ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022-ΤΕΒΑ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) και των μέτρων προστασίας για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, ο Δήμος Ξάνθης ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ–ΖΩ», θα διανείμει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε οικογένειες με παιδιά έως 3 ετών, τα παρακάτω τρόφιμα και προϊόντα βασικής υλικής συνδρομής-ΒΥΣ,

 

Τετάρτη 06.07.2022 και ώρες 12:00-14:00 διανομή στον Δήμο Τοπείρου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΒΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:                                                                                                                                                                                                     

ΘΕΜΑ 1ο: 1η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2022. (Εισήγηση: Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 2ο:4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση για την παραχώρηση-εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με δημοπρασία με σκοπό την δημιουργία εμπορικού καταστήματος γεωργικών εργαλείων στη τοπική Κοινότητα Ευλάλου στο αγρόκτημα Δεκάρχου και εξουσιοδότηση Δημάρχου ή του νόμιμου αναπληρωτή του για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. (Εισήγηση: Γεώργιος Γρηγοριάδης).                                                                                                      

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση για την παραχώρηση-εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με δημοπρασία για ανέγερση βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και εκπαιδευτικού κέντρου για την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων μελισσοκομίας και την προώθηση άλλων νέων καλλιεργειών αγροτικών προϊόντων στη Κοινότητα Ευλάλου στο αγρόκτημα Ορφανού και εξουσιοδότηση Δημάρχου ή του νόμιμου αναπληρωτή του για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. (Εισήγηση: Γεώργιος Γρηγοριάδης).   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΣΤΙΣ 29/06/2022

Ο Δήμος Τοπείρου σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ ενημερώνει ότι την Τετάρτη 29/06/2022 και ώρα 09:00 π.μ.–13:00 μ.μ. θα πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνουCovid-19 (rapid-tests) για όλους τους δημότες στο Δημοτικό Ιατρείο Ευλάλου. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΣΤΙΣ 22/06/2022

Ο Δήμος Τοπείρου σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ ενημερώνει ότι την Τετάρτη 22/06/2022 και ώρα 9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19 (rapid-tests) για όλους τους δημότες στο Κοινοτικό Κατάστημα Ολβίου.

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 21η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη καιώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:                                                                                                                                                                                                                    

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση έκθεσης απολογισμού εσόδων- εξόδων  Α΄ τρίμηνο 2022. (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).    

ΘΕΜΑ 2ο:Απόδοση Β’ Κατανομής για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2022 στο ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Α/ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου, στο ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου, στις Σχολικές Εφορίες και απόδοση επιχορήγησης σε σχολικούς τροχονόμους α΄ εξαμήνου 2022. (Εισήγηση: Δήμαρχος).                                                                                   

ΘΕΜΑ 3ο: Εφαρμογή Ορίων στον οικισμό Θαλασσιάς. (Εισήγηση: Ιωάννης Σιαμίδης).  

ΘΕΜΑ4ο:Εφαρμογή Ορίων στον οικισμό Αγέλης. (Εισήγηση: Ιωάννης Σιαμίδης).

                                                                                                                                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ , ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ 2022-2023

 

Εγκρίνουν την Ανακοίνωση Επανεγγραφών και νέων Εγγραφών νηπίων από 15 Ιουνίου 2022 μέχρι 15 Ιουλίου 2022, σχολικής περιόδου 2022-2023, τα οποία κατά την 1-09-2022 συμπληρώνουν την ηλικία των 2,5 ετών (30 μηνών ) για τους Παιδικούς Σταθμούς:

                 1. ΑΒΑΤΟΥ –δυναμικότητας 15 νήπια

                 2. ΕΞΟΧΗΣ –δυναμικότητας 15 νήπια

                 3. ΜΑΓΓΑΝΩΝ, –δυναμικότητας 31 νήπια

                 4. ΤΟΞΟΤΩΝ–δυναμικότητας 50 νήπια

Καθορίζουν την διαδικασία εγγραφών και επανεγγραφών και ορίζουν τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση του Προέδρου. Αιτήσεις εγγραφών θα γίνονται δεκτές και μέχρι την κάλυψη αυτών σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Η παρούσα Απόφαση, καθώς Περίληψη Ανακοίνωσης να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ Κ.Π.Φ.Α. Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ στην ΕΞΟΧΗ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου: www.topeiros.gr και η περίληψη Ανακοίνωσης να τοιχοκολληθεί σε οικισμούς του Δήμου Τοπείρου.

Αναθέτουν στον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14_2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΣΤΙΣ 07-06-2022

Ο Δήμος Τοπείρου σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ ενημερώνει ότι την Τρίτη 07/06/2022 και ώρα 09:00 π.μ.–13:00 μ.μ. θα πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνουCovid-19 (rapid-tests) για όλους τους δημότες στο Δημοτικό Ιατρείο Ευλάλου. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Θέμα: Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στον οικισμό Ορφανού της Κοινότητας Ευλάλου για την ανέγερση πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης.

Έχοντας υπόψη:

1.Την υπ.αριθ. 27/2022 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου

2. Την υπ.αριθ. 02/2022 απόφαση της δημοτικής Κοινότητας Ευλάλου Δήμου Τοπείρου

3. Την υπ.αριθ. 03/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τοπείρου

4. Το άρθρο 195 του 3463/2006 του ΔΚΚ

5. Την υπ.αριθ..67/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό των όρων

6. Την υπ.αριθ. 95/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Τοπείρου περί συγκρότησης της επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης του αγροκτήματος Κεντητής της Δημοτικής Ενότητας Ευλάλου του Δήμου Τοπείρου, για την δημιουργία σταυλικών εγκαταστάσεων με τους παρακάτω όρους 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Προώθηση ενημερωτικού μηνύματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

 

 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
             ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
         Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προϊστάμενος Δ/νσης: Δρ .ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΤΑΜΒΑΚΙΔΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Καθηγητή Ρωσσίδη 11, Τ.Κ 54655,
Θεσ/νίκη
Τηλ.  : 2313309609
Κιν.  : 6948759994 & 6930072827
email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Π (ΑΑ)

Ανάρτηση και προώθηση μηνυμάτων για την αντιπυρική περίοδο

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΣΤΙΣ 31-05-2022

Ο Δήμος Τοπείρου σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ ενημερώνει ότι την Τρίτη 31/05/2022 και ώρα 09:00 π.μ.–13:00 μ.μ. θα πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνουCovid-19 (rapid-tests) για όλους τους δημότες στο Κοινοτικό Κατάστημα Τοξοτών.
 
Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου