Εκλογές στο Δήμο Τοπείρου

ekloges

Όλα όσα χρειάζεσαι για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές.

Όλες οι Εγκύκλιοι, οι ΚΥΑ και οι Αποφάσεις για τις εκλογές

Εκλογές στη σελίδα του ΥΠΕΣ: ekloges.ypes.gr

ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ

Συνδυασμοί

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 


 

ΝΕΟ! Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

 

Αλλαγή κτιρίου εκλογικού τμήματος στον Δήμο Τοπείρου

Ενημερώνουμε τους Δημότες του Δήμου Τοπείρου πως, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 65293/ΞΔΔΟ/2489/13-05-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, που τροποποιεί την υπ’ αριθ 58594/ΞΔΔΟ/2202/30-04-2014 απόφασή του, το 215ο Εκλογικό Τμήμα της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής με έδρα την Ν.Αμισσό μεταφέρεται από το Δημοτικό Σχολείο Νέας Αμισσού στο Μειονοτικό Σχολείο Εξοχής.

Κατά συνέπεια οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο των οικισμών Νέας Αμισσού, Βανιάνου και Κοσσού θα ψηφίσουν στο Μειονοτικό Σχολείο Εξοχής.

Γνωστοποίηση Προγραμμάτων Εκλογής

Από τον Δήμαρχο Τοπείρου γνωστοποιούνται τα Προγράμματα Εκλογών των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών στον Δήμο Τοπείρου:

Απόφαση 147/2014: Δημοτικές Εκλογές

Απόφαση 148/2014: Περιφερειακές Εκλογές

Δύναμη εκλογέων +20% (ανά εκλογικό τμήμα)

Από την περιφερειακή ενότητα Ξάνθης μάς εστάλη ο πίνακας της δύναμης των εκλογέων ανά εκλογικό τμήμα και ο υπολογισμός του +20% των ψηφοδελτίων που απαιτούνται σε αυτά:
Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τον πίνακα

 

Εγκύκλιος 23 ΥΠΕΣ για προετοιμασία & διενέργεια εκλογών

Εκδόθηκε η εγκ.23/17799/03.05.2014 (κλικ για κετέβασμα!) του ΥΠ.ΕΣ. με την οποία παρέχονται πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014

Εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας στο Δήμο Τοπείρου

Με την υπ. αριθμ. οικ.58594/ΞΔΔΟ/2202/30-04-2014 (όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ 65293/ΞΔΔΟ/2489/13-05-2014) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ξάνθης καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας, κατά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές καθώς και των επαναληπτικών αυτών και των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014. Για τον Δήμο Τοπείρου είναι τα εξής:

Εγκύκλιος 14 του ΥΠΕΣ

για τις εκλογές της 18 Μαΐου 2014 αναφορικά με την ανάδειξη των δημοτικών αρχών.

Κατεβάστε την πατώντας εδώ!