1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα , στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Δευτέρα στις 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. , για συζήτηση και λήψη απόφασης για το εξής μοναδικό θέμα:

  • ·Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Τοπείρου για δημιουργία νέας οργανικής θέσης στις ανταποδοτικές υπηρεσίες στον Τομέα Καθαριότητας και καταγραφή των αναγκών του Δήμου Τοπείρου για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας έτους 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 24 του Ν. 4479 /2017.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Εύλαλο, ημέρα Παρασκευή στις 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για το εξής θέμα:

ΘΕΜΑ 1ο:  Ανάθεση του μικρού έργου «Συντήρηση επισκευή γηπέδου Κεντητής».

ΘΕΜΑ 2ο:  Ανάθεση του μικρού έργου «Συντήρηση επισκευή Υδατόπυργου Μαγγάνων».

ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση και διάθεση πιστώσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικ. Έτους 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

«Σάρκα και Οστά» παίρνει το Ειδικό Γυμνάσιο που θα λειτουργήσει στον Δήμο Τοπείρου.

Μετά από πολύμηνες συντονισμένες προσπάθειες μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων και του Δημάρχου Τοπείρου κ. Θωμά Μίχογλου, το ειδικό Γυμνάσιο μετά από τις τελευταίες μικροπαρεμβάσεις, θα λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2017-2018.

Στις 10 Ιουλίου 2017 επισκέφτηκε τον Δήμαρχο Τοπείρου κ. Θωμά Μίχογλου, ο κ. Γ. Χατζηθεοδώρου τόσο με την ιδιότητα του Γραμματέα του Σύριζα N. Ξάνθης όσο και με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, μαζί με συναδέλφους του εκπαιδευτικούς, προκειμένου να ρυθμιστούν οι τελευταίες εναπομείναντες λεπτομέρειες για την λειτουργία του Ειδικού Γυμνασίου.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Μετά το τέλος της συνάντησης όλοι μαζί επισκέφτηκαν τον χώρο όπου πρόκειται να λειτουργήσει το Ειδικό Γυμνάσιο.                             

Ο κ. Γ. Χατζηθεοδώρου μαζί με τους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς δήλωσαν ότι, είναι ενθουσιασμένοι τόσο από την καλή κατάσταση που συντηρείται το κτίριο, όσο και από την άμεση ανταπόκριση του Δημάρχου Τοπείρου κ. Θωμά Μίχογλου, στις κατασκευαστικές απαιτήσεις που υπήρχαν προκειμένου να καταστεί λειτουργικό για τον συγκεκριμένο σκοπό το προαναφερόμενο κτίριο.

Το κτίριο είχε παραχωρηθεί με ομόφωνη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου ευχαρίστησε όλους θερμά για την επίσκεψη και ευχήθηκε να χαρεί όλη η κοινωνία του Νομού την λειτουργία του Ειδικού Γυμνασίου.

Πιο αναλυτικά δήλωσε: «Θα ήθελα να δηλώσω την προτεραιότητα που έχουμε στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, αφενός δημιουργώντας δομές που απουσιάζουν εντελώς από τον Δήμο μας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα φοίτησης και ένταξης στο κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον για κάθε μαθητή και μαθήτρια σε κάθε γωνιά του Δήμου μας και αφετέρου εφαρμόζοντας ενταξιακή εκπαιδευτική πολιτική στα πλαίσια των δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων μας, όπως αρμόζει σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία που θέλει τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις εκδηλώσεις και εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής.

 Με όραμα το «Σχολείο για Όλους» από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας έχουμε προβεί σε σειρά αλλαγών και παρεμβάσεων που βελτιώνουν τις συνθήκες εκπαίδευσης των μαθητών στον Δήμο Τοπείρου.

Πέραν όμως από την οποιαδήποτε δίκη μας παρέμβαση χρειάζεται συναίνεση και συνεργασία όλων. Σε συλλογικό επίπεδο, χρειάζεται η ευαισθητοποίηση και συμβολή όλων των τοπικών και ευρύτερων κοινωνικών παραγόντων για την ενδυνάμωση της ενταξιακής προοπτικής της ειδικής αγωγής που θα άρει τις όποιες πρακτικές αποκλεισμού και περιθωριοποίησης των μαθητών προάγοντας  την ισότιμη ένταξή τους.»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017

     Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Εύλαλο, ημέρα Παρασκευή στις 14 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

   

ΘΕΜΑ 1ο: Εξουσιοδότηση του Δικηγόρου Ξάνθης Παύλο Καραβέλη του Νικολάου, με αριθμό μητρώου Δ.Σ. Ξάνθης -77-, κάτοικο Ξάνθης (Τσιμισκή 22), νομικό σύμβουλο του Δήμου Τοπείρου, όπως: α) καταθέσει προτάσεις και προσθήκη – αντίκρουση κατά των προτάσεων του αντιδίκου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (Τακτική Διαδικασία) και κάθε άλλου αρμοδίου Δικαστηρίου για την συζήτηση της από 3-4-2017 (αριθμός και ημερομηνία κατάθεσης: 104/10-4-2017) αγωγής του Φικρέτ Χουσείν Ολγού του Χουσεϊν και της Σαμπριέ, κατοίκου Π. Ολβίου Ν. Ξάνθης, κατά του Δήμου Τοπείρου, επί τω τέλει όπως απορριφθεί καθ΄ ολοκληρίαν η ως άνω αγωγή και να καταδικασθεί ο ενάγων στην δικαστική δαπάνη του Δήμου Τοπείρου, β) προτείνει και αντικρούσει ενστάσεις, αντενστάσεις και ισχυρισμούς και γ) παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Τοπείρου κατά την συζήτηση της πιο πάνω αγωγής όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε επανάληψη συζήτησης ή εξέταση μαρτύρων ορισθεί. Με την παρούσα επίσης δηλώνεται ότι εγκρίνεται κάθε άλλη διαδικαστική πράξη, κύρια ή παρεπόμενη, την οποία διενήργησε και θα διενεργήσει ο πιο πάνω εξουσιοδοτούμενος Δικηγόρος βάσει του άρθρου 97 Κ.Πολ.Δ., και αφορά στην αντίκρουση της πιο πάνω αγωγής.

ΘΕΜΑ 2ο: Εξουσιοδότηση του Δικηγόρου Ξάνθης Παύλο Καραβέλη του Νικολάου, με αριθμό μητρώου Δ.Σ. Ξάνθης -77-, κάτοικο Ξάνθης (Τσιμισκή 22), νομικό σύμβουλο του Δήμου Τοπείρου, όπως: α) καταθέσει προτάσεις και προσθήκη – αντίκρουση κατά των προτάσεων του αντιδίκου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Τακτική Διαδικασία) και κάθε άλλου αρμοδίου Δικαστηρίου για την συζήτηση της από 20-4-2017 (έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής, αριθμός Μ.Τ. 37/20-4-2017) αγωγής του Παναγιώτη Ελευθεριάδη του Λεοντίου και της Αναστασίας, κατοίκου Μαγικού Ν. Ξάνθης, κατά του Δήμου Τοπείρου, επί τω τέλει όπως απορριφθεί καθ΄ ολοκληρίαν η ως άνω αγωγή και να καταδικασθεί ο ενάγων στην δικαστική δαπάνη του Δήμου Τοπείρου, β) προτείνει και αντικρούσει ενστάσεις, αντενστάσεις και ισχυρισμούς και γ) παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Τοπείρου κατά την συζήτηση της πιο πάνω αγωγής όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε επανάληψη συζήτησης ή εξέταση μαρτύρων ορισθεί. Με την παρούσα επίσης δηλώνεται ότι εγκρίνεται κάθε άλλη διαδικαστική πράξη, κύρια ή παρεπόμενη, την οποία διενήργησε και θα διενεργήσει ο πιο πάνω εξουσιοδοτούμενος Δικηγόρος βάσει του άρθρου 97 Κ.Πολ.Δ., και αφορά στην αντίκρουση της πιο πάνω αγωγής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017

     Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Εύλαλο, ημέρα Δευτέρα 03 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων (Α.Α.Υ.) κωδικών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 2ο: Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με δημοπρασία για εγκατάσταση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων στον οικισμό Κύρνο της Δημοτικής Κοινότητας Ευλάλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μίχογλου συγχαίρει τους διοργανωτές για την εθελοντική προσφορά τους στο το 3ο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών παιδικών και εφηβικών συγκροτημάτων, «Τα παιδιά χορεύουν για τα παιδιά» στο Άβατο Ξάνθης.

     Μέσα σε κλίμα εγκάρδιο, με θερμά συναισθήματα αγάπης και φιλίας ολοκληρώθηκε το 3ο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών παιδικών και εφηβικών συγκροτημάτων, «Τα παιδιά χορεύουν για τα παιδιά» στο Άβατο Ξάνθης.               

     Ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θ. Μίχογλου ευχαρίστησε, την Πρόεδρο, τα μέλη και τον Χοροδιδάσκαλο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αβάτου και τους διοργανωτές για την εθελοντική προσφορά τους. Επίσης ευχαρίστησε για το εθελοντικό τους έργο τα χορευτικά συγκροτήματα, που παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες παρευρέθηκαν στο φεστιβάλ. Τόνισε ότι, κάθε χρονιά το φεστιβάλ γίνεται και καλύτερο και πλέον έχει γίνει θεσμός για όλο τον Νομό.      

     Ένα μεγάλο ευχαριστώ εξέφρασε για τους αφανείς συντελεστές που συνέβαλαν στην διοργάνωση. Κλείνοντας, μαζί με τις ευχές για Καλό Καλοκαίρι, ανανέωσε το ραντεβού για το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Αβάτου 2018.

     Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης κ.κ. Παντελεήμων πλαισιωμένος από Ιερείς της Ιεράς Μητρόπολης Ξάνθης, ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θ. Μίχογλου, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου κ. Ε. Πολυχρονιάδου, οι Αντιδήμαρχοι κ. Χ. Κουτσομιχάλης και κ. Ν. Κιατίπης, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Π.Π.Α.Π. του Δήμου Τοπείρου κ. Χ. Σπυριδόπουλος, η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τοπείρου κ. Α. Καρκαλιάνη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χ. Κοτόπουλος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αβάτου κ. Ν. Χοΐδης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ερασμίου κ. Α. Τερζής, η Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Γαλάνης κ. Ε. Μαυροπούλου και πλήθος κόσμου.

Γραφείο Τύπου

Δήμου Τοπείρου

«Ευχές Δημάρχου Τοπείρου για την Θρησκευτική Εορτή των Μουσουλμάνων Σεκέρ Μπαϊράμ».

                                

Ενόψει της σημαντικότατης εορτής του «ΣΕΚΕΡ ΜΠΑΪΡΑΜ» (γιορτή των γλυκισμάτων) και συμμεριζόμενος την χαρά των συμπατριωτών μουσουλμάνων, επισκεπτών, εργαζομένων και περαστικών του Δήμου Τοπείρου, εύχομαι σε όλους Χρόνια Πολλά…!!!

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ…!!!

Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017

     Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στον οικισμό Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017. (Εισήγηση κ. Μαρία Χατζηγιαννάκου.)

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 7ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση κ Πάλλα Έλλη, Προϊσταμένη Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου.)

3ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τοπείρου . (Εισήγηση κ. Αναστασία Καρκαλιάνη.)

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ. Εξοχής» (Εισήγηση κ. Χατζηγιαννάκου Μαρία, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας και Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Τοπείρου.)

5ο ΘΕΜΑ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΣΔΑΝΞ και Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση κ. Δήμαρχος.)

6ο ΘΕΜΑ:Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 97/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου περί συγκρότησης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό. (Εισήγηση κ. Πρόεδρος.)

7ο ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημοτικής Κοινότητας Ευλάλου» (Εισήγηση κ. Σιαμίδης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τοπείρου.)

8ο ΘΕΜΑ:Έγκριση πρακτικού της τριμελούς επιτροπής για τον καθορισμό του τιμήματος για απευθείας αγορά από τον Δήμο Τοπείρου ιδιωτικής έκτασης στους Τοξότες για διαπλάτυνση οδού έμπροσθεν του Κοιμητηρίου Τοξοτών . (Εισήγηση κ. Δήμαρχος.)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

3ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών και Εφηβικών Χορευτικών Συγκροτημάτων στο Άβατο του Δήμου Τοπείρου

Στις 24 και 25 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:00 μέσα σε κλίμα εγκάρδιο, με θερμά συναισθήματα αγάπης και φιλίας και με την ανιδιοτελή προσφορά και το εθελοντικό έργο όλων των συμμετεχόντων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αβάτου Ν. Ξάνθης διοργανώνεται το 3ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ  Παιδικών και Εφηβικών χορευτικών συγκροτημάτων στο Άβατο του Δήμου Τοπείρου.

Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες συνολικά 24 χορευτικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα, με 550 μικρούς χορευτές θα παρουσιάσουν χορούς από την περιοχή τους και παράλληλα θα συμμετέχουν στην μεγαλοπρεπή παρέλαση.

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν με Θεία Αρχιερατική Δοξολογία και την ευλογία του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Ξάνθης κ.κ. Παντελεήμων, πλαισιωμένου από Ιερείς της Ιεράς Μητρόπολης Ξάνθης.

Γραφείο Τύπου 

Δήμου Τοπείρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Τρίτη στις 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για το εξής θέμα:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για το διαγωνισμό για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, με σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας με σύμβαση παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου