Γενικός Γραμματέας

ΗΛΙΑΣ Ι. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Ο Ηλίας Παπασταυρινίδης είναι Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ.Π.Θ. με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων Ε.Α.Π. Παράλληλα είναι Υπ. Διδάκτωρ Δ.Π.Θ. με ερευνητικό αντικείμενο τον Πολεοδομικό & Συγκοινωνιακό Σχεδιασμό, ενώ συμμετέχει στην ακαδημαϊκή διαδικασία της Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ. ως Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό ή ως Λέκτορας Π.Δ. 407/80.
Την περίοδο 2015 έως 2019 διετέλεσε Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου Ξάνθης ασκώντας καθήκοντα σχετικά με αστικές αναπλάσεις - πράσινο σχεδιασμό και ανασχεδιασμό αστικών περιοχών - βιοκλιματικό σχεδιασμό αστικών υπαίθριων χώρων, ενώ την περίοδο 2019 έως 2021 διετέλεσε Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου Τοπείρου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Από τον Νοέμβριο 2021 είναι πλέον Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τοπείρου.
Έχει εμπειρία σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης και συγχρηματοδότησης έργων, στον σχεδιασμό - οργάνωση - διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, στην προετοιμασία και παρακολούθηση αναπτυξιακών προτάσεων για δημόσιες και τοπικές αρχές καθώς και στην χρηματοδότηση τους από αναπτυξιακά προγράμματα. 
Από το 2018 είναι Αιρετό Μέλος της Πανελλήνιας Αντιπροσωπείας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων και από το 2019 είναι Αιρετό Μέλος της Πανελλήνιας Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ενώ έχει συμμετάσχει σε Συμβούλια / Επιτροπές διαφόρων φορέων.
 .