Αναγνώριση του www.topeiros.gr από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΣΤΙΣ 50 ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 15 ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ


 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ KEELAN

Το Πρόγραμμα KEeLAN (Θεμελιώδης Αρχές Ηλεκτρονικών Δικτύων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2002 ως μέρος του 5ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για Έρευνα και Ανάπτυξη και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission). Ο βασικός του στόχος είναι να παροτρύνει της Τοπικές Αρχές στην μετάβασή τους προς τον εκσυγχρονισμό και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τον πολίτη, εφοδιάζοντάς τους με μια κατευθυντήρια ηλεκτρονική διοίκηση (καλύτερες εφαρμογές, μοντέλα και σαφείς κατευθύνσεις). Η μελέτη θα αναπτύξει επίσης σχετικά δεδομένα και εργαλεία τοπογραφικής αναφοράς με τα οποία θα εκτιμηθεί η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ευρώπης για τα επόμενα χρόνια.

Το Πρόγραμμα KEeLAN θα ερευνήσει την σχέση μεταξύ της πολιτικής της Περιφερειακής Ηλεκτρονικής Διοίκησης και τις πρωτοβουλίες της Τοπικής Ηλεκτρονικής Αυτοδιοίκησης. Η μελέτη θα λάβει επίσης υπόψη της την ανάπτυξης της Ηλεκτρονικής Διοίκησης και στον υπόλοιπο κόσμο: Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν και τα αναγνωρισμένα αποτελέσματα θα συγκριθούν με αυτά των π.χ. Ηνωμένων Πολιτειών, Ιαπωνίας, Νέας Ζηλανδίας και Αυστραλίας. Αυτή η ανάλυση θα παρέχει μια αξιόπιστη εικόνα για το που βρίσκεται αυτή την στιγμή η Ευρώπη στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διοίκησης.

Το Πρόγραμμα KEeLAN αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού δικτύου ELANET/CEMR, σε συνεργασία με την Pricewaterhouse - Coopers, που δρα ως τεχνικός εταίρος. Η Ancinet είναι ο συντονιστής του Προγράμματος (δρα για λογαριασμό του ELANET/CEMR) και είναι υπεύθυνη για την Νότια περιοχή της Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία). Η LGCSB καλύπτει το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Γαλλία και το Λουξεμβούργο, ενώ η KGSt είναι υπεύθυνη για τη Γερμανία, την Αυστρία, το Βέλγιο και την Ολλανδία.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τρεις τεχνολογικοί εταίροι-συνεργάτες (Siemens Informatica, PinkRoccade και Sonera) θα προσφέρουν τις τεχνολογικές εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν.

700 ιστοσελίδες και από τις 15 χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξερευνήθηκαν από τοπικούς ειδικούς. Οι εταίροι του KEeLAN έχουν αναπτύξει την διαδικασία επιλογής 50 Δήμων ως περιπτώσεις μελέτης τους οποίους Δήμους επισκέπτονται και παίρνουν συνεντεύξεις με σκοπό να εξετάσουν τις βασικούς συντελεστές τις επιτυχίας τους.

Τα ευρήματα τους θα συγκροτήσουν την βάση για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και μοντέλων για χρήση από όλες τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις.

 


09/09/2002:

Εκπρόσωποι των αναδόχων εταιριών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "KEeLAN" επισκέφτηκαν, την περασμένη Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, τον Δήμαρχο Τοπείρου κ. Στυλιανό Χατζηευαγγέλου και τον υπάλληλο της Δ.Ε.Τ.Α. Τοπείρου κ. Γιώργο Κρόγια που είναι υπεύθυνος για την σχεδιάση και διαχείριση της ιστοσελίδας, για τις προγραμματισμένες συνεντεύξεις σχετικά με την πολιτική, τη στρατηγική, την οργάνωση και την υποδομή πίσω με την ηλεκτρονική διαχείριση και την ιστοσελίδα (www.topeiros.gr) του Δήμου, συνεντεύξεις που θα βοηθήσουν πολύ την Ε.Ε. να βγάλει κρίσιμα συμπεράσματα για το μέλλον της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τα επόμενα χρόνια.
Η εταιρεία ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ ΕΠΕ, συνεργάτης στην Ελλάδα της ANCINET s.r.I, εταίρου του προγράμματος, υλοποίησε το πρώτο στάδιο του έργου στον ελλαδικό χώρο. Σε αυτή την ενδιαφέρουσα πρώτη φάση, όλοι οι δικτυακοί τόποι τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν συγκριτικά με στόχο μία πρώτη επιλογή είκοσι δημοτικών δικτυακών τόπων που παρουσίαζαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Στη συνέχεια οι δικτυακοί τόποι των Δήμων αυτών αναλύθηκαν και βαθμολογήθηκαν διεξοδικά, με βάση κοινή μεθοδολογία για όλες τις χώρες, δίνοντας έμφαση στον πλούτο των υπηρεσιών και πληροφοριών που παρέχουν online, τη δυνατότητα διάδρασης, τον σχεδιασμό, την ευχρηστία και την αμεσότητα τους. Τέλος, σε συνεργασία με τους εταίρους των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο έργο KEeLAN, έγινε η τελική επιλογή των περιπτώσεων μελέτης (case studies) από κάθε κράτος-μέλος.
Ο Δήμος Τοπείρου (μαζί με το Δήμο Αθηναίων), αποτελώντας ένα παράδειγμα πολύ καλής πρακτικής, έχει επιλεγεί ως μία από τις 50 καλύτερες περιπτώσεις μελέτης (case studies) ανάμεσα σε 700 δικτυακούς τόπους ηλεκτρονικής κυβέρνησης Δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιτυχία αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, αν αναλογιστεί κανείς το μικρό μέγεθος του Δήμου Τοπείρου σε σχέση με τους άλλους μεγάλους Δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Στο δεύτερο στάδιο του έργου, στο οποίο βρίσκεται το πρόγραμμα, οι εταίροι του προγράμματος σε συνεργασία με τους εμπνευστές και δημιουργούς των επιλεγμένων ελληνικών δικτυακών τόπων εξέτασαν και ανέλυσαν την πολιτική, τη στρατηγική, την οργάνωση και την υποδομή πίσω από τα επιτυχημένα αυτά έργα ηλεκτρονικής κυβέρνησης, παίρνοντας συνεντεύξεις από τους εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας και των τεχνικών συντελεστών του δημοτικού δικτυακού τόπου, συγκεκριμένα από τον Δήμαρχο Τοπείρου κ. Χατζηευαγγέλου Στυλιανό, τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Καραγκιουμλέζη Δημήτριο, τον υπάλληλο του Δήμου Τοπείρου κ. Σιαμίδη Γιάννη και τον τεχνικό υπεύθυνο της ιστοσελίδας και υπάλληλο της Δ.Ε.Τ.Α. κ. Κρόγια Γιώργο.
Οι αντιπρόσωποι του Προγράμματος έμειναν ευχαριστημένοι από τις συνεντεύξεις και από την επίσκεψή τους στο Δήμο Τοπείρου. Δήλωσαν την ικανοποίησή τους για το επίπεδο οργάνωσης του Δήμου σε σχέση με την ηλεκτρονική διαχείριση και την ιστοσελίδα και πιστεύουν ότι μετά την επιτυχία αυτή του Δήμου Τοπείρου, ανοίγονται οι δρόμοι προς επενδύσεις ηλεκτρονικής κυβέρνησης. "Το να είσαι μέσα στις 50 καλύτερες ιστοσελίδες της Ε.Ε. από μόνο του σημαίνει εγγύηση και σιγουριά για τα επόμενα χρόνια που θα διαμορφωθεί το τελικό πλαίσιο της Ε.Ε. πάνω σε θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας και εξυπηρέτησης των πολιτών" δήλωσε η κα Μαρίνα Μουλά, ανάδοχος του προγράμματος για την Ελλάδα.
Ο τελικός σκοπός του έργου KEeLAN και αντικείμενο του τρίτου σταδίου υλοποίησης είναι η διαμόρφωση μοντέλων και κατευθυντήριων γραμμών καλής πρακτικής για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής κυβέρνησης από φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Στα πλαίσια της μελέτης του προγράμματος KEeLAN, 50 ιστοσελίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναγνωρίστηκαν, βάση του επιπέδου ποιοτικής παροχής υπηρεσιών. Το επίπεδο ποιοτικών υπηρεσιών καθορίστηκε εξερευνώντας τις ιστοσελίδες σε θέματα όπως ευχρηστία / πρόσβαση (παρουσίαση, σχεδίαση, φιλική προς τον χρήστη, τεχνολογικά πρότυπα, λειτουργικότητα), ειδικά όμως λήφθηκαν υπόψη το επίπεδο αλληλεπίδρασης (interactivity) και το επίπεδο απάντησης σε εξωτερικές αιτήσεις. Αυτές οι 50 σελίδες, ονομαζόμενες "Περιπτώσεις Μελέτης", παρουσιάζονται σε αυτή την αναφορά, περιγραφόμενες από αναμφισβήτητους και συγκεκριμένους δείκτες.

 

Δήμος 

Τόπειρος Ξάνθης 

Περιοχή 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Χώρα 

Ελλάδα 

URL 

http://www.topeiros.gr/ 

Καλύτερη εφαρμογή υπηρεσιών – υπο/υπηρεσιών 

Δημιουργία στρατηγικής πολιτικής 

Χαρακτηρίστηκα της Ιστοσελίδας 

· Φόρουμ συζητήσεων με καθημερινή παρακολούθηση από την Τοπική Αρχή

· Δυνατότητα έκφρασης παραπόνων και αιτημάτων και ερώτησης για πληροφορίες προς όλα τα τμήματα παροχής υπηρεσιών μέσω πολλαπλής φόρμας. 

· Τακτική επικοινωνία δεδομένων των τμημάτων. 

· Οι επισκέπτες μπορούν να βρουν λεπτομερείς πληροφορίες για τις διαδικασίες που απαιτούνται για προσκόμιση δικαιολογητικών και απόκτηση αδειών 

· Αρχείο νέων και δελτίων τύπου 

· Κατάλογος της πόλης 

· Συχνές ανανεώσεις ειδήσεων γύρω από πολιτιστικά και αθλητικά θέματα 

· Τουριστικός Οδηγός

Περιγραφή και χαρακτηριστικά των καλύτερων εφαρμογών παροχής υπηρεσιών

 

· Η Ιστοσελίδα παρέχει φόρουμ συζητήσεων με καθημερινή παρακολούθηση, μέσω του οποίου δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να αναπτυχθούν και να συζητηθούν πολλά θέματα. 

· Στοιχεία επικοινωνίας. Ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας με όλα τα τμήματα και τις υπηρεσίες του Δήμου, ηλεκτρονική αλληλογραφία, ακόμη και με τον Δήμαρχο και το Δ. Συμβούλιο είναι από τα βασικά και σημαντικά στοιχεία της δομής της ιστοσελίδας. 

· Τα δελτία τύπου και οι εκδηλώσεις εκδίδονται online και υπάρχει και η δυνατότητα επαφής με τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο μέσω ειδικής φόρμας επικοινωνίας.

Λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε ανάμεσα στις 50 Ιστοσελίδες (Εκτός από καλή εφαρμογή παρεχόμενων υπηρεσιών) 

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του Δήμου (13.621 κάτοικοι) και το Ελληνικό διαδίκτυο όσον αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου του Νομού Ξάνθης είναι μια μοναδική περίπτωση ώριμης και αμφίδρομης αλληλεπίδρασης και έχει βαθμολογηθεί υψηλότερα από τις υπόλοιπες Ιστοσελίδες Ελληνικών Δήμων σε τρία θέματα: Δημιουργία στρατηγικής πολιτικής, πληροφορίες και πολιτισμός και τουρισμός. Επίσης, κατάφερε καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα της αμεσότητας, καθώς απάντησε σε λιγότερο από 24 ώρες σε 4 e-mails που αποστάλθηκαν από το εξερευνητικό πρόγραμμα, χωρίς να το γνωρίζουν οι διαχειριστές της. Τακτικά ανανεώσιμη και σημαντικά επισκέψιμη, παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία με σκοπό να είναι μια σημαντική πηγή πληροφόρησης και αλληλεπίδρασης με τις δραστηριότητες του Δήμου.

 

ΟΙ 50 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

Greece

www.cityofathens.gr

www.topeiros.gr

Austria

www.stadt-salzburg.at

www.wien.at

Belgium

www.antwerpen.be

www.gent.be

Denmark

www.aarhus.dk

www.hedensted.dk

www.koldingkom.dk

www.ringsted.dk

Finland

www.jyvaskyla.fi

www.ouka.fi

www.rovaniemi.fi

www.tampere.fi

France

www.mairie-boulogne-billancourt.fr

www.issy.com

www.mairie-lyon.fr

www.valenciennes.fr

Germany

www.bremen.de

www.dortmund.de

www.lkos.de

www.gemeinde-rottendorf.de

www.kreis-soest.de

www.stuttgart.de

 

Ireland

www.kerrycoco.ie

www.corkcorp.ie

www.donegal.ie

www.meath.ie

Italy

www.comune.torino.it

www.comune.prato.it

www.comune.pesaro.ps.it

www.comune.bologna.it

www.comune.ancona.it

The Netherlands

www.dordrecht.nl

www.denhaag.nl

www.heemskerk.nl

www.amsterdam.nl

Portugal

www.cm-covilha.pt

www.cm-lisboa.pt

Spain

www.bcn.es

http://canal-h.net

www.ajsabadell.es

www.ayuntamientojun.org

Sweden

www.kalix.se

www.stockholm.se

www.ostermalm.stockholm.se

www.hudiksvall.se

U.K.

www.manchester.gov.uk

www.sunderland.gov.uk

www.hertsdirect.co.uk

www.tameside.gov.uk

 

 

LINKS:

Key Elements for electronic Local Authorities' Networks (KEeLAN)