Οδηγός του Πολίτη - Διαδικασίες - Δικαιολογητικά

 

Παρακαλούμε περιηγηθείτε:

α) στον ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ της Πύλης kep.gov.gr των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Στην κατηγορία "Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση" θα βρείτε τις συνηθέστερες διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συναλλαγή σας και με τους Δήμους.

ή αντίστοιχα

β) στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης (ERMIS) όπου μπορείτε να ενημερωθείτε ή να διεκπεραιώσετε συναλλαγές με το Δημόσιο, είτε συμβατικά είτε ηλεκτρονικά.