζόμενος την χαρά των επισκεπτών, εργαζομένων και περαστικών του Δήμου Τοπείρου, εύχομαι σε όλους Χρόνια Πολλά…!!! Ας είναι αυτή η περίοδος της εορτής μια ευκαιρία για περισσότερη αλληλοκατανόηση, αλληλοβοήθεια και αλληλοσεβασμό μεταξύ μας για το καλό όλων μας.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ…!!!

14η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017

     Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με το εξής ένα και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Εισήγηση κα. Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου) 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017

     Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 9ης  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δήμου Τοπείρου . (Εισήγηση κα. Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών  Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της υπ΄αριθμ.πρωτ.5740/19-7-2017 σύμβασης παροχής       υπηρεσιών - Ενοικίαση χημικών τουαλετών  στις παραλίες του Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση κα. Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών - Διοικητικών  Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

3ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της υπ΄αριθμ.πρωτ.5123/26-6-2017 σύμβασης παροχής  υπηρεσιών -Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων οικισμών Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση κα. Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών  Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

4ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή επιχορήγησης  ΣΑΤΑ 2017 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. (Εισήγηση κα. Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών  Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης  αποτελεσμάτων  εκτέλεσης προϋπολογισμού  Δ΄ τριμήνου 2016. (Εισήγηση κα. Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών- Διοικητικών  Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου )

6ο ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών χρηματικών καταλόγων ( σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 3 Απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών). (Εισήγηση κ. Γιουβατζίκ Κωνσταντίνος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος)

7ο ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Τοπείρου ως μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρτο Λάγους. (Εισήγηση κ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

8ο ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου . (Εισήγηση κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος)

9ο ΘΕΜΑ: Άδεια παραχώρησης και χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε αδειούχο έμπορο υπαίθριου εμπορίου. (Εισήγηση κ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Εξοχής - Μέλισσας» (Εισήγηση κ. Σιαμίδης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τοπείρου)

11ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Δεκάρχου - Ολβίου»  (Εισήγηση κ. Σιαμίδης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τοπείρου)

12ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Αβάτου Δάφνης» (Εισήγηση κ. Σιαμίδης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τοπείρου)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017

     Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Εύλαλο, Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:


ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2017.


ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2017.


ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων οικ. έτους 2017.


ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια ειδών συσσιτίου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

 

3ήμερο εκδηλώσεων 13-15 Αυγούστου 2017 ''Πάσχα του καλοκαιριού '', στους Τοξότες του Δήμου Τοπείρου ...!!!

Πανηγυρίζει η Εκκλησία του οικισμού Τοξότες του Δήμου Τοπείρου για τη γιορτή ''Της Κοιμήσεως της Θεοτόκου''.
Πανηγυρίζει ο οικισμός Τοξότες του Δήμου Τοπείρου, ο Πολιτιστικός Φυσιολατρικός Σύλλογος Τοξοτών Ξάνθης και με την στήριξη του Δήμου Τοπείρου, προσκαλεί όλο τον κόσμο 13/14 και 15 Αυγούστου στις πολιτιστικές εκδηλώσεις.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κυριακή 13 Αυγούστου 2017 ώρα 20:30
Στο προαύλιο του Πνευματικού Κέντρου Τοξοτών προβολή φωτογραφιών ''Το χωριό μας, οι ρίζες μας, οι άνθρωποί μας''. Κατά το τριήμερο των εκδηλώσεών μας 13/14 και 15 Αυγούστου, η προβολη θα συνεχίζεται.
Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017 ώρα 20:30
Στο κέντρο του χωριού διασκεδάζουμε με ζωντανή ποντιακή και λαϊκή μουσική. Λύρα-τραγούδι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ και ΣΙΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ. Στο λαϊκο πρόγραμμα ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ (κιθάρα, μπάσο, λαϊκό τραγούδι), ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (κρουστά), ΚΩΣΤΑΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ (μπουζούκι), ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΤΖΑΣ (αρμόνιο, λαϊκό τραγούδι).
Είσοδος: 10 ευρώ (φαγητό και ένα αναψυκτικό). Θα μπορείτε να γευτείτε και παραδοσιακές γεύσεις.
Τρίτη 15 Αυγούστου 2017 ώρα 21:00
Παραδοσιακοί χοροί από το χορευτικό συγκρότημα του Λαογραφικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Πέρνης Ν. Καβάλας και από τα δύο χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Φυσιολατρικού Συλλόγου Τοξοτών Ξάνθης.
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΠΦΑ 2017

Ο Δήμαρχος του Δήμου Τοπείρου διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ειδών συσσιτίου» για τις ανάγκες των τμημάτων Παιδικών Σταθμών ΕΞΟΧΗΣ, ΜΑΓΓΑΝΩΝ, ΑΒΑΤΟΥ, ΤΟΞΟΤΩΝ του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’Κ.Π.Φ.Α.’’Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου Ν.Α. Ξάνθης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν το σύνολο της ποσότητας κάθε είδους του διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 10/08/2017 και ώρα έναρξης 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) γραφεία του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο, 67200 Ξάνθη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα έχουν εγκριθεί με την 51/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου και με όσα ορίζονται στην 5979/26-07-2017 διακήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη δημοπράτησης μέχρι τις 09/08/2017 αποστέλλοντας email με σχετική αίτηση στο: kpfa@topeiros.gr ή από τα γραφεία Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Φ.Α. του Δήμου Τοπείρου στην Εξοχή αφού στείλουν μία μέρα πριν σχετική αίτηση ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.topeiros.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’Κ.Π.Φ.Α.’’ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ», στην Εξοχή και στο τηλέφωνο 2541094344.

 ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ                  ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ ΤΕΥΔ

22η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017

     Σας καλούμε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου λόγω καταληκτικών ημερομηνιών , που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Δευτέρα στις 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για το εξής θέμα:

ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Τοπείρου για δημιουργία οργανικής θέσης στον Τομέα Καθαριότητας και Βεβαίωση ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 209/2017

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση λόγω παραίτησης Αντιδημάρχου στον Δήμο Τοπείρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στον οριζόμενο για την δημοτική περίοδο από 19-07-2017 έως 31/08/2019

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 με θέμα «Αρμοδιότητες Δημάρχου» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3979/2011.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 με θέμα «Αντιδήμαρχοι» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
 3. Την αριθ. 271/31-08-2016 απόφαση Δημάρχου Τοπείρου περί ορισμού Αντιδημάρχου κ. Κιατίπη Νικόλαου του Χρήστου.
 4. Την αριθ. 208 απόφαση Δημάρχου Τοπείρου με αριθ. πρωτ. 5731/19-07-2017 περί αποδοχής παραίτησης Αντιδημάρχου κ. Κιατίπη Νικόλαου του Χρήστου.
 5. Την αριθ. Πρωτ.: 5731/18-07-2017 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Κιατίπη Νικόλαου του Χρήστου.
 6. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.                                                      
 8. Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τρις (3) Αντιδήμαρχοι.                                
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Αποφασίζουμε

Αποδεχόμαστε σύμφωνα με την αριθ. 208 Απόφαση Δημάρχου Τοπείρου με αριθ. πρωτ. 5731/19-07-2017, την υπ’ αριθ. Πρωτ. 5731/18-07-2017 αίτηση παραίτησης του κ. Κιατίπη Νικόλαου του Χρήστου από το αξίωμα του Αντιδημάρχου για λόγους που μνημονεύονται σε αυτή. Ανακαλούμε εν μέρει την υπ’ αριθ. 271/31-08-2016. απόφαση Δημάρχου Τοπείρου και απαλλάσσουμε από τη 19-07-2017 τον ανωτέρω από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Ορίζουμε τον κ. Τζελεπάκη Θεόδωρο του Αναστασίου Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο, άμμισθο με θητεία από τη 19-07-2017 έως τις 31-08-2019 σε αντικατάσταση του Κιατίπη Νικόλαου του Χρήστου και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις εξής αρμοδιότητες:

 • Συντονισµός και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία µε τους συναρμόδιους φορείς.
 • Εποπτεία Προσωπικού και λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
 • Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
 • Καθαριότητα λαϊκών αγορών.
 • Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.
 • Λειτουργία Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης.
 • Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, αδειών µουσικών οργάνων, αδειών τυχερών παιγνίων, αδειών ίδρυσης ποιµνιοστασίων, µικροπωλητών κλπ.
 • Άδειες πλανόδιου - υπαίθριου εµπορίου.
 • Λειτουργία υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εµποροπανηγύρεις κλπ.).
 • Υπογραφή των αδειών χρήσης για τη λειτουργία της εβδοµαδιαίας Λαϊκής Αγοράς.
 • Εφαρµογή µέτρων για την προστασία και προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας.
 • Εποπτεία επί του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων.

Β. Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος δεν θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 υποπαρ. ε και στ του Ν. 4051/2012.

Γ. Η ανάκληση Αντιδηµάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµάρχου.

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου, τις αρµοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η Υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των εργαζομένων στο Εξωτερικό.

ΣΤ. Επίσης, στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάµων που γίνεται στο Δήμο, σύμφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν.∆. 321/1982.

Ζ. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες και μία εβδομαδιαία του Νομού, καθώς και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου